Militanţii împotriva fumatului trebuie să se distanţeze de interesele comerciale

           Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizatpersonalul medical implicat în controlul fumatului că este bine să nu aibă relaţiiprea strânse cu companiile farmaceutice care fabrică produse destinate persoanelordecise să abandoneze fumatul.

Atenţionarea a fost transmisă, în luna martie, în cadrulîntâlnirii de la Madrid dedicate abandonării fumatului, găzduită de ComitetulNaţional pentru Prevenirea Fumatului din Spania, forul reprezentativ al aproapetuturor organizaţiilor hispanice angajate în combaterea fumatului. Întrunirea afost sponsorizată de Pfizer, GlaxoSmithKline şi McNeil, toate cele treicompanii având în portofoliul propriu produse menite să faciliteze abandonareafumatului.

Armando Peruga, manager de program al iniţiativei OMS”Tabacco Free”, a sfătuit personalul medical ”să aibă o abordare independentă,ghidată de dovezile ştiinţifice” şi a adăugat: ”Trebuie să păstrăm distanţa faţăde industria tutunului, dar şi faţă de orice alte sectoare industriale ce potavea un interes comercial în această privinţă. Astăzi e cazul să ţinem cont defaptul că industria producătoare de tutun afirmă, pe un ton glumeţ, că am fostvânduţi industriei farmaceutice”.

Intervievat de BMJ,dr. Peruga a explicat necesitatea unei delimitări clare a colaborării. ”OMSconlucrează cu industria farmaceutică pentru aplicarea unor politici, a cărorresponsabilitate o au, însă, numai instituţiile de sănătate publică. Problemamedicamentelor şpentru renunţarea la fumatţ este doar un nou element şîn cadrulstrategiilor de combatere şi de abandonare a fumatuluiţ şi trebuie să vedemsituaţia în perspectivă”, a mai declarat reprezentantul OMS.

În Spania există numai două comunităţi autonome, Navarra şiLa Rioja, în care este asigurată decontarea din fonduri publice amedicamentelor destinate renunţării la fumat. Comitetul Naţional pentruPrevenirea Fumatului şi unele partide politice au încercat, fără succes însă, săintroducă această facilitate în noua lege privitoare la combatere a fumatuluipe teritoriul ţării (BMJ 2010;341:c7429;doi:10.1136/bmj.c7429).

Unele cadre medicale nu încurajează abordărilemedicamentoase în cazul persoanelor care încearcă sa renunţe la fumat. Mivida sin ti (Viaţa mea fără tine,http://mividasinti.drupalgardens.com/) este o organizaţie independentă ce funcţionează peinternet, din ianuarie 2011, iar specialiştii implicaţi în activitatea ei şi-aupropus să evite mesajele vehiculate de obicei, de tipul ”adresaţi-vă doctoruluica să vă ajute să renunţaţi la fumat”.

Rolul medicaţiei antitabacice în reducerea amploriifumatului a fost dezbătut pe scară largă în ultimii ani. Într-o sinteză aliteraturii medicale publicată în Plos Medicine în 2010, Simon Chapman şiRoss MacKenzie au subliniat faptul că între 66 şi 75% dintre foştii fumători şi-auabandonat obiceiul fără niciun ajutor, chiar dacă tentativele de renunţaresunt, din ce in ce mai pregnant, sub presiunea intervenţiilor medicamentoase,ce implică ”un beneficiu evident al producătorilor” (www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000216).

Autorii afirmă că majoritatea articolelor referitoare lamăsurile de abandonare a fumatului sunt prezentări ale unor studii ce vizeazărenunţarea asistată, majoritatea beneficiind de finanţare din parteacompaniilor care fabrică respectivele medicamente. Autorii numesc acest aspect”legea cu impact opus privind încetarea fumatului” – cu alte cuvinte, volumulcercetărilor privitoare la oprirea medicalizată a fumatului este invers proporţionalcu cel al studiilor ce examinează modul real în care fumătorii decid să-şiabandoneze obiceiul.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Traducere: 
Dr. Gianina Luca
Autor: 
Aser García Rada MADRID