Aprilie 2009 / Nr. 3

Wed
22
Apr

Castigati 20 de invitatii GRATIS la E-Health Congress 2009, Editia a IV-a

Image: 

Solutii pentru imbunatatirea calitatii, sigurantei si eficientei in practica medicala
26-27 Mai 2009, Hotel Hilton, Bucuresti

Editorial
Tue
14
Apr

Satisfacţia, sãnãtatea şi structura socialã

Image: 

Douã studii similare, realizate de Fowler şi Christakis, pe de o parte, şi de Cohen-Cole şi Fletcher, pe de altã parte, au abordat problema transmiterii unor factori legaţi de starea de sãnãtate prin intermediul reţelelor sociale.1, 2

Tue
14
Apr

Modificãri ale legislaţiei privind preţul medicamentelor în Regatul Unit al Marii Britanii

Pe 11 decembrie 2008 a fost publicat în detaliu un protocol, rezultat în urma a nouã luni de negocieri, între Department of Health (Ministerul Sãnãtãţii) şi Association of British Pharmaceutical Industry (Asociaţia Industriei Farmaceutice Britanice), ce vizeazã preţul medicamentelor vândute cãtre sistemul naţional de sãnãtate.1

Tue
14
Apr

Uleiul de peşte şi prevenţia secundarã în bolile cardiovasculare

Image: 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE – Institutul National pentru Sãnãtate şi Excelenţã Clinicã) recomandã pacienţilor care au suferit un infarct miocardic sã consume, sãptãmânal, douã pânã la patru porţii de peşte gras.

Tue
14
Apr

Insuficienţa cardiacã la pacienţii cu fracţie de ejecţie normalã

Image: 

Aspectul tipic al pacientului cu insuficienţã cardiacã este cel al unei persoane dispneice, cu cord dilatat aton, încãrcat cu grãsime, care se contractã deficitar, cu fracţie de ejecţie a ventriculului stâng redusã.

Cercetare
Tue
14
Apr

Efectul uleiului de peşte asupra aritmiilor şi a mortalitãţii: sintezã sistematicã

Obiectiv: Sintetizarea datelor publicate cu privire la efectele uleiului de peşte – acid docosahexaenoic (DHA) şi acid eicosapentaenoic (EPA) – asupra mortalitãţii şi a aritmiilor şi explorarea efectelor în funcţie de doza preparatului şi de modul de administrare.

Tue
14
Apr

Propagarea dinamicã a stãrii de satisfacţie în cadrul unei reţele sociale de mari dimensiuni: o analizã longitudinalã a reţelei sociale inclusã în studiul inimii Framingham

Obiective: Evaluarea ipotezei conform cãreia starea de satisfacţie se poate propaga interpersonal şi a posibilitãţii existenţei unor nuclee de satisfacţie în cadrul reţelelor sociale.

Tue
14
Apr

Analizã longitudinalã: detectarea efectelor neplauzibile ale reţelelor sociale în ceea ce priveşte talia, apariţia acneei şi incidenţa cefaleei

Obiectiv: Investigarea prezenţei unor efecte atribuibile reţelelor sociale în determinismul unor afecţiuni aparent neinfluenţate de asemenea factori.

Tue
14
Apr

Utilizarea preparatelor probiotice cu Lactobacillus pentru prevenirea diareei asociatã antibioterapiei: studiu randomizat, dublu orb, controlat placebo

Rezumat
Obiectiv: Determinarea eficacitãţii bãuturilor probiotice care conţin Lactobacillus în prevenirea diareei asociate cu administrarea de antibiotice sau datorate toxinei Clostridium difficile.

Evenimente
Wed
22
Apr

V-ati abonat...ati castigat cu BMJ - editia in limba romana!

Image: 

Dna Dr Elena Popa din Constanta va pleca la Roma, GRATIS, in urma incheierii unui abonament la BMJ.ro. Blue Air si BMJ.ro au premiat-o cu doua bilete de avion pentru vacanta 2009.

Sinteze clinice
Tue
14
Apr

Evaluarea riscului cardiovascular în cazul persoanelor asimptomatice

Evaluarea clinicã a riscului de producere, în viitor, a unor evenimente cardiovasculare la indivizi asimptomatici este, adesea, inexactã dacã nu sunt folosite instrumente corespunzãtoare de predicţie a riscului.1

Practica medicala
Thu
16
Apr

GHIDURI - Tulburãrile de personalitate de graniţã şi cele cu risc antisocial: un rezumat al recomandãrilor NICE

Care este importanţa acestor recomandãri?

Tulburãrile de personalitate sunt relativ frecvent întâlnite, prevalenţa lor în populaţia generalã fiind estimatã la 4,4%.1 Ele pot altera semnificativ calitatea vieţii personale şi sociale, antrenând costuri importante la nivelul sistemelor de asistenţã medicalã, a celor sociale şi de justiţie, precum şi la nivel individual.

Thu
16
Apr

Obezitatea şi sarcina

Articolul abordeazã riscul crescut reprezentat de obezitate în cursul sarcinii şi avanseazã strategii pentru minimizarea lui

La nivel mondial se apreciazã cã peste un miliard de persoane sunt supraponderale, 400 de milioane fiind obeze.1 În SUA, aproximativ jumãtate dintre femeile aflate la vârsta reproducerii se aflã într-o atare situaţie.2

Thu
16
Apr

Colţul cu incertitudini - Care este cel mai eficient tratament al cistitei interstiţiale?

Existã numeroase incertitudini legate de tratamentul cistitei interstiţiale – de exemplu, încã nu se ştie care dintre opţiunile terapeutice existente sunt cele mai eficiente. Cistita interstiţialã este o afecţiune inflamatorie cronicã a vezicii urinare ce apare, cu precãdere, la femei.

Opinii si recenzii
Thu
16
Apr

O reformã din vremurile noastre

Image: 

Trãim în vremuri de reformare a sistemului de îngrijire a sãnãtãţii. Tradiţionalele relaţii paternaliste între doctori şi pacienţi suferã modificãri radicale, amintind de timpurile Reformei religioase din veacul al 16-lea, care a consolidat societatea laicã şi a clãtinat temelia celor 1 000 de ani ai ierarhiei Bisericii Catolice din Europa. Reforma a avut consecinţe ireversibile pentru societatea occidentalã; la fel de profunde s-ar putea sã fie şi implicaţiile reformei sanitare.

Minerva
Thu
16
Apr

MINERVA

Image: 

O pacientã tânãrã, fãrã antecedente patologice şi cu funcţie renalã normalã, a ingerat 8 g de paracetamol. Dupã ce i s-a administrat N-acetilcisteinã, a acuzat apariţia rash-ului şi a diareei, a devenit anuricã şi au apãrut dureri la nivelul flancurilor.

Noutati medicale
Thu
16
Apr

Controlul intensiv versus convenţional al glicemiei, la pacienţii critici (N Engl J Med 2009;360:1283-97).

Hiperglicemia este frecvent întâlnitã la pacienţii cu afecţiuni severe, cum sunt cei care necesitã îngrijiri în unitãţile de terapie intensivã. Numeroase studii au arãtat, pânã în prezent, cã hiperglicemia este însoţitã de creşterea mortalitãţii.

Thu
16
Apr

Incidenţa insuficienţei cardiace la tineri în funcţie de rasã (N Engl J Med 2009;360:1179-1190).

Insuficienţa cardiacã (IC) este o cauzã de morbiditate-mortalitate crescutã în ultimele decade de viaţã. Riscul de instalare a IC la vârstã adultã se dubleazã la fiecare 10 ani. Deşi bine studiatã la vârstnici, mult mai puţine lucruri se ştiu despre epidemiologia IC la vârste sub 50 de ani.

Thu
16
Apr

Circumcizia pentru prevenţia infecţiilor cu HSV-2 şi cu HPV şi a sifilisului (N Engl J Med 2009;360:1298-309).

Infecţiile cu virusul herpes simplex tip 2 (HSV-2) şi cu papilomavirusul uman (HPV), precum şi sifilisul sunt frecvente, se transmit pe cale sexualã şi cresc riscul de infecţie cu virusul imunodeficienţei umane (HIV). Trei studii clinice au arãtat cã circumcizia reduce semnificativ riscul de infecţie cu HIV la bãrbaţi.

Colegiul Medicilor din Romania va informeaza
Thu
16
Apr

Satisfacţia profesionalã a medicilor

Image: 

Potrivit sondajului sociologic “Mãsurarea satisfacţiei profesionale a medicilor activi în sistemul de sãnãtate”, realizat la solicitarea Colegiului Medicilor din România, medicii îşi doresc recunoaştere socialã, realizare profesionalã, venituri mari şi respect din partea societãţii.

Stiri
Tue
14
Apr

Proiectele de actualizare a legii privitoare la timpul de lucru în Europa sunt confuze

Posibilitatea ca Marea Britanie sã nu adere la reglementãrile Uniunii Europene privitoare la cuantumul sãptãmânal al orelor de lucru şi la situaţia programului de gardã al medicilor este în suspans dupã ce, pe 17 decembrie 2008, Parlamentul European a respins categoric propunerea de actualizare a legislaţiei în vigoare.

Tue
14
Apr

Website-ul care apreciazã performanţa medicilor generalişti va facilita comunicarea

Oficialii Department of Health (Departamentul de Sãnãtate) au declarat cã perspectiva de a pune la dispoziţie pacienţilor din Anglia şi din Ţara Galilor un website al guvernului, unde sã le fie afişate comentariile asupra serviciilor de asistenţã medicalã care le sunt acordate, va constitui, pentru doctori, o modalitate utilã de cunoaştere a punctelor de vedere ale celor pe care îi au în îngrijire.

Tue
14
Apr

Medicii italieni vor putea raporta poliţiei cazurile imigranţilor ilegali, în conformitate cu o recentã propunere legislativã

Image: 

Guvernul de centru dreapta al Italiei, condus de Silvio Berlusconi, a propus spre aprobare o lege ce le va permite cadrelor medicale sã raporteze autoritãţilor cazurile pacienţilor în privinţa cãrora au suspiciuni cã ar fi imigranţi ilegali.

Tue
14
Apr

Etnicitatea influenţazã riscul de apariţie a cancerului de sân, stadiul bolii în momentul diagnosticãrii şi tratamentul ei, dar nu şi supravieţuirea

Image: 

Diferenţele de incidenţã între femeile albe şi cele aparţinând altor grupuri etnice se accentuau în funcţie de grupul de vârstã

Subscribe to Aprilie 2009  / Nr. 3