Noiembrie 2008 / Nr. 9

Editorial
Wed
26
Nov

Comunicarea între pãrinţi şi copii asupra problemelor sexuale

În lucrarea pe aceeaşi temã, Schuster şi colab. prezintã rezultatele unui trial controlat randomizat al unui program parental, derulat la locul de muncã al pãrinţilor – „Pãrinţi care Comunicã, Adolescenţi Sãnãtoşi” –, menit sã-i ajute pe aceştia sã discute despre sãnãtatea sexualã cu copiii lor adolescenţi.1

Wed
26
Nov

Sexualitatea şi vârstnicii

Image: 

Majoritatea articolelor publicate pe tema sexualitãţii la vârstnici se axeazã pe problemele sexuale, creându-le clinicienilor impresia cã viaţa sexualã a adulţilor mai în etate este fie plictisitoare, fie complet absentã.

Wed
26
Nov

Tratamentul conservator non-farmacologic în durerea dorsalã cronicã

Image: 

Durerea dorsalã joasã constituie o problemã majorã de sãnãtate în ţãrile dezvoltate şi este tratatã, cel mai frecvent, în cabinetele de medicinã generalã. Frecvenţa de apariţie în decursul vieţii este de 49%-70%, iar prevalenţa ei oscileazã între 12% şi 30%.1

Cercetare
Wed
26
Nov

Tendinţele seculare privitoare la propria interpretare a aspectelor legate de activitatea sexualã şi de satisfacţia pe care le-o produce ea suedezilor din categoria de vârstã de 70 de ani – studiu transversal, efectuat pe patru eşantioane, 1971-2001

Obiectiv: Studierea tendinţelor seculare privitoare la raportarea propriului comportament sexual al persoanele din categoria de vârstã de 70 de ani.
Structura studiului: Studiu transversal.

Wed
26
Nov

Evaluarea unui nou program parental la locul de muncã, denumit „Pãrinţi care comunicã–adolescenţi sãnãtoşi”, ce promoveazã comunicarea pãrinte–adolescent despre sãnãtatea sexualã: trial controlat randomizat

Obiectiv: Evaluarea unui program parental derulat la locul de muncã, „Talking Parents, Healthy Teens” („Pãrinţi care comunicã – adolescenţi sãnãtoşi”), menit a-i învãţa pe pãrinţi sã discute despre sãnãtatea sexualã cu copiii lor, aflaţi la vârsta adolescenţei.

Wed
26
Nov

Studiu clinic randomizat, controlat, privitor la lecţiile despre tehnica Alexander, exerciţiile fizice şi masajul (ATEAM) indicate în tratamentul durerii dorsale cronice şi recurente

Obiectiv: Determinarea eficacitãţii cursurilor despre tehnica Alexander, terapia prin masaj şi recomandarea de exerciţii fizice asociate cu consilierea privitoare la regimul de viaţã, oferitã de cãtre asistente, a pacienţilor cu durere dorsalã cronicã sau recurentã.

Sinteze clinice
Thu
27
Nov

Managementul hipotiroidismului la adulţi

Hipotiroidismul este una dintre cele mai frecvente afecţiuni cronice existente în populaţia occidentalã. În Marea Britanie, incidenţa anualã a hipotiroidismului primar este de 3,5/1 000, la femei şi de 0,6/1 000, la bãrbaţi.1

Thu
27
Nov

Managementul cancerului de sân – Partea I

În Marea Britanie, cancerul de sân rãmâne, la femei, cea de-a doua cauzã comunã de deces legat de cancer, cu peste 12 000 de morţi pe an. S-au fãcut, totuşi, progrese substanţiale: în lumea occidentalã, numãrul de decese datorate cancerului mamar a scãzut cu peste 25% în ultimele douã decenii,1 situaţie ce indicã o îmbunãtãţire substanţialã a managementului bolii (fig. 1).

Thu
27
Nov

Managementul cancerul de sân – Partea a doua

Cancerul de sân include un spectru de subtipuri de cancer înrudite dar diferite, care au modificãri genetice cauzale diferite, pot urma evoluţii clinice diferite şi necesitã tratamente diferite adaptate fiecãrui fenotip (fig. 1).

Wed
26
Nov

Modificãri recente în managementul pneumoniei comunitare, la adulţi

În 901, William Osler a caracterizat pneumonia drept „cãpitan în armata morţii.”1 Mortalitatea s-a modificat puţin de când penicilina a devenit accesibilã în mod curent, iar pneumonia comunitarã rãmâne o cauzã principalã de mortalitate în întreaga lume.2

Wed
26
Nov

Atitudinea terapeuticã în dezlipirea de retinã: un ghid pentru non-oftalmologi

Pacienţii cu dezlipire de retinã ajung adesea la medicul de familie, la departamentul de primiri urgenţe sau la optometrist, dupã ce vederea centralã a fost compromisã.

Minerva
Thu
27
Nov

MINERVA

Blogurile medicale online ar trebui sã conţinã propriile lor avertizãri de sãnãtate. Canadian Medical Association Journal prezintã ceea ce s-ar putea întâmpla dacã un doctor nervos şi obosit, care lucreazã în medicina de urgenţã, ar dori sã-şi împãrtãşeascã frustrãrile, sub anonimat, pe un popular website social şi ar da sfaturi de genul „aşa nu”.

Noutati medicale
Wed
26
Nov

Terapia comportamentalã şi sertralina în tratamentul anxietãţii la copii

Deşi des întâlnite în rândul copiilor (prevalenţã de 10-20%), tulburãrile anxioase rãmân, şi în prezent, subdiagnosticate şi incomplet tratate. Ele sunt o cauzã importantã de inadaptare socialã şi conduc la relaţii deficitare în cadrul şcolii şi familiei.

Wed
26
Nov

Insulinoterapia precoce la nou-nãscuţii cu greutate foarte micã la naştere

Hiperglicemia este frecvent întâlnitã (20 pânã la 86%) la nou-nãscuţii cu greutate foarte micã la naştere (

Wed
26
Nov

Fototerapia agresiva vs cea conservatoare, la nou-nãscuţii cu greutate foarte micã la naştere

Studiile observaţionale au obţinut rezultate controversate cu privire la efectele cerebrale ale bilirubinei serice la nou-nãscuţii prematuri. Nivelurile scãzute pot duce la o dezvoltare neurologicã deficitarã, în timp ce efectul neurotoxic al valorilor serice moderat crescute încã nu este clar stabilit.

Colegiul Medicilor din Romania va informeaza
Thu
27
Nov

CMR a cerut retragerea proiectului privind organizarea secţiilor de ATI

CMR a solicitat retragerea imediatã a proiectului de ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare din cadrul secţiilor de anestezie şi terapie intensivã, analizarea sa în grupuri multidisciplinare şi în comisiile de eticã, deoarece forma actualã este inacceptabilã, deschide calea cãtre abuzuri şi este de naturã a zdruncina, într-o manierã ireparabilã, încrederea populaţiei, în general, şi a pacienţilor, în special, în corpul medical.

Thu
27
Nov

Sãnãtatea în urmãtorul mandat

CMR a organizat, recent, o dezbatere cu tema “Sãnãtatea în urmãtorul mandat”, la care au participat doar reprezentanţii PSD şi UDMR. “Celelalte partide politice au dovedit cã sãnãtatea nu este un subiect de interes pentru ele, cu puţin timp înainte de începerea campaniei electorale.

Thu
27
Nov

Cazurile de malpraxis pot fi rezolvate şi pe cale extrajudiciarã

Adunarea Generalã a CMR, reunitã în 3-4 octombrie 2008, a solicitat schimbarea actualului sistem de rezolvarea a cazurilor de malpraxis, prin racordarea sa la principii europene.

Stiri
Wed
26
Nov

Guvernul îşi propune sã revalideze doctorii la fiecare cinci ani

Conform unui plan comunicat de Liam Donaldson, directorul general al serviciilor de sãnãtate din Marea Britanie, toţi medicii care lucreazã în Anglia vor fi supuşi unei evaluãri anuale a propriilor abilitãţi şi performanţe şi vor solicita, la fiecare cinci ani, înnoirea licenţei medicale.

Wed
26
Nov

57 de milioane de americani ar trebui sã fie trataţi de prediabet

American Association of Clinical Endocrinologists (Asociaţia Americanã a Clinicienilor Endocrinologi) afirmã cã, la nivelul populaţiei SUA, aproximativ 57 de milioane de persoane au prediabet şi circa 24 de milioane, adicã 8% din totalul cetãţenilor, au deja diabet.

Wed
26
Nov

Israelul se confruntã cu deficit de chirurgi, declarã asociaţia

Deşi, în urmã cu 15 ani, Israelul avea una din cele mai crescute rate a numãrului de medici raportat la numãrul de locuitori, scãderea drasticã a cuantumului de doctori în specialitãţile nepopulare, precum chirurgia generalã, anestezia, patologia, geriatria şi neonatologia, genereazã, în spitalele locale, serioase probleme legate de necesarul de cadre medicale.

Subscribe to Noiembrie 2008  / Nr. 9