Comisia americană recomandă vaccinarea HPV pentru băieţi

Tuturor băieţilor din SUA ar fi necesar să li se administreze vaccin tetravalent pentru protecţia faţă de infecţia cu virusul papillomatozei umane (human papillomavirus = HPV), ce poate produce cancer, a sugerat o comisie americană.

             Ar trebui ca această practică să devinărutină, în cadrul vaccinărilor uzuale pentru toţi copiii din categoria de vârstă11–12 ani, perioada de cuprindere generală extinzându-se până la 21 de ani.

Specialiştiiau făcut recomandarea în timpul unui anunţ pentru o conferinţă din 25 octombrie2011, după mai multe luni de audieri publice şi de cercetări. Centers forDisease Control and Prevention (CDC – Centrele pentru Controlul şi PrevenţiaBolilor) respectă, în general, sugestiile comisiei şi emit documentul final peaceastă temă în decurs de câteva luni.

Recomandarease aplică pentru vaccinul tetravalent produs de Merck, comercializat subdenumirea de Gardasil, ce protejează faţă de patru cele mai frecvente tulpinide HPV generatoare de cancer şi condiloame. Ele nu acoperă şi vaccinul bivalentde la GlaxoSmithKline, comercializat sub denumirea Cervarix, care conţine numaidouă tulpini oncogene de virus, a afirmat Anne Schuchat, director al CDC’sNational Center for Immunization Practices (Centrul Naţional pentru Imunizărial CDC).

Vaccinula fost aprobat prima dată în 2006, în vederea utilizării lui în cazul fetelor;băieţii au fost adăugaţi în 2009, când au fost disponibile datele ce sprijinăindicaţia. Dr. Schuchat a spus că vaccinul generează cel mai puternic răspunsimunitar la copii şi că trebuie administrat înainte de începerea activităţiisexuale, deoarece HPV este aproape ubicuitar şi poate fi rapid dobândit princontact sexual.

Deşis-a permis vaccinarea băieţilor, ea a afirmat: “Am avut solicitări foartereduse; le estimăm la 1,5% dintre băieţii de 13–17 ani.” Scopul intenţiei de atrece vaccinul spre categoria “recomandată” este de a creşte rata vaccinării şide-a acoperi, prin sistemul de asigurări, costul relativ ridicat al vaccinului.

Cheltuieliletotale pentru întreaga serie de trei vaccinări şi pentru vizitele corespunzătoarela medic se pot ridica la aproximativ 500 $ (310 ₤; 350 €) pentru cei caretrebuie să plătească din buzunarul propriu. Cercetările ulterioare au arătat că,frecvent, două doze conferă suficientă protecţie – durabilitatea ei, însă, nu afost stabilită încă.

Recomandareacomisiei s-a făcut pe baza mai multor factori.

Unuleste reprezentat de noile date ce atestă eficacitatea vaccinului la bărbaţi, arătatăşi într-un articol recent din New EnglandJournal of Medicine (2011;365:1576-85). Un altul îl constituie vaccinarea înnumăr mic a adolescentelor; conform estimărilor, doar aproximativ jumătate dintreele au primit chiar şi prima doză; rezultă, aşadar, o slabă imunizare comunitară,care este atinsă prin niveluri crescute de vaccinare şi care ajută laprotejarea persoanelor nevaccinate prin scăderea prevalenţei generale avirusului. Vaccinarea băieţilor va oferi o oarecare protecţie încrucişată şifetelor.

Există şipreocupări legate de incidenţa în creştere a cancerului anal, al capului şigâtului, corelat cu HPV, în SUA şi în întreaga lume (BMJ 2010;340:c1439).

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: