Evaluarea critică trebuie să rămână garanția calității cercetării științifice, susțin reprezentanții mediului academic în fața parlamentarilor

Întrebați de parlamentari cum poate fi garantată calitatea cercetării științifice și medicale, liderii de opinie din mediul academic au răspuns că singura cale rămâne evaluarea critică a rezultatelor de către jurnalele de profil în care este solicitată publicarea lor.

Încadrul întrunirii de pe 8 iunie a comisiei paralmentare de știință și tehnologies-a afirmat că, deși nu este un sistem perfect, evaluarea de tip ”peer review”a constituit cea mai bună opțiune existentă.

Președintelecomisiei, Andrew Miller, reprezentantul partidului laburist al Ellesmere Portand Neston, a afirmat că fundația științifică Welcome Trust a subliniat, înraportul oficial, un ”comentariu critic obișnuit” potrivit căruia, uneori,respectiva modalitate de evaluare poate fi greoaie și prea restrictivă înprivința ideilor nou apărute ce depășeau cadrul normelor stabilite. DomnulMiller a solicitat opiniile auditoriului.

RyckRylance, președintele ales al Research Councils UK (Consiliile Științifice aleMarii Britanii), a dat următorul exemplu: ”Winston Churchill a spus odată cădemocrația a fost cel mai prost sistem din lume, iar eu țin să cred acelașilucru despre ‚peer review’”.

”Acestsistem de evaluare este absolut crucial, dar are limitări în sensul în care, pede o parte, încetinește procesele, iar pe de altă parte, se adună un volum totmai mare de materiale. Neîndoielnic, însă, este necesar să respectăm încontinuare principiile unei asemenea modalități de evaluare care esteîntodeauna, în final, primul și ultimul criteriu de calitate”.

MarkWalport, director al Welcome Trust, a afirmat: ”Pentru a clarifica lucrurile, afirmațiilenoastre reflectă aspectele critice relevate îndeobște... De fapt, noi nu am susținutcă suntem de acord cu ele. Problema se pune în felul următor: examinarea ”peerreview” sau cea efectuată de experți este pe măsura celor care o realizează.Trebuie să fie utilizată rațional. Nu e vorba să stabilim dacă o astfel de evaluareeste un aspect important al erudiției – întrucât nu există alternativă la cooptareaunor experți care să analizeze lucrurile și să emită judecăți.”

DavidSweeney, director pe probleme de cercetare, inovații și aptitudini din cadrul HigherEducation Funding Council for England (Consiliul Englez pentru Finanțarea ÎnvățământuluiSuperior), participant și el la dezbatere, a precizat: ”După părerea noastră,există un risc în această privință, dar avem în vedere și multiplele experimenteîn materie de rețele de socializare și conceptele tehnologice moderne, și sperămcă perspectiva largă asupra acestora va modera riscurile identificate deWelcome Trust.”

Parlamentariiau ridicat problema credibilității numărului tot mai mare al revistelor despecialitate în variantă electronică; așa este, de pildă, Plos One (Public Library ofScience One), un jurnal online, cu acces liber, destinat comunicăriituturor cercetărilor științifice și medicale evaluate de experți.

”Este absolutpertinentă”, a răspuns Sir Mark. ”Este o revistă cu materiale bine evaluate,dar care nu se limitează doar la publicarea lucrărilor considerate a aducecontribuții remarcabile la capitolul cunoștințe foarte avansate.”

Membriiparlamentului au întrebat reprezentanții guvernului prezenți la ședință dacăevaluarea făcută de experți este necesară pentru formularea politicilor de stat.

JohnBeddington, consilierul guvernului pe probleme științifice, a afirmat: ”Răspunsulla această întrebare este că știința și dovezile sunt, categoric, importantepentru politica guvernului, iar activitatea de “peer review” este o componentăde bază a datelor științifice. Cercetarea implică expertizarea – este și convingereamea.”

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adina Turcanu
Autor: 
Adrian O’Dowd LONDRA