Creșterea supraviețuirii copiilor cu ajutorul suplimentelor de vitamină A

Pe plan mondial, aproape 8,8 milioane de copii mor, anual, înainte de-a atinge vârsta de cinci ani. La mai bine de două treimi, decesul este provocat de bolile infecțioase – de exemplu, pneumonia, diareea sau malaria. În ciuda statisticilor îngrijorătoare, mortalitatea infantilă a fost redusă considerabil în ultimul deceniu, ca urmare a dezvoltării intervențiilor medicale destinate prevenirii și tratării cauzelor principale de mortalitate la copii.

 

      În analiza sistematică șimetaanaliza cu același subiect, Mayo-Wilson și colab. evaluează efectelesuplimentelor de vitamină A asupra mortalității și morbidității la subiecți cuvârste cuprinse între șase luni și cinci ani. Tratamentul profilactic de rutină,cu doze mari de vitamină A, al tuturor copiilor de 6–59 luni, este un gest esențialpentru îmbunătățirea supraviețuirii, fiind susținut, în regiunile cu valoriridicate ale mortalității și cu deficit endemic de vitamină A, de UNICEF, OMS,guverne și sponsori. În prezent, capsulele sunt distribuite de două ori pe anîn cel puțin 60 de țări, acoperirea anuală medie fiind de aproape 80%.3Lansată, inițial, ca o inițiativă de prevenire a cecității xeroftalmice,suplimentarea universală a vitaminei A a crescut în amploare, ajungând lastatutul de intervenție vitală, în principal pe baza metaanalizelor ce aurelevat reduceri medii cu 23-30% ale tuturor cauzelor de mortalitate corelatecu valori scăzute ale costurilor implicate de transpunerea ei în practică.

 

      De la descoperirea sa, în1913, niciun supliment nutritiv nu a fost la fel de intens studiat saucontroversat ca vitamina A. Cei care critică administrarea ei în doze mari îșiexprimă îngrijorarea cu privire la caracterul contradictoriu al bazei de dovezipentru astfel de programe, argumentând că nu toate studiile în care au fostadministrate suplimente de vitamină A au evidențiat efecte protectoare față detoate cauzele de mortalitate și că respectivele suplimente ar putea creșteincidența infecțiilor respiratorii, mai ales la copiii care nu aveau un deficitanterior. Susținătorii inițiativei afirmă că majoritatea cercetărilor aurelevat un impact benefic asupra tuturor cauzelor de mortalitate și că dovezilereferitoare la alți factori importanți generatori de deces – de exemplu,diareea și rujeola – sunt destul de concludente.

 

      Incertitudinile persistenteau fost alimentate și de prezentarea, în cadrul 2007 Micronutrient Forum, arezultatelor celui mai amplu studiu clinic randomizat, realizat vreodată, DEVTA(de-worming and vitamin A – deparazitare și vitamina A),  care a vizat impactul suplimentării bianualecu 200 000 UI de vitamină A asupra unui număr de peste un milion de subiecțidin zone rurale situate în nordul Indiei, cu vârste cuprinse între 12 și 59 deluni. Rezultatele preliminare referitoare la mortalitatea globală au fost nule,însă investigatorii au remarcat că datele obținute erau și în concordanță cureducerea respectivei variabile cu 12% (risc relativ 0,96, interval deîncredere 95% de la 0,88 la 1,05). Din motive încă neclare, studiul a rămas nepublicat.Până la publicarea lui și până ce nu-i va fi evaluată calitatea, concluziile lacare a ajuns nu vor putea fi interpretate adecvat și integrate în baza generalăde dovezi științifice. Cu toate acestea, rezultatele nule, mai ales avându-seîn vedere anvergura cercetării, au generat îndoieli persistente. Este, oare,eficientă suplimentarea vitaminei A? Este posibil ca efectele adverse asupraanumitor infecții să anuleze impactul benefic asupra altora? Sunt necesareschimbări ale strategiei de administrare, precum reducerea dozei și creștereafrecvenței de administrare sau folosirea unei abordări țintite în locul celeuniversale?

 

      Metaanaliza realizată deMayo-Wilson și colab. se ocupă de o parte din întrebările anterior menționate.În cadrul ei este semnalată o reducere cu 24% a tuturor cauzelor de mortalitateasociată cu administrarea suplimentelor de vitamină A de sinteză, ceea ceconfirmă datele analizelor anterioare, în ciuda includerii a încă nouă studii.Metaanaliza este unică din punct de vedere al profunzimii și rigoriimetodologiei, incluzând un număr de variabile, de tip morbiditate șimortalitate, mai mare decât cel al precedentelor sinteze privitoare laadministrarea vitaminei A la preșcolari. Este un aspect important, deoarece oparte din analizele anterioare au examinat fie morbiditatea, fie mortalitatea,dar nu ambii parametric, fapt ce generat o serie de întrebări – de pildă, esteposibil, oare, ca rezultatele contradictorii să provină din tipul diferit deabordare în ceea ce privește criteriile de includere și de excludere versus alte surse de heterogenitate?

 

      Rezultatele analizelor desensibilitate ce au avut în vedere studiul DEVTA contribuie și la disipareaunora dintre incertitudinile apărute. Includerea lui reduce de la 24% la 12%beneficiul legat de mortalitatea globală, însă datele își mențin semnificațiastatistică și relevanța clinică. Suplimentarea aportului de vitamină A a fostdeclarată una din cele mai bune intervenții pentru ameliorarea supraviețuiriicopiilor, din punct de vedere al cost-eficienței. Chiar dacă nu salvează decâtjumătate din procentul de vieți estimat anterior, probabil că va continua săfie o măsură cu un excepțional raport cost-eficiență, în care merită să seinvestească.

 

      Deși sinteza esteun pas important în clarificarea efectelor vitaminei A asupra mortalității șimorbidității, persistă câteva întrebări importante. }inând cont de faptul că41% din totalul deceselor înregistrate în rândul copiilor mai mici de cinci aniau loc în primele 28 de zile de viață, ar putea, oare, suplimentarea vitamineiA la acest grup de vârstă să contribuie la accelerarea progresului ? Studiilerealizate în Ghana, India și Tanzania, coordonate de OMS și finanțate de FundațiaBill și Melinda Gates, ar trebui să contribuie la evaluarea potențialuluivitaminei A de a salva viețile nou-născuților.12

 

      Un alt aspect ceurmează a fi aprofundat este cel privitor la rolul suplimentelor de vitamină Aîn malarie. Un singur studiu le-a examinat efectul asupra incidenței boliicitate și a relevat o reducere semnificativă, de 30% (0,70, de la 0,57 la0,87). Dat fiind faptul că malaria este responsabilă de 8% din deceseleinfantile, sunt necesare noi cercetări ale acestei asocieri.

 

      Majoritateaprogramelor naționale de suplimentare a aportului de vitamină A asigurăadministrarea ei bianuală, însă dovezile sugerează că o creștere a frecvențeide administrare ar putea reduce și mai mult mortalitatea. Realizarea unorstudii care  să vizeze și alte schemeterapeutice, cu dozaj și mod de administrare diferite, ar putea favoriza creștereaeficienței unor astfel de programe. În sfârșit, după cum a rezultat și dinmetaanalizele precedente, nu mai sunt necesare noi studii controlate placeboreferitoare la administrarea suplimentelor de vitamină A la preșcolari. Înschimb, eforturile ar trebui îndreptate în direcția identificării modalitățilorde susținere a acestei inițiative importante pentru supraviețuirea copiilor șide ajustare atentă a programelor în vederea maximizării numărului de viețisalvate.

 

 

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Mădălina Geantă
Autor: