Anticoagulantele sunt cauza majorității reacțiilor adverse serioase, se constată într-o analiză din SUA

Concluzia unui raport elaborat de un grup de monitorizare și control, conform căreia medicamentele prescrise sunt ”unul dintre factorii rezultați din activități umane ce prejudiciază grav sănătatea omului”, s-a întemeiat pe analizarea bazei de date a US Food and Drug Administration (FDA) cu privire la reacțiile adverse serioase.

Jeanne Lenzer NEW YORK

         Raportula apărut pe 31 martie a.c., în QuarterWatch,o publicație a Institute for Safe Medication Practices (Institutul pentruPractici Medicale Sigure), organizație non-profit cu sediul în Horsham,Pennsylvania. Calculele efectuate au arătat că în SUA, în 2011, prescrierea demedicamente s-a asociat cu două până la pătru milioane de cazuri în care au apărut”leziuni severe, invalidante ori fatale”, incluzând 128 000 de decese.

Potrivitopiniei exprimate de US Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentruPrevenția și Controlul Bolilor din SUA), 48% din populația americană luamedicamente eliberate pe bază de rețetă, indiferent de luna anului selectatăpentru analiză, și 11% luau cinci sau mai multe produse farmaceutice prescrise.

ConformFDA, numărul de rapoarte primite reprezintă doar ”vârful aisbergului”, iarautorii actualei analize și-au întemeiat estimările pe 179 855 de relatări aleunor evenimente grave, inclusiv 30 385 de decese, supuse atenției FDA în 2011.Din totalul respectivelor raportări, 88% au fost întocmite și depuse de producătoriide medicamente, iar 12% au fost înaintate de angajați din sănătate sau de pacienți.Autorii au considerat că 30% din datele cu privire la mortalitate au fost”aproape inutile” întrucât, în afară de simpla menționare a termenului ”deces”,nu ofereau nicio altă informație. Nouăzeci și nouă la sută dintre rapoartele deproastă calitate cu privire la deces au fost trimise de producătorii demedicamente, care au omis informații esențiale despre pacient, precum cauza morțiisau vârsta respectivei persoane.

Celecinci medicamente pentru care s-au semnalat cel mai des astfel de evenimente aufost (în ordinea frecvenței): anticoagulantele warfarină și dabigatran; antibioticullevofloxacin; chimioterapicul carboplatin; și antihipertensivul lisinopril.

DavidCundiff, autorul principal al analizei Cochrane asupra tratamentuluianticoagulant în boala trombembolică venoasă, a declarat pentru BMJ că au fost ignorate prea mult timp deceseledatorate hemoragiilor interne generate de terapia anticoagulantă – un aspect căruiaautorii raportului nu i-au acordat suficientă importanță, mărginindu-se la amenționa următoarele: ”Calculele făcute la rece arată că warfarina previne atacuriischemice la circa 1% din totalul pacienților cu risc major, însă determinăhemoragii majore la aproximativ 3% dintre cei tratați.”

GeorgeLundberg, fost redactor șef al publicației medicale JAMA, a declarat pentru BMJcă nu a fost surprins sa vadă că anticoagulantele erau în fruntea listei, adăugândcă situația se datorează, parțial, prescrierii excedentare și că ”trebuie găsitun echilibru între beneficiile și riscurile implicate de tratamentulanticoagulant”.

 

Traducere: Dr. Mădălina Geantă

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: