Utilizarea fondurilor pentru tratamentul medicamentos al cancerului variază pe scară largă la nivelul autorităţilor sanitare

                După demararea «cusucces» a unui fond interimar în valoare de 50 de miliarde £, în octombrie2010, pe întregul teritoriu al Angliei, guvernulMarii Britanii şi-a lansat fondul anual, în valoare de 200 de milioane £ (226de milioane de €; 320 de milioane de $), pentru achitarea medicamentelor oncologicescumpe în cazul cărora nu s-a obţinut aprobarea NationalInstitute for Health and Clinical Excellence (NICE – Institutul Naţionalpentru Sănătate şi Excelenţă Clinică)

Rezultatele unui sondaj de opinie realizat de compania farmaceutică Roche înrândul medicilor hematologi şi oncologi arată, însă, că unii doctori nu auputut accesa fondul, în timp ce altora le sunt temporizate tentativele deaccesare a lui pe motiv că procesul de înregistrare este deosebit de complex.Deschiderea acestui fond a determinat o creştere a cheltuielilor din multe unităţisanitare strategice pentru medicamentul bevacizumab, produs de firma Roche.

O evaluare a cheltuielilor din 10 centre sanitare strategice din Angliaarată şi faptul că, în timp ce unele şi-au cheltuit toată suma alocată, alteleau utilizat doar o foarte mică parte din ea şi refuză în continuare accesul launele medicamente.

Ministrul de finanţe, George Osborne, a promis noile fonduri în primul său buget,din octombrie 2010 (BMJ2010;341:c5952), iar până la mijlocul lui ianuarie au avut loc şi consultări cuprivire la modul cum vor fi ele valorificate.

Anunţând finanţarea pe termen lung, secretarul de stat al Angliei, AndrewLansley, preciza: ’’Fondul interimar a ajutat până acum peste 2 000 de pacienţibolnavi de cancer din toată Anglia. Avem convingerea că, şi în cursul următorilortrei ani, Cancer Drugs Fund (Fondul pentru Medicamente Oncologice), în valoarede 600 de milioane £, îşi va împlini această menire şi va continua să îmbunătăţeascăviaţa a sute de bolnavi, oferindu-le posibilitatea de-a petrece un timp preţiosalături de cei dragi.»

Conform unei estimări a utilizării fondurilor bugetare, realizată de Department of Health (MinisterulSănătăţii), până la sfârşitul lui martie era prevăzută cheltuirea a circa jumătatedin fondul interimar (27 de  milioane £).Sumele alocate sunt folosite, însă, diferit, de la o regiune la alta. Deexemplu, se preconiza ca autorităţile din nord-vest să cheltuiască toate cele7,4 milioane £ repartizate, pe când cele din sud-vest, doar 0,8 milioane £ dincele 4,8 milioane atribuite.

Potrivit unui sondaj de opinie ce a vizat 84 de medici care îşi desfăşurauactivitatea în patru unităţi medicale din Londra şi din jurul ei, precum şi înzona de sud-vest, jumătate dintre cei care au răspuns nu au putut prescriemedicaţia dorită şi o treime nu au avut posibilitatea de-a accesa programul fiedin cauza excluderii medicamentului de pe lista aprobată în regiunea lor, fiedatorită complexităţii prea mari a procesului de înregistrare.

Un purtător de cuvânt al ministerului sănătăţii a declarat că deciziile definanţare sunt luate la nivel local, pe baza unor date clinice, şi a precizat:«Conform celor mai recente estimări, au fost aprobate 95% din cererile de finanţare– de regulă, în doar în câteva zile ».

El a adăugat că unele autorităţi au întocmit liste de medicamente ce vorbeneficia de finanţare curentă (demers încurajat, întrucât creşte transparenţa),dar acestea nu ar trebui să fie considerate restrictive, urmând a fi revizuiteperiodic.

După data de 1 aprilie au devenit operaţionale mai multe alte angajamentece vizau activitatea NHS – amenzi de 250 £/zi pentru spitalele care încalcăregula internării pacienţilor de sexe diferite în acelaşi salon şi creşterea implicăriiunităţilor spitaliceşti în susţinerea pacienţilor externaţi, ele urmând săpoarte responsabilitatea tuturor reinternărilor care se fac în decurs de 30 dezile de la data externării.

Ministerul Sănătăţii a confirmat şi faptul că extinde, de la opt la 25,lista «evenimentelor imposibile» – evenimente previzibile, ce nu ar trebui să survinăîn cazul niciunui pacient aflat în grija NHS – şi că instituie amenzi pentrucei responsabili de producerea lor. Cele mai recent introduse pe listă includpericlitarea severă a stării de sănătate a unui bolnav sau decesul său caurmare fie a neidentificării corecte, în scopul unei intervenţii medicale, aunui pacient care poartă brăţară de identificare, fie a efectuării unor transfuziicu un grup sanguin incompatibil cu cel al primitorului (BMJ 2011;342:d1263), precum şimai multe puncte ce vizează utilizarea greşită a medicamentelor.

Sunt confirmaţi şi noiiindicatori pentru secţiile de traume şi urgenţe, ce vor înlocui vechea limită atimpului de aşteptare, de maximum patru ore – creaţi de MatthewCooke, directorul reţelei naţionale clinice de asistenţă medicală de urgenţădin Anglia, împreună cu College of Emergency Medicine (Colegiul pentru Medicina de Urgenţă)şi cu Royal College of Nursing (Colegiul Regal al Asistenţilor Medicali),ei includ rata reinternărilor, timpul total petrecut în unităţile de primireurgenţe şi cel scurs până la administrarea tratamentului.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adina Turcanu
Autor: 
Zosia Kmietowicz LONDRA