Medicii trebuie să raporteze cazurile suspecte de abuz, precizează GMC

Toţi medicii au datoria să-şi semnaleze temerile cu privire la cazurile suspectate de abuz sau de neglijare a unui copil, chiar dacă pacienţii lor sunt adulţi, precizează noul ghid al General Medical Council (GMC – Colegiul Medicilor).

   Niall Dickson, directorul executival GMC, declara că, atâta timp cât respectă ghidurile şi aplică măsurileadecvate, doctorii nu au de ce să-şi facă griji că “ar putea fi traşi la răspundere“de forurile legislative.

   După câteva cazuri răsunătoare, încare au fost anchetaţi în urma reclamaţiilor unor părinţi nemulţumiţi, pediatriiau evitat demersurile legate de protecţia copilului. Doi astfel de specialişti,cu reputaţie internaţională, Roy Meadow şi David Southall, au fost radiaţi din evidenţaGMC, dar au făcut apel şi au reuşit să invalideze respectiva decizie.

   Ghidul, prevăzut a fi trimis unuinumăr de peste 230 000 de doctori din Marea Britanie, a fost iniţiat de o gruparea cărei înfiinţare a fost anunţată după reînscrierea lui Southall în GMC, înmai 2010. Pediatrii s-au revoltat când au constatat că unul dintre membrii grupăriiera Penny Mellor, avocat al unor părinţi, acuzată de ei că orchestrase ocampanie de protest împotriva medicilor angrenaţi în probleme de protecţie acopilului, dar aceasta a renunţat la orice acţiune după ce Southall a ameninţat-ocă-i va intenta proces.

   Peter Rubin, preşedintele GMC,precizează că a reuşit să înţeleagă cum puteau fi neglijate preocupările legatede protecţia copilului de către doctorii care lucrează cu adulţi; sesizareaexistenţei unui mod de viaţă haotic, a unor probleme cu alcoolul şidrogurile sau a unor “probleme psihice importante” ar putea genera, însă,astfel de preocupări, ce vizează binele copilului în cadrul familial.

   În ghid se pune accentul pe sfaturileadresate medicilor şi pe modul în care ar trebui să-şi semnaleze îngrijorarea colegilorşi agenţiilor care lucrează în domeniul protecţiei copilului: “Atâta timp câttemerile sunt reale şi rezonabile, iar medicii acţionează pe căi adecvate,luarea unei măsuri va fi justificată, chiar dacă se va demonstra ulterior că respectivulcopil sau tânăr nu este expus niciunei primejdii ori suferinţe, nu este abuzat orineglijat.”

   Rubin a precizat că multe rapoarteale deceselor unor copii abuzaţi timp de mai mulţi ani – inclusiv cei din cazulPeter Connelly, care au murit la Londra, în 2007, din cauza mamei, a concubinuluiei şi a fratelui acestuia – au scos în evidenţă grave deficienţe de comunicare întreprofesioniştii implicaţi.

   Recomandările pecizează că mediciiar trebui să-şi împărtăşească temerile părinţilor şi să le ceară permisiunea dea-i informa cu privire la tot ceea ce suspectează, cu excepţia situaţiilor încare există un motiv întemeiat să nu procedeze aşa – de pildă, creşterea riscurilorla care ar putea fi expus copilul sau altcineva; dar, dacă sunt îninteres public, informaţiile pot fi comunicate şi fără solicitarea consimţământului.

Doctors mustreport suspected abuse, GMC says

A se cita ca: BMJ2012;345:e4719

FOTO: În raportse precizează că decesele copiilor abuzaţi evidenţiază de multe ori eşeculcomunicării profesioniştilor între ei

Traducere: Dr. Adina Turcanu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: