Cuantumul cazurilor de tuse convulsivă a crescut de 10 ori în rândul persoanelor cu vârste de peste 15 ani din Anglia şi din Ţara Galilor

Conform statisticilor actuale, infecţia provocată de bacteria Bordetella pertussis (tusea convulsivă) afectează, în acest an, un număr de copii mari şi de adulţi de aproape zece ori mai mare decât cel înregistrat în 2008, când boala a atins cel mai recent vârf al incidenţei.

Zosia KmietowiczLONDRA        

            HealthProtection Agency (Agenţia de Protecţie a Sănătăţii) s-a adresat în scrismedicilor generalişti din zonele cu incidenţă maximă a maladiei, recomandându-lesă caute simptomele specifice atât la tinerii cu vârste de peste 15 ani cât şila adulţi şi să le administreze antibiotice, pentru a opri răspândirea infecţieiîn rândul copiilor mici şi al persoanelor mature vulnerabile.

            Agenţia ţine la curent Department ofHealth for England (Ministerul Sănătăţii din Anglia) cu privire la aceastăsituaţie şi decide dacă este sau nu necesară luarea unor măsuri menite săprevină răspândirea în continuare a infecţiei, iar dacă acestea se impun,precizează care anume – opţiunile includ vaccinarea adolescenţilor şi tehnicade “cocooning” (rapel de vaccin), ce presupune vaccinarea rudelor apropiate ale

nou-născuţilorîmpotriva bacteriei B. pertussis,ambele metode fiind folosite cu succes în alte ţări care s-au confruntat cuepidemii.

            Tusea convulsivă este o boală ciclică,a cărei incidenţă atinge un maxim o dată la trei ori patru ani. Ultima epidemiea izbucnit în cea de-a doua jumătate a anului 2011.

            La sfârşitul lunii mai a. c., înAnglia şi în }ara Galilor au fost înregistrate 1 781 de cazuri de tuseconvulsivă, faţă de 1 118 de cazuri, câte s-au semnalat în decursul întreguluian 2011. De la începutul anului şi până în prezent s-au înregistrat cincidecese, toate la copii mici, faţă de un total de şapte, în tot anul 2011.

            De când a început epidemia s-aobservat o schimbare în grupul de vârstă afectat. În 2011, majoritateacazurilor au fost raportate, aşa cum era de aşteptat, de altfel,  în rândul copiilor mai mici de un an, daractualmente, cele mai multe apar în rândul adulţilor şi al copiilor cu vârstede peste 15 ani. Până la finele lunii iulie, în 2012 s-au înregistrat 1 324 decazuri la acest grup de vârstă, comparativ cu 157, câte au fost consemnate pânăla sfârşitul lui mai 2008.

            Gayatri Amirthalingam, medicspecialist epidemiolog la Health Protection Agency, a declarat pentru BMJ că recenta creştere a incidenţeiinfecţiei ar putea fi generată, parţial, de faptul că medicii generalişti conştientizeazăîntr-o mai mare măsură gravitatea problemei în speţă, precum şi de apariţiaunui nou test de detectare în sânge a anticorpilor anti-Bordetella pertussis. Doctoriţa citată a adăugat că imunitateaconferită de vaccin diminuează în timp, ceea ce ar putea explica diseminareacazurilor în rândul copiilor mari şi al adulţilor.

            Creşterea incidenţei a fost observată,în ultimul an, şi în alte câteva ţări din Europa, din SUA şi din Australia.

ÎnSUA s-au înregistrat, până în data de 12 iulie a. c., peste 17 000 de cazuri detuse convulsivă şi 10 decese, comparativ cu cuantumul provizoriu al celor 15000 cazuri raportate pentru tot anul 2011. Deşi cel mai frecvent afectaţi suntsugarii sub trei luni, incidenţa infecţiei creşte în rândul adolescenţilor dincategoria de vârstă 13–14 ani.

            Au fost afectate în mod specialstatele Washington şi Wisconsin, în fiecare din ele fiind semnalate, până lamijlocul lui iulie, peste 3 000 de cazuri, faţă de aproximativ 200 de cazuri înaceeaşi perioadă a anului trecut.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: