EFECTUL TRATAMENTULUI INTENSIV DE SCĂDERE A GLICEMIEI ASUPRA RISCULUI DE MORTALITATE ȘI ASUPRA COMPLICAȚIILOR, LA ADULȚII CU DIABET DE TIP 2

Întrebarea studiului: Variantele genotipului citocromului P450 (CYP) 2C19influențează eficiența clinică a clopidogrelului la pacienții cu boală arterialăcoronariană?

RĂspunsul pe scurt: Dovezile acumulate din studiile de asociere genetică nususțin un impact substanțial sau concludent al polimorfismelor genei CYP2C19asupra incidenței evenimentelor cardiovasculare adverse majore sau asupratrombozei de stent la bolnavii care iau clopidogrel.

CARE ESTESTADIUL ACTUAL AL CUNOȘTINȚELOR ÎN DOMENIU ȘI CE ADUCE NOU STUDIUL DE FAȚĂ: S-a sugerat că polimorfismelegenetice ale CYP2C19 au o influență primordială asupra eficiențeiclopidogrelului, ceea ce implică, foarte probabil, utilitatea tratamentuluighidat de genotip. Cu toate acestea, valoarea condensată a variabilelor de riscdin studiile publicate arată că apariția unor evenimente cardiovasculare încazul pacienților care utilizează clopidogrel fie nu este influențată deloc degenotipul CYP2C19, fie efectele acestuia sunt substanțiale.

 

Criteriile de selecție a studiilor

Amfolosit ca surse de documentare Medline, Embase, Cochrane Library, bazele dedate de pe internet și bibliografia jurnalelor de profil, fără nicio restricțiede limbă. Am găsit toate rapoartele originale ce evaluau, pe o perioadă de urmărirede cel puțin o lună, cuantumul evenimentelor cardiovasculare corelate custatutul de purtător al alelelor CYP2C19 care și-au pierdut (minimum *2) sau și-aucâștigat funcționalitatea (*17), în rândul femeilor și bărbaților de oriceetnie, tratați cu clopidogrel, care avuseseră fie un episod clinic de anginăpectorală stabilă, fie sindrom coronarian acut.

 

Rezultatele principale

Principalelevariabile urmărite au fost evenimentele adverse majore cardiovasculare sautrombozele de stent fatale ori non-fatale.

 

Rezultatele principale și rolul hazardului

Din 4203 rapoarte, 15 studii au întrunit criteriile de includere. Expunereasumară a risculuirelativ (odds ratio, OR) al efectelor aleatorii pentru tromboza de stent, lapurtătorii alelelor CYP2C19 care au cel puțin o pierdere a funcționalitățiiacestora, versus non-purtători dinnouă studii cu un total de 19 328de participanți, a fost 1,77 (interval de încredere 95% 1,31-2,40; P<0,001).O valoare atât de semnificativă a respectivului risc relativ agenerat, însă, interpretări foarte diferite de la un studiu la altul (erorisistematice generate de dimensiunea mică a studiilor și diversitate areproducerii rezultatelor). Expunerea sumară a OR al efectelor aleatorii afost 1,11 (0,89-1,39; P=0,36), pentru evenimentele cardiovasculare adversemajore, din 12 studii cu 18 529 de participanți, și 0,99 (0,60-1,62; P=0,96),pentru tromboza de stent, la purtătorii de alele CYP2C19*17 cu cel puțin unafuncțională, versus non-purtători,din trei studii cu 4 434 de participanți; OR corespunzător evenimentelorcardiovaculare adverse majore din cinci studii cu 9 128 de participanți a fost0,93 (0,75-1,14; P=0,48).

 

Erori sistematice, factori de confuzie și alte motive ce îndeamnă laprudență

Metaanalizelenoastre au fost limitate de datele publicate. Am exclus studiile care auprezentat rezultate bazate pe date clinice surogat (revascularizație,spitalizare) sau care existau doar sub formă de rezumat. Toate metaanalizele aufost afectate de riscul erorilor sistematice de la nivelul fiecărui studiu înparte, dar și al celor acumulate pertotal, și s-a considerat că dovezile epidemiologice furnizate de ele au avut ungrad scăzut. Asocierile nu au fost verificate pentru posibile interacțiuniîntre pierderea și câștigarea funcționalității polimorfismelor CYP2C19,presupunând riscul unei supraestimări sistemice a dimensiunii efectuluiunicului locus.

 

Finanțarea studiului/posibile conflicte deinterese

Cercetareade față nu a beneficiat de niciun fel de bursă de la vreo agenție finanțatoaredin sectorul public, comercial sau din cel al societăților non-profit. JWvW șiJMtB au fost plătiți în calitate de speaker și au fost consultanți pentrucompanii ce activau în domeniul terapiei antiplachetare (pentru detalii, vedețivarianta completă pe bmj.com).

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adina Turcanu
Autor: