Managementul medical în cazul împătimiților de jocuri de noroc care au probleme

Noile ghiduri, binevenite, arată cât de limitat este cuantumul actual al datelor utilizate pentru orientarea screeningului și a tratamentului

 

HenriettaBowden-Jonesdirector and lead clinician, h.bowdenjones02@imperial.ac.uk

NeilSmithprincipal psychologist, National Problem Gambling Clinic, Soho Centre for Health,London W1D 3HZ, UK

 

         Potrivitrezultatelor unui studiu britanic asupra prevalenței jocurilor de noroc,efectuat în 2010, practicarea excesivă a unui atare mod de petrecere a timpuluieste o dependență ce afectează 0,9% din populația Marii Britanii;1 cualte cuvinte, la nivel național există aproape 450 000 de ”clienți fideli” careau probleme – respectivul ”hobby” le prejudiciază grav sănătatea mentală șicalitatea vieții, ceea ce duce atât la distrugerea relațiilor familiale și acelor profesionale, cât și la îndatorare, ajungându-se, uneori, chiar la criminalitate,pentru obținerea banilor necesari continuării jocurilor de noroc.2Publicarea recentă a ghidurilor Universității Monash din Australia este un primpas, binevenit, în cadrul demersului ce vizează colectarea puținelor dateprivitoare la screeningul și tratamentul dependenților de jocuri de noroc.3

         Studiul britanic din 2007 pe aceeași temă estima că, lanivel național, prevalența jocurilor de noroc era de 0,6%, procent ce rămăsese stabilde la cercetarea anterioară din anul 2000.4 Oamenii de știință șipoliticienii au analizat motivele ce au determinat tendința ascendentă înregistrată,în ultima vreme, de fenomenul jocurilor de noroc din Marea Britanie. Unii experțiau sugerat o interpretare prudentă a rezultatelor sondajului, dat fiind, înspecial, numărul mic de persoane intervievate (puțin peste 7 500). După părereaaltora, creșterea generală, din ultimii ani, a ponderii amatorilor de jocuri denoroc la nivel național (așadar, mai mulți ”jucători”) a dus la identificarea unuinumăr mai mare de împătimiți cu probleme.

         S-a mai sugerat că, urmare a schimbării formelor dejocuri de noroc (variantele electronice, mai rapide și comode, fiind mult mai facildisponibile decât cu un deceniu în urmă), jucătorii au devenit mai vulnerabili înfața dependenței de ele, poate și pentru că sistemele neurobiologice suntactivate mai ușor.

          Indiferent de motivele expuse, în prezent se emit tot maimulte trimiteri către centrele terapeutice pentru jucătorii la noroc cuprobleme, așa că apare necesitatea unui ghid bazat pe dovezi cu privire laraportul cost/eficiență al tratamentului.5 Autorii ghiduluiaustralian recent publicat au recunoscut că, neexistând suficiente date științifice,nu a fost posibilă elaborarea unor recomandări bazate pe dovezi pentruscreeningul și tratamentul dependenței de jocurile de noroc, ceea ce explică dece au fost nevoiți să-și fundamenteze indicațiile pe opinia și experiențaclinică.3 Doi recenzori au realizat o documentare riguroasă, explorândcele mai importante baze de date electronice și trecând în revistă jurnalele deinteres care nu erau indexate. Studiile au fost incluse conform îndrumăriiprimite din partea National Health and Medical Research Council of Australia (ConsiliulNațional al Australiei pentru Sănătate și Cercetare Medicală); au fost găsitesuficiente date pentru a face recomandări bazate pe dovezi doar pentru șase dincele 22 de întrebări clinice puse de grupul pentru elaborarea ghidului, ceea ceatestă lipsa datelor de profil, comparativ cu alte domenii de cercetare din sferasănătății mintale.

            Au fost luate în considerare doar patru trialuri controlate,randomizate, cu privire la screeningul pentru dependența de jocuri de noroc;fiecare din ele a implicat diferite instrumente de screening, în total fiind evaluate16 astfel de instrumente. Întrucât respectivele studii nu au folosit mereu castandard de aur criteriile celei de-a patra ediții a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV – Manual pentru diagnosticarea și evaluarea statistică ale afecțiunilor mentale)pentru diagnosticul dependenței de jocuri de noroc, validarea instrumentelor afost dificilă. După părerea autorilor ghidurilor, chestionarul South Oaksgambling screen (SOGS) pentru jocurile de noroc și indicele severității acestuiobicei devenit o problemă par să fie cele mai importante instrumente descreening, în general, deși sunt adesea criticate pentru caracterul lorsubiectiv, fiind estimări autoraportate.6, 7 În Marea Britanie,National Problem Gambling Clinic (Clinica Națională pentru jocul de norocproblemă) a ajuns, în mod independent, la aceeași concluzie și utilizeazăambele instrumente pentru screening.

            Pentru copii și adolescenți, ghidurile recomandă scalespecifice, DSM-IV- cu mai multe variante de răspuns, adaptat pentru subiecțiifoarte tineri, și Canadian adolescent gambling inventory (Inventarul canadianpentru jocul de noroc problemă),8, 9 care este în acord cu opiniaexperților din întreaga lume; după părerea lor, este necesar ca, în cazultuturor persoanelor cu simptomatologie specifică unei atari dependențe, să fieevaluate comorbiditățile (de pildă, dependența de droguri sau de alcool,anxietatea, depresia și posibilitatea violenței domestice) – este o îndrumareutilă, concretizată deja într-un mare număr de centre terapeutice, precum și înunele unități de asistență medicală primară.

Există foarte puține trialuri ale căror rezultate potorienta tratamentul dependenței de jocurile de noroc prin intervențiipsihologice sau medicamentoase; în plus, participanții sunt, cu precădere, bărbați,nu sunt disponibile analize ale tratamentului, iar perioadele de urmărire suntprea scurte.

            Pe baza datelor furnizate de zece trialuri cu duratăredusă, controlate, randomizate, privitoare la terapia cognitiv-comportamentală,din care șapte aveau un risc accentuat de erori sistematice, ghidurile recomandăca respectiva terapie, fie ea individuală sau de grup, precum și intervievareamotivațională și ședințele terapeutice pentru creșterea motivației, ar trebui săfie administrate într-o manieră structurată, de către specialiști în sănătatementală cu pregătire specifică în oferirea unor asemenea forme de tratament. Măsurilede autoajutor sunt recomandate doar pentru susținerea celor practicate de cătrespecialist.

            Ghidurile nu indică utilizarea de rutină aantidepresivelor pentru tratamentul dependenței de jocuri de noroc, ceea ceconstituie un sfat bun, având în vedere absența unor dovezi concludente, capabilesă susțină o atare abordare, excepție făcând persoanele care au și depresie orianxietate.

            Clinicienii care tratează pacienți cu o astfel de dependențăs-ar putea să fie interesați în ce măsură ar fi oportună administrarea unorantagoniști ai receptorilor de opioizi, folosiți, în principal, în managementuldependenței de alcool și a celei de opioizi, precum naltrexonul sau nalmefene.Din păcate, utilizarea celui dintâi nu poate fi recomandată, fiind susținută deun număr insuficient de date de calitate, iar cel de-al doilea nu are licență,în mod curent, în Australia sau în Marea Britanie, pentru tratamentul dependențeide jocuri de noroc. Clinicile de specialitate pot lua în considerare studiereaantagoniștilor pentru opioizi.

             Este binevenită și curajoasă apariția ghidurilor Monash,ce încearcă să furnizeze recomandări bazate pe dovezi pentru tratamentul problemelordeterminate de jocurile de noroc.3 În prezent, în Marea Britanie seefectuează un număr insuficient de studii, iar îndrumarea tratamentelorpsihologice și a celor medicamentoase impune organizarea mult mai multortrialuri, în paralel cu cercetările ce vizează susținerea neurobiologică adependenței de jocurile de noroc.5 Până atunci, actualele ghiduri,de bună calitate, pot fi generalizabile și aplicabile în cele mai multe cliniciunde cadrele medicale cu experiență, specializate în domeniul sănătății mentale,tratează jucătorii de noroc care au probleme.

 

Traducere: Dr. Raluca Deliu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: