Poate fi prezisă severitatea simptomelor menopauzei?

Femeile relativ asimptomatice ajunse la menopauză au mari șanse să-și păstreze această stare de echilibru, pe când cele care au simptomele caracteristice tind să le suporte câțiva ani la rând.

Susan Davis, chair ofwomen’s health, Monash University, Melbourne, VIC 3121, Australia

susan.davis@monash.edu

 

            Femeile cu simptome severe de menopauză își pot întreba doctorul cât timp estimeazăcă vor persista respectivele manifestări, în special transpirațiile nocturne șibufeurile. Până acum, medicii le puteau răspunde doar că acestea se vor remiteîn decurs de cȃțiva ani de la data ultimei menstruații, dar că există și un numărmic de cazuri în care simptomatologia poate fi prezentă chiar și până la 70-80de ani.1 Astfel de vești nu sunt deloc îmbucurătoare pentru o femeiecare se confruntă, încă de la sfârșitul decadei a cincea de viață, cu transpirațiinocturne, bufeuri, deprecierea calității somnului și schimbări de dispoziție.

            În studiul de cohortă corelat,Mishra și Kuh au analizat răspunsurile femeilor aflate în preajma perioadei deinstalare a menopauzei care au participat la Medical Research Council NationalSurvey of Health and Development (Sondajul național privitor la sănătate și dezvoltare,inițiat de Consiliul de Cercetare Medicală). Respectivul demers a vizat creareaunui profil al simptomelor și urmărirea lor pe parcursul menopauzei.2Datele obținute le vor permite, oare, medicilor să prefigureze cu o mai mareprecizie evoluția manifestărilor specifice? Răspunsul este da, dar numai într-oanumită măsură.

            Mishra și Kuh au analizat informațiileadunate din sondaj și au reconfirmat paleta clasică de simptome caracteristicemenopauzei normale (vasomotorii, psihosociale, somatice și sexuale),3, 4însă numai în cadrul restrâns al unui studiu observațional bazat pe datele dinevidențele unităților ambulatorii, autorii neavând în vedere și femeile care ausuferit o histerectomie sau pe utilizatoarele unui tratament de substituțiehormonală; e posibil ca excluderea celor din urmă să fi afectat unele dintrecorelațiile semnalate de studiu, dat fiind faptul că nu au fost luate în calculmulte femei cu simptomatologie severă. ~n plus, nu se cunoaște numărul celorcare urmează un tratament antidepresiv; circa 14% dintre femeile cu vârste depeste 50 de ani iau o atare medicație (cel mai adesea, inhibitori ai recaptăriiserotoninei)5 care, pe lângă efectul antidepresiv, poate genera și oameliorare a simptomelor vasomotorii,6 așa încât existăposibilitatea ca, în cazul respectivelor paciente, asemenea manifestări, ca șitulburările de dispoziție să fi fost camuflate de acțiunea medicamentelor.

            Rezultatele privitoare laasocierea simptomelor sunt consonante cu cele ale altor cercetări. O diferență semnificativăfață de studiul prospectiv publicat anterior pe tema menopauzei (”Women Acrossthe Nation” – SWAN) o constituie absența oricărei corelații între obezitate șisimptomele vasomotorii – în SWAN, obezitatea a fost factorul de risc cheiepentru respectivele manifestări,7 el menținându-se și când s-aevaluat obezitatea prin bioimpedanță, prin tomografie computerizată sau princuantificarea indicelui de masă corporală.8 Niciunul dintre studiilemenționate nu oferă, însă, soluții legate de ceea ce ar trebui să le spună mediculpacientelor obeze în privința probabilității apariției bufeurilor și atranspirațiilor.

            Mesajele principale alenoului studiu sunt că femeile care, în timpul ultimei lor perioade menstruale,au simptome minime vasomotorii, psihologice, somatice sau sexuale prezintă unrisc scăzut de agravare a simptomatologiei și că, fără niciun fel de intervențieterapeutică, severitatea manifestărilor somatice rămâne stabilă la menopauză.Extrem de important din punct de vedere clinic este faptul că persoanele cusimptome moderate ori severe au un risc crescut de a le prezenta de-a lungulmai multor ani. Analizate ca grup separat, femeile la care simptomelevasomotorii grave au apărut precoce (uneori, cu trei ani înainte de instalareapropriu-zisă a menopauzei) au avut șanse mai mari ca acestea să se atenueze în primiipatru ani postmenopauză, pe când cele la care o atare simptomatologie a apăruttardiv sunt expuse unui risc mai accentuat de menținere a ei. Modelul descriseste condiționat, însă, de precizia clasificării pacientelor în categoria celorcu instalare precoce sau tardivă a simptomelor – demers destul de dificil înpractica clinică, deoarece femeile nu se prezintă la medic decât după ce lis-au agravat manifestările, adică într-un moment în care nu-și mai aduc aminte exactcând au apărut primele semne de disconfort.

Simptomele severe specifice menopauzei pot fi debilitante. În contextul încare este amânat tot mai mult momentul conceperii primului copil, multe dintre femeiajung să se confrunte cu perturbări ale somnului, iritabilitate, anxietate,bufeuri și transpirație într-o perioadă a vieții în care poartă încăresponsabilitatea creșterii copiilor aflați abia la vârsta adolescenței, încercând,totodată, să mențină o relație sexuală și să se achite de obligațiileprofesionale. Majoritatea celor care au simptome specifice menopauzei caută orezolvare/ameliorare a lor dar, în ciuda investițiilor alocate studieriiacestui fenomen complex, opțiunile terapeutice actuale sunt limitate. Unele dintretratamentele foarte eficiente cu estrogen și progestin și-au pierdut valabilitateaca urmare a deciziilor ce țin de sfera comercială, iar terapia de substituțiehormonală este considerată un subiect tabu.9 Pe plan global, femeilerecurg la alternative neconfirmate, adesea ineficiente și, uneori, chiarnesigure.

Mishra și Kuh au sugerat că, în timp, profilul simptomelor menopauzei arputea deveni un instrument de orientare pentru medici. Rezultatul cheie alstudiului lor este că femeile care, la menopauză, care sunt relativasimptomatice au mari șanse să-și păstreze această stare de echilibru, pe cândcele care au simptomele caracteristice tind să le suporte câțiva ani la rând. Estenecesar, așadar, să reexaminăm datele pe care le avem la îndemână, ca să oferimacestei categorii de paciente dezavantajate posibilitatea ameliorării calitățiivieții.

Conflicte deinterese: Autorul a completat formularul de conflicte de interesedisponibil la www.icmje.org/coi_disclosure.pdf (disponibil la cerere de laautorul desemnat pentru corespondență) și declară că: nu a avut finanțare de lanicio organizație pentru articolul prezentat; a primit granturi de cercetare șionorarii de la Bayer Pharma AG și Biosante SUA, a fost consultant pentru WarnerChilcott, Biosante și Servier Laboratories și este membru al InternationalMenopause Society; nu există alte activități sau relații ce ar fi putut influențaarticolul prezentat.

Proveniență șimodalitate de recenzare: Articol comandat, fără evaluare externă.

 

Bibliografia se găsește pe www.bmj.com.

 

Can the severity ofmenopausal symptoms be predicted?

Symptoms around the time of last menstrual period tend topersist

A se cita ca: BMJ 2012;344:d7664

 

Traducere: Dr. Gianina Luca

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: