A cincea parte din pacientele cu neoplasm mamar vor avea o recădere

Conform unui studiu britanic ale cărui rezultate au fost comunicate în cursul lunii iunie a.c., puțin peste una din cinci persoane diagnosticate cu neoplasm mamar prezintă o recădere a bolii.

Susan Mayor LONDRA

        Cercetătoriiau efectuat o analiză retrospectivă în care au analizat 1 000 de pacienteconsecutive, diagnosticate cu cancer mamar invaziv, în cadrul rețelei deîngrijire primară din Leeds, între 1 ianuarie 1999 și martie 2002. Monitorizarealor a durat cel puțin zece ani sau până la data decesului, dacă acesta asurvenit înainte de încheierea perioadei de supraveghere.

Pentrua urmări recurențele și progresia neoplasmului mamar au fost utilizate fișele oncologicelocale, iar informațiile obținute au fost confruntate cu datele furnizate de Northernand Yorkshire Cancer Registration and Information Service (Serviciul oncologic deevidență și informații al regiunilor Northern și Yorkshire).

Rezultatelepreliminare, prezentate, în perioada 14-16 iunie, în cadrul reuniunii reprezentanțilorJoint UK Association of Cancer Registries (Asociația britanică mixtă aregistrelor de evidență a cancerului) și ai National Cancer Intelligence, au arătatcă 22,6% dintre paciente (214; pentru 54 nu s-a putut finaliza monitorizarea)au avut o recădere a bolii mamare. Valoarea mediană a intervalului fărămanifestări ale maladiei, până la prima recădere, a fost de 39,9 luni.Persoanele aflate la prima recădere au avut o supraviețuire globală medie de17,9 luni (13,1 până la 22,7 luni), iar rata supraviețuirii lor la un an a fostde 63%.

LucyWalkington, autorul principal al lucrării, medic specialist oncolog laInstitutul de Oncologie St. James din Leeds, a declarat că ”acesta este primulstudiu ce urmărește evaluarea sistematică a ratelor de recădere a neoplasmuluimamar la un grup neselectat de paciente și face parte dintr-un studiu mai amplu,ce estimează costurile implicate de recăderi și de serviciile de planificareaferente.” În registrele britanice de evidență a cancerului sunt colectate derutină informații cu privire la diagnosticul inițial, la managementul șisupraviețuirea globală a majorității persoanelor cu neoplasm, însă nu se urmăreșteapariția recăderilor.

Walkingtonexplică: ”Prin prezentul studiu ne-am propus să începem să obținem date maiexacte cu privire la durata supraviețuirii fără recăderi a pacientelor cuneoplasm mamar, durata supraviețuirii în condițiile apariției unei recăderi,costul tratamentului pentru fiecare stadiu al cancerului și metoda ideală deplanificare a serviciilor.”

 

Traducere: Dr. MădălinaGeantă

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: