METODE DE CERCETARE SI PREZENTARE A REZULTATELOR Un instrument pentru îmbunatatirea prezentarii ghidurilor de practica clinica

 

Lista de control pentru raportare AGREE

Brouwers MC, Kerkvliet K, Spithoff K; AGREE Next Steps Consortium

 

Ghidurile de practica clinica sunt elaborate pentru a asista oamenii în luarea deciziilor clinice, a celor legate de politici si de sistem în asistenta medicala; utilitatea lor depinde insa, în parte, de calitatea lor. Instrumentul Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation (AGREE=estimare a calitatii ghidurilor, cercetare si evaluare) II este folosit pe scara larga pe plan mondial pentru a evalua calitatea metodologica a ghidurilor de practica. Desi AGREE II a fost destinat, de asemenea, sa informeze cu privire la cerintele de raportare pentru ghidurile de practica clinica, forma si prezentarea sa sunt orientate mai mult spre utilizarea sa ca instrument de evaluare si nu a fost adoptat pe scara larga ca ghid de raportare. Colectivul de cercetatori ai AGREE a creat o resursa bazata pe AGREE II, numita AGREE Reporting Checklist (lista de verificare) pentru a fi aplicata în acest scop.

AGREE Reporting Checklist are la baza o vasta sinteza a literaturii si consensul dintre expertii internationali si dintre partile interesate în ghidurile de practica clinica. Lista de verificare include 23 de aspecte din sase domenii, inclusiv cerintele legate de raportare, corelate cu scopul si obiectivul ghidului, implicarea partilor interesate, rigoarea elaborarii, claritatea prezentarii, aplicabilitatea si independenta editoriala.

Nutrim speranta ca adoptarea pe scara larga a AGREE Reporting Checklist va contribui la minimizarea publicarii unor ghiduri de practica clinica cu prezentari de slaba calitate. Autorii ghidurilor pot folosi AGREE Reporting Checklist atat prospectiv, pe durata realizarii manuscrisului, pâna în etapele finale de redactare, pentru a se asigura ca sunt incluse toate informatiile necesare, cat si retrospectiv, dupa finalizarea ghidurilor, ca etapa menita sa garanteze calitatea. Finantatorii ghidurilor de practica clinica si institutiile din cercetare pot promova aderenta la AGREE Reporting Checklist ca un mijloc pentru optimizarea transparentei ghidurilor. AGREE Reporting Checklist poate fi util si pentru editorii revistelor, pentru a se asigura ca ghidurile de practica clinica din publicatiile lor includ raportari de calitate.

AGREE Reporting Checklist este disponibila pe website-ul AGREE Enterprise la www.agreetrust.org.v

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 

RESEARCH METHODS AND REPORTING

A tool to improve reporting of clinical practice guidelines

A se cita: BMJ 2016;352:i1152

Gasiti articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i1152

Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
BMJRo