Pastila ”patru în unu” reduce la jumătate riscul cardiovascular prezis

              O pastilă care conţine o combinaţie deaspirină, doi agenţi hipotensivi şi o statină a redus la jumătate riscul prezisde boală cardiacă şi de accident vascular cerebral (AVC), în cadrul unui studiurandomizat ce a inclus pacienţi cu risc cardiovascular crescut, dar fără indicaţiepentru vreunul dintre medicamentele incluse în combinaţie.

În cercetare au fost incluşi378 de subiecţi cu un risc estimat de boală cardiovasculară la cinci ani depeste 7,5%, fiind randomizaţi fie pentru pastila combinată, fie pentru placebo.Combinaţia studiată a inclus 75 de mg de aspirină, 10 mg de lisinopril, 12,5 mgde hidroclorotiazidă şi 20 de mg de simvastatină. Nici unul dintre participanţinu a prezentat indicaţie pentru vreuna dintre componente luată separat.

Rezultatele, prezentate pe26 mai a.c., au arătat că, faţă de placebo, administrarea pastilei combinatetimp de 12 săptămâni a redus presiunea arterială sistolică medie cu 9,9 mmHg(interval de încredere 95% de la 7,7 până la 12,1) şi fracţiunea LDL acolesterolului cu 0,8 mmol/L (interval de încredere 95% de la 0,6 până la 0,9)(PLoS ONE 6:e19857).

Pe baza efectelor menţionate,cercetătorii au estimat că o cură prelungită cu pastila combinată va scădea cuaproximativ 60% riscul de coronaropatie şi de accident ischemic.

”Rezultatele arată că neputem aştepta la o înjumătăţire a riscului de boală cardiacă şi de AVC la ceicare iau pastila timp îndelungat”, a spus Anthony Rodgers, profesor la GeorgeInstitute, Sydney, Australia şi preşedinte al consorţiului internaţional subegida căruia s-a desfăşurat studiul.

”Ştim, din alte cercetări,că pe termen lung s-ar adăuga şi o reducere cu 25-50% a mortalităţii prinneoplasm de colon, plus scăderea incidenţei altor cancere majore, a insuficienţeicardiace şi a celei renale”, a adăugat profesorul.

Grupul de specialişti aestimat că, în cursul unui tratament de cinci ani, la circa unul din 18 oamenitrataţi, beneficiile medicaţiei se vor concretiza în preîntâmpinarea unuieveniment major.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Susan Mayor LONDRA