Decembrie 2008 / Nr. 10

Editorial
Tue
06
Jan

Complicitatea doctorilor cu tortura

Este un fapt dureros. Mulţi medici sunt complici la torturã, în loc sã trateze milioanele de victime. Peste 100 de ţãri condamnã recurgerea la torturã. O treime pânã la jumãtate dintre cei care supravieţuiesc torturii relateazã cã un medic supraveghea abuzul.1

Tue
06
Jan

Vaccinarea împotriva virusului papilomatozei umane în Marea Britanie

Image: 

În septembrie 2008, Department of Health (Departamentul Sãnãtãţii Publice) din Marea Britanie a început un program naţional de imunizare de rutinã, împotriva virusului papilomatozei umane, a elevelor din categoria de vârstã 12-13 ani, cuplat cu o campanie de cooptare, în 2009, pe parcursul a doi ani, pentru fetele de pânã la 18 ani.1

Tue
06
Jan

Utilizarea aspirinei în prevenirea declinului funcţiei cognitive

Image: 

Raţionamentul utilizãrii aspirinei în prevenirea disfuncţiei cognitive uşoare şi a demenţei pare sã fie convingãtor. Tulburãrile cognitive afecteazã 10-15% din populaţia generalã din categoria de vârstã de peste 65 de ani.1, 2

Tue
06
Jan

Promovarea directã, cãtre consumator, a medicamentelor eliberate pe bazã de prescripţie

Oare existã urmãri la nivel de sãnãtate publicã atunci când organismele de control închid ochii în faţa publicitãţii de graniţã care contravine legilor naţionale? Deşi în Canada este interzisã promovarea directã, la consumator, a medicamentelor eliberate numai pe bazã de reţetã, nu se iau mãsuri care sã previnã accesul publicului canadian la reclamele din SUA.

Tue
06
Jan

Educaţia medicalã continuã în secolul 21

Image: 

Relaţiile dintre sumele mari de bani şi profesiile medicale au fost, deseori, ambigue. Interesele comerciale au încercat sã modifice desfãşurarea şi conţinutul educaţiei doctorilor.

Cercetare
Thu
08
Jan

Laureat Nobel român elogiat de britanici

George Emil Palade, românul premiat Nobel pentru fiziologie si medicinã prilejuieşte ultimului numar BMJ un vast articol in memoriam despre cariera sa ştiinţifica şi personalitatea sa prestigioasã.

Wed
07
Jan

Dozele mici de aspirinã şi funcţia cognitivã la adulţii de vârstã mijlocie şi la vârstnici: trial controlat randomizat

Obiective: Stabilirea efectelor dozelor mici de aspirinã asupra funcţiei cognitive, la adulţii de vârstã mijlocie şi la vârstnici cu risc cardiovascular moderat crescut.

Wed
07
Jan

Efectul reclamelor ilicite adresate direct consumatorilor asupra utilizãrii etanerceptului, mometazonei şi tegaserodului, în Canada: studiu longitudinal, controlat

Obiective: Evaluarea impactului pe care îl au reclamele din SUA adresate consumatorilor asupra ratelor de prescriere, în Canada, a trei medicamente intens promovate – etanercept, mometazonã şi tegaserod.

Wed
07
Jan

Evaluarea economicã a vaccinãrii cu virusul papilomatozei umane în Marea Britanie

REZUMAT
Obiective: Sã evalueze, la elevele de 12 ani, raportul cost-eficienţã al vaccinãrii de rutinã împotriva infecţiei cu virusul papilomatozei umane, în Marea Britanie.
Protocol de studiu: Evaluare economicã.

Analize, Controverse, Observatii
Wed
07
Jan

Oare relaţia dintre industria farmaceuticã şi educaţia medicalã este în pericol?

Acum câţiva ani, într-o dimineaţã ceţoasã, eram în centrul Manhattanului şi priveam sutele de psihiatri care se îmbulzeau la evenimentul lor educaţional principal, congresul anual.1

Wed
07
Jan

Industria farmaceuticã şi educaţia medicalã continuã vãzute din perspectiva SUA

În SUA, sprijinul comercial acordat educaţiei medicale continue (EMC) a crescut constant în ultimul deceniu. În 2006, el reprezenta mai mult de jumãtate, aproximativ 1,5 miliarde $ (0,75 miliarde ₤, 0,95 miliarde €) sau 60% din venitul destinat programelor educaţionale, la care medicii sunt obligaţi sã participe pentru a-şi menţine dreptul de liberã practicã.1

Wed
07
Jan

Gata cu gratuitãţile?

Medicii americani ar trebui sã se pregãteascã pentru reducerea substanţialã a meselor de protocol, dar pentru o creştere substanţialã a calitãţii a educaţiei sponsorizate de companiile farmaceutice.

Wed
07
Jan

O nouã abordare a educaţiei medicale continue

Educaţia medicalã continuã (EMC) a ajuns sã fie atât de puternic dependentã de sprijinul financiar oferit de companiile farmaceutice şi de cele producãtoare de aparaturã medicalã, încât fundamentele etice şi reputaţia profesiei medicale ar putea fi compromise.

Sinteze clinice
Wed
07
Jan

Tratamentul formelor de tuberculozã rezistentã la medicamente

Rezistenţa la medicamentele antituberculoase este în creştere atât în Marea Britanie cât şi la nivel internaţional.1, 2 Aspectul a atras atenţia publicului odatã cu apariţia, în Africa de Sud, a cazurilor de tuberculozã multirezistente medicamentos (caseta 1), a cãror evoluţie, la persoanele care aveau infecţie cu HIV avansatã, a fost rapid letalã.3

Practica medicala
Thu
08
Jan

GHIDURI - Hipercolesterolemia familialã: rezumat al ghidurilor NICE

De ce este util sã citiţi acest rezumat?
În Marea Britanie, prevalenţa estimatã a hipercolesterolemiei familiale este de 1 la 500. Heterozigoţii pentru hipercolesterolemia familialã au un risc crescut de boalã coronarianã prematurã (>50% risc, la bãrbaţi, pânã la vârsta de 50 de ani şi >30%, la femei, pânã la 60 de ani), dar afecţiunea este subdiagnosticatã.

Thu
08
Jan

Comentarii: Controverse privind ghidurile NICE pentru hipercolesterolemia familialã

Recomandãrile National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) cu privire la managementul hipercolesterolemiei familiale oferã îndrumãri în trei arii generale: diagnostic, tratament şi screening pentru identificarea cazurilor noi.1

Opinii si recenzii
Thu
08
Jan

Trebuie avute în vedere toate datele privind ambele vaccinuri

Guvernul a optat pentru vaccinul împotriva virusului papilomatozei umane (HPV) produs de GlaxoSmithKline (GSK), Cervarix, dupã ce a luat în calcul urmãtoarele elemente: protecţia împotriva HPV 16 şi 18 generatoare de cancer, a HPV 6 şi 11 (ce determinã condiloame genitale) şi a tulpinilor de HPV neincluse în vaccin; preţul; şi aprovizionarea.1

Thu
08
Jan

Mai fumeazã, Sam

A trecut mai bine de un deceniu de când scriu şi public materiale în domeniul controlului tutunului. Ironia sorţii face ca filmul meu favorit sã fie şi el emblematic pentru fumat.

Thu
08
Jan

Dintele de aur

Înainte de stabilirea cauzei, sã ne asigurãm de veridicitatea faptelor. Este adevãrat cã o asemenea metodã este prea înceatã pentru marea majoritate a omenirii, care se avântã în mod natural asupra cauzei şi trece peste realitate, peste adevãrul faptelor, dar în ceea ce mã priveşte, nu voi fi cãdea în ridicol prin a gãsi o cauzã acolo unde ea nu existã.

Minerva
Thu
08
Jan

MINERVA

Mai multe studii observaţionale au arãtat cã persoanele care practicã regulat exerciţii fizice sunt mai puţin predispuse la apariţia tulburãrilor de anxietate sau a celor depresive. Deşi pare tentant sã ne gândim cã la baza unei asemenea observaţii este o relaţie cauzalã, un studiu desfãşurat în Olanda, pe gemeni, a relevat cu totul altceva.

Noutati medicale
Wed
07
Jan

Rosuvastatinul în prevenţia evenimentelor vasculare, la subiecţii

Ghidurile actuale de prevenţie a bolilor cardio- şi cerebrovasculare recomandã utilizarea de statine, mai ales la pacienţii cu boalã vascularã certã, diabet sau dislipidemie.Ghidurile actuale de prevenţie a bolilor cardio- şi cerebrovasculare recomandã utilizarea de statine, mai ales la pacienţii cu boalã vascularã certã, diabet sau dislipidemie.

Wed
07
Jan

Raportul fibronectinã/proteinã C reactivã şi mortalitatea: un nou marker biologic în BPOC?

Boala pulmonarã obstructivã cronicã (BPOC) are o prevalenţã ridicatã în ţãrile dezvoltate, afectând 10-15% din populaţia cu vârste de peste 45 de ani. Studiile actuale sugereazã cã, în urmãtorii 15 ani, BPOC va reprezenta, la nivel global, a treia cauzã de mortalitate şi a cincea cauzã de handicap.

Wed
07
Jan

Efectele variantelor 17q21 şi expunerii la fum de ţigarã în astmul bronşic precoce

Astmul bronşic (AB) nu este o boalã izolatã, ci o asociere de entitãţi separate cu expresie variabilã în timpul vieţii. Cu toate cã, pe baze clinice, au fost identificate mai multe fenotipuri de astm, etiologia lor este puţin cunoscutã.

Colegiul Medicilor din Romania va informeaza
Thu
08
Jan

"Gala Sãnãtãţii"

Colegiul Medicilor din România (CMR) va organiza, la începutul lunii februarie 2009, prima ediţie a "Galei Sãnãtãţii".

Thu
08
Jan

Colegoiul Medicilor din România cere Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate rezolvarea problemelor Sistemului Informatic Unic Integrat

Colegiul Medicilor din România (CMR) a solicitat Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS) rezolvarea problemelor Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI).

Subscribe to Decembrie 2008  / Nr. 10