Asistenţa medicală privată din Marea Britanie, supusă investigării

            Office of Fair Trading (OFT – Biroulpentru Comerţ Echitabil) are de gând să sesizeze piaţa privată de serviciipentru sănătate din Marea Britanie în faţa Competition Commission (Comisiapentru Concurenţă).

Odecizie finală va fi luată după opt săptămâni de consultare, pentru a oferi părţilorinteresate o şansă de a-şi prezenta punctul de vedere dacă nu sunt de acord cusesizarea. Un furnizor particular, Nuffield Health, şi-a şi declarat sprijinulfaţă de OFT, afirmând că îi susţine integral demersul, întrucât apără intereselepacienţilor care utilizează asistenţa medicală privată şi sistemul însuşi.

OFT şi-aînceput investigarea în martie 2011. Într-un raport arată că a găsit o serie deaspecte îngrijorătoare cu privire la modul de funcţionare al pieţei medicaleprivate – ele restricţionează sau denaturează competiţia, fapt ce îndreptăţeştecontinuarea investigării lor.

Demaxim interes este lipsa informaţiei asupra calităţii şi a costurilor. Pacienţiicare solicită asistenţă nu pot compara uşor un furnizor cu altul – prin urmare,competiţia nu este atât de corectă pe cât ar putea să fie. Costurile integraleale tratamentului nu sunt întotdeauna clare.

OFTeste preocupat şi de numărul mic de organizaţii competitive, ceea ce poateînsemna că, în unele zone locale, un furnizor poate menţine un adevăratmonopol. Acest lucru poate conferi o putere pe piaţă furnizorilor, ţinând contcă pe ei se vor sprijini companiile de asigurări dacă doresc o acoperire naţională.De exemplu, furnizorii existenţi pot aplica represalii diferite asupra uneicompanii de asigurări care plănuieşte să folosească un nou intrat pe piaţă.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: