Cercetare

Tue
28
Oct

Stresul cronic la locul de muncă şi sindromul metabolic: studiu prospectiv

Rezumat

Obiective: Analizarea corelaţiei dintre stresul la locul de muncă şi sindromul metabolic.

Structura studiului: Prospectiv, tip cohortă, ce a urmărit legătura dintre stresul la locul de muncă şi sindromul metabolic.

Tue
28
Oct

Factorii ce influenţează decesul la domiciliu al pacienţilor oncologici în fază terminală: sinteză sistematică

Rezumat

Obiective: Stabilirea influenţelor relative ale diferiţilor factori în instalarea decesului la pacienţii oncologici.

Sursele informaţiilor: Patru baze de date electronice - Medline (1966-2004), PsycINFO (1972-2004), CINAHL (1982-2004) şi ASSIA (1987-2004); întâlniri cu specialişti; sortarea manuală a şase reviste importante.

Tue
28
Oct

Factorii de risc fizici la locul de muncă, ce determină absenţe medicale pe termen lung: observaţii prospective ale unui studiu tip cohortă pe 5 357 de angajaţi din Danemarca

Rezumat

Obiective: Analizarea efectelor mediului de lucru asupra frecvenţei absenţelor medicale pe termen lung şi investigarea interacţiunii dintre factorii de risc fizici şi cei psihosociali.

Tue
28
Oct

Factorii de risc şi de protecţie pentru afecţiunile meningococice, la adolescenţi: studiu tip cohortă corelată

Rezumat

Obiective: Analizarea factorilor de risc biologici şi sociali pentru afecţiunile meningococice, la adolescenţi.

Structura studiului: Prospectiv, populaţional, tip cohortă, cu lot de control corelat pentru vârstă şi sex în raport de 1:1. Persoanele din lotul de control au fost selectate de medicii generalişti.

Sat
25
Oct

Prognosticul pe termen lung la preşcolarii cu dificultãţi de respiraţie: studiu longitudinal realizat pe baza unui chestionar poştal, între anii 1993 şi 2004

REZUMAT
Obiective: Urmãrirea unei populaţii de preşcolari cu/fãrã relatarea de cãtre pãrinţi a problemelor de respiraţie, pe parcursul unei perioade de 6-11 ani, pentru determinarea prognosticului şi a factorilor predictivi importanţi.

Sat
25
Oct

Evaluãrile globale ale medicilor versus cele ale pacienţilor în ceea ce priveşte eficienţa tratamentului: urmãrirea empiricã a diverselor tratamente în cadrul studiilor clinice

REZUMAT
Obiective: A stabili dacã evaluãrile globale realizate de medici asupra efectelor tratamentelor coincid cu evaluãrile globale ale pacienţilor.

Sat
25
Oct

Terapia conservatoare prelungitã versus intervenţia chirurgicalã precoce, la pacienţii cu sciaticã produsã prin hernie de disc lombarã: rezultatele la doi ani ale unui trial controlat randomizat

REZUMAT
Obiective: Sã evalueze, la pacienţii cu sciaticã, efectele intervenţiei chirurgicale precoce, comparativ cu cele ale îngrijirii conservatoare prelungite, pe o perioadã de supraveghere de doi ani.
Protocol de studiu: Trial controlat randomizat.

Sat
25
Oct

Terapia conservatoare prelungitã versus intervenţia chirurgicalã precoce, la pacienţii cu sciaticã produsã prin hernie de disc lombarã: analizã cost-utilitate în cadrul unui trial controlat randomizat

REZUMAT
Obiective: Sã stabileascã dacã este obţinutã o recuperare mai rapidã dupã intervenţia chirurgicalã precoce pentru sciaticã, comparativ cu îngrijirea conservatoare prelungitã, cu costuri rezonabile.

Thu
25
Sep

Acurateţea presiunii arteriale medii şi a mãsurãtorilor tensiunii arteriale în predicţia preeclampsiei – sintezã sistematicã şi metaanalizã

Scop: Determinarea preciziei utilizãrii, ca predictori ai preeclampsiei, a presiunii sistolice şi diastolice, a presiunii arteriale medii şi a creşterii presiunii arteriale.

Structurã: Sintezã sistematicã în care s-a fãcut metaanaliza

Thu
25
Sep

Componente ale efectului placebo: trial randomizat controlat privind sindromul de colon iritabil

Obiectiv: Investigarea posibilitãţii ca efectele placebo sã fie privite drept rãspuns la trei componente separate - investigare şi observaţie medicalã, ritual terapeutic (tratament placebo) şi relaţie constructivã medic-pacient - cu scopul de a le recombina ulterior, în vederea inducerii unei ameliorãri clinice la pacienţii cu sindrom de colon iritabil; estimarea magnitudinii acestor componente.

Pagini

Subscribe to RSS - Cercetare