Cercetătorii olandezi sunt şocaţi de cazurile de conduită ştiinţifică necorespunzătoare

Tony Sheldon UTRECHT

Aplicarea de măsuri disciplinare împotriva unui altreilea profesor, în decurs de numai câteva săptămâni de la sancţionarea unuicaz similar, a declanşat puternice examene de conştiinţă în rândul membrilor comunităţiimedicale din cercetarea olandeză.

Erasmus Medical Centre din Rotterdam l-a concediat,recent, pe Don Poldermans, un profesor de marcă specializat în domeniul asistenţeimedicale cardiovasculare perioperatorii, ca urmare a ”unor grave violări aleintegrităţii ştiinţifice” în cursul activităţii sale de cercetare.

Concedierea a survenit după mai multe săptămâni de lapublicarea unui raport, de către Universităţile din Tilburg, Amsterdam şiGroningen, care l-au găsit pe Diederik Stapel, profesor de psihologie socialăcognitivă, ”vinovat” de o fraudă fără precedent (BMJ 2011;343:d7201).

Universitatea Radboud din Nijmegen ”a mustrat-o pentruconduită neprofesională” pe Roos Vonk, profesor de psihologie socială – dar s-aajuns la concluzia că nu se făcea vinovată de fraudă, numai că proiectul unuistudiu la care colaborase cu Diederik Stapel ”nu a respectat standardele ştiinţifice”.

Pe un blog de pe website-ul medical din Olanda, www.artsennet.nl, Henk Jan Out, profesorde medicină farmacologică la University Medical Centre St. Radboud, dinNijmegen, a scris că ”ştiinţa şi cei care o practică” sunt ”văzuţi într-o luminăproastă”, ”preocuparea faţă de propria carieră părând să fie maai importantădecât integritatea”. El a insistat ca membrii consiliilor de administraţie alespitalelor să ia măsurile corespunzătoare împotriva oricăror abateri de laconduita corectă observate la cadrele universitare sau în cadruldepartamentelor conduse de ei.

Profesorul Poldermans a publicat peste 600 de lucrări ştiinţificeîntr-o gamă largă de reviste, inclusiv în JAMAşi New England Journal of Medicine. De-alungul unei cariere de câteva decenii, el a coordonat activitatea de cercetarededicată evaluării preoperatorii a factorilor de risc asociaţi cu asistenţamedicală cardiovasculară.

Vara trecută, după primirea unei informaţii confidenţialedin partea unui subaltern al său, a fost suspendat. I s-a impus sistareaactivităţii în care era implicat la acel moment, iar studiile organizate de elîn urmă cu zece ani, intitulate Dutch Echocardiographic Cardiac Risk EvaluationApplying Stress Echo (DECREASE), au fost supuse analizei unei comisii de anchetăalcătuită din patru profesori din Rotterdam, Amsterdam şi Leiden.

Concluziile au consemnat: existenţa unor ”deficienţesevere” în cadrul procedurilor de obţinere a consimţământului informatdintr-unul sau chiar două studii; lipsa responsabilităţii ştiinţifice înadunarea datelor (de exemplu, ”violarea gravă a protocolului”, inclusiv ”fărăevaluarea independentă a punctelor finale”, în studiile DECREASE II şi VI); etichetareaca ”date falsificate” a rezultatelor experimentale înregistrate în cadrulstudiului nepublicat DECREASE VI.

În raport se afirmă că profesorul Poldermans a lucratsingur într-un context cultural în care discuţiile critice nu erau o practică uzualăşi că, ulterior, şi-a apărat metodele de lucru oferind ”explicaţiicontradictorii şi greu de crezut”.

 

Foto: DonPoldermans a fost concediat pentru violarea „integrităţii ştiinţifice”

Traducere: Dr. Raluca Deliu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: