Realizarea unui indice global al mortalităţii spitaliceşti: analiză retrospectivă, în spitalele engleze, pe o perioadă de cinci ani

Michael J Campbell,Richard M Jacques, James Fotheringham, Ravi Maheswaran,

Jon Nicholl

 

ScHARR, University ofSheffield, Sheffield S1 4DA,UK

Corespondenţa la: M JCampbell

m.j.campbell@sheffield.ac.uk

 

Developinga summary hospital mortality index: retrospective analysis in English hospitalsover five years

Citaţi articolul ca: BMJ2012;344:e1001

doi:10.1136/bmj.e1001

 

 

Întrebarea studiului: Este posibilă realizarea unui modelmatematic simplu şi transparent de clasificare a cazurilor, pentru a puteacompara cu certitudine ratele de mortalitate spitalicească, ce includ deceseledin spital şi cele survenite la 30 de zile după externare, pentru toate internările?

Răspunsul pe scurt: Un model ce a inclus diagnosticul la internare, vârsta,sexul, tipul de spitalizare şi scorul de comorbidităţi Charlson – în carecoeficienţii pentru variabilele menţionate au fost estimaţi separat, pentrufiecare grup diagnostic, şi în care nu au existat termeni de interacţiune – aoferit predicţii bune şi ar putea fi utilizat pentru compararea ratelor demortalitate spitalicească.

CAREESTE STADIUL CUNOŞTINŢELOR ÎN DOMENIU ŞI CE ADUCE NOU PREZENTUL ARTICOL: Alţi indici de mortalitate includrata de mortalitate standardizată intraspitalicească (hospital standardisedmortality ratio – HSMR) a doctorului Foster. Ei se bazează, însă, pemortalitatea înregistrată în spital şi pe un subset de internări. Descriem modulcum a fost obţinut şi testat un nou indice global al mortalităţii spitaliceşti(summary hospital mortality index – SHMI), pornind de la situaţia deceselor înregistrateîn spital şi la 30 de zile după externare.

 

Participanţi şi context

Cele 36,5milioane de spitalizări înregsitrate în Anglia, de la 1 aprilie 2005 până pe 30septembrie 2010, şi datele corelate cu privire la mortalitate.

 

Structura studiului

Studiutransversal, retrospectiv.

 

Variabilele primare

Deceseleproduse în spital sau într-o perioadă de până la 30 de zile după externare.

 

Rezultatele principale şi rolulhazardului

4,2%dintre bărbaţi şi 4,5% dintre femeile internate au murit în spital sau îndecurs de maximum 30 de zile după externare. Factorii predictivi utilizaţi înmodelul final includeau diagnosticul de la momentul internării, vârsta, sexul,tipul spitalizării şi scorul de comorbiditate Charlson. Date fiind acestevariabile, valorile relative ale spitalelor nu au suferit modificări semnificativeîn urma ajustării pentru indicele de deprivare multiplă şi pentru cuantumulsolicitărilor anterioare de asistenţă medicală terţiară în regim de urgenţă. Auexistat foarte puţine dovezi în sprijinul ideii că includerea termenilor deinteracţiune ar fi schimbat semnificativ valorile relative. Statistica Ccompletă pentru 2007/8 a fost 0,911, iar modelul a surprins 81% dinvariabilitatea mortalităţii interspitaliceşti. Cu ajutorul modelului am obţinutSHMI. Am utilizat un grafic al efectelor randomizate pentru a identificaspitalele cu o situaţie foarte diferită faţă de medie. Prin folosirea altorindicatori ai mortalităţii au fost identificate şi deviaţiile extreme faţă deSHMI pentru perioada anilor 2005-2010.

 

Erori sistematice, factori de confuzieşi alte motive ce îndeamnă la prudenţă

Maimulţi indici de comorbiditate, mai avansaţi decât cel al lui Charlson fac distincţiaîntre diagnosticul secundar pentru problemele de sănătate prezentate lainternare şi noile probleme survenite în cursul spitalizării şi la externare,ceea ce poate îmbunătăţi predicţia. Studiul nu a dovedit dacă SHMI are vreo legăturăcu calitatea îngrijirilor acordate. Iată câteva întrebări pertinente cu privirela SHMI, ce trebuie adresate înainte să se înceapă investigarea asistenţeimedicale furnizate de o unitate cu o situaţie net deosebită de cea a majorităţii:profilul distinct al performanţei se menţine în timp? este performanţa sensibilăla metodele aplicate (de exemplu, la modul în care este efectuată standardizareasau la folosirea ponderii) ori la modul de calcul al limitelor de control? modificareaperformanţei este asociată cu schimbările variabilelor utilzate pentrustandardizare? calitatea corelată a indicatorilor de îngrijire furnizează,oare, date concludente ce pot fi coroborate?

 

Generalizarea la alte populaţii

Studiuls-a limitat doar la situaţia din Anglia, iar rezultatele lui pot fi extinsenumai la nivelul ţărilor cu un serviciu sanitar asemănător celui al MariiBritanii.

 

Finanţarea studiului/posibile conflictede interese

Cercetareade faţă a fost finanţată de Department of Health (Ministerul Sănătăţii).

 

Traducere: Dr. Adina Ţurcanu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: