Eventualii trișori vor avea de-a face cu o armată de specialiști antidoping ce vor aplica diverse teste eliminatorii la Jocurile Olimpice din Londra

Ediția din 2012 a Jocurilor Olimpice, prevăzută a se desfășura la Londra, va fi cea mai riscantă de până acum pentru utilizatorii de substanțe interzise, declară responsabilul cu programul antidoping din cadrul evenimentului

      Atlețiivor fi supuși unor teste noi, atât pentru depistarea hormonului de creștere câtși genetice și, posibil, pentru dopaj cu sânge autolog, metodă prin caresângele atletului este extras, depozitat și reintrodus în organism la o datăulterioară. De analizele menționate se va ocupa o întreagă armată, alcătuitădin circa 150 de specialiști antidoping, ce vor fi susținuți de încăaproximativ 80 de absolvenți ai unor facultăți cu profil științific, repartizațica asistenți analiști temporari. De asemenea, va fi mult mai des folositămetoda ”testării țintite”, pe baza informațiilor adunate înainte de începereajocurilor olimpice.

      DavidCowan, directorul Centrului de Control al Drogurilor de la King’s College dinLondra, a afirmat, într-o scurtă conferințe de presă din cadrul FestivaluluiBritanic {tiințific din Bradford, că vor fi efectuate circa 6 000 de teste desânge și urină în timpul Jocurilor Olimpice, și încă 1 400, de-a lungulJocurilor Paralimpice. El a spus că ”s-au făcut progrese remarcabile îndomeniul depistării substanțelor interzise la sportivi – atât de mari, încâtputem afirma de pe acum că ar fi mai bine ca niciunul dintre ei să nu încerce săia vreun medicament.”

      ProfesorulCowan a afirmat că a fost pus la punct și un test pentru dopaj genetic, careeste în curs de aprobare. Cercetătorii sunt și ei ”foarte aproape” definalizarea, până la începerea Jocurilor Olimpice din 2012, a unui nou testpentru detectarea dopării cu hormon de creștere. Spre deosebire de variantele anterioare,noua formulă nu va depista direct hormonul, ci va măsura nivelurile a doibiomarkeri importanți, IgF1 și PIIINP, permițând, astfel, depistarea substanțelorilegale pe o perioadă mult mai îndelungată după momentul administrării.

      ”Cunoscândfelul în care variază cei doi markeri în condiții normale, putem arăta diferențaîntre ceea ce ar apărea în mod normal și ceea ce este efectul încercării de atrișa”, a spus profesorul Cowan, care a mai arătat că este în curs de elaborareși un test pentru dopajul prin metoda sângelui autolog – el va identificamodelele ARN ce apar în mod specific în sângele care a fost depozitat.

      ”Pemăsură ce celulele sangvine îmbătrânesc în afara organismului, apar modeledistincte de ARN și poate fi observată, astfel, diferența.”

      ProfesorulCowan speră că nou test va fi gata la timp pentru Jocurile Olimpice. ”Mai am ladispoziție numai 11 luni. Mi-ar plăcea să ne încadrăm în acest interval, dar nupot oferi niciun fel de garanții.” După spusele sale, sângele prelevat în timpulJocurilor Olimpice va fi depozitat, putând fi analizat retrospectiv.

      Testeleantidoping din timpul Jocurilor Olimpice vor fi efectuate în centrul decercetare și dezvoltare al GlaxoSmithKline, din Harlow, Essex. În iulie,compania a încheiat o înțelegere cu Agenția Mondială Antidoping în scopul dezvăluiriiunor informații confidențiale cu privire la medicamentele în curs de realizare,ce ar putea fi folosite de atleți, în viitor, în scopuri neortodoxe.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Mădălina Geantă
Autor: