Blocanţii receptorilor de angiotensină şi riscul de IMA: metaanaliză şi analiza secvenţială pentru 147 020 de pacienţi proveniţi din trialuri randomizate

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Cresc blocanţii receptorilor deangiotensină riscul de infarct miocardic acut?

RĂSPUNSUL PE SCURT: Blocanţii receptorilor de angiotensinănu măresc riscul de infarct miocardic acut.

CARE ESTE STADIULCUNOŞTINŢELOR ÎN DOMENIU ŞI CE ADUCE NOU ARTICOLUL DE FAŢĂ: Blocanţii receptorilor de angiotensinăsunt un punct forte în tratamentul afecţiunilor cardiovasculare, deşi studiianterioare au arătat un risc mai mare de infarct miocardic. Am găsit dovezisolide menite a dezminţi riscul crescut de infarct miocardic (cu ajutorulcărora am putut exclude chiar şi o creştere absolută de 0,3% a riscului deinfarct miocardic). În ciuda unei presiuni sanguine scăzute, în cazulblocanţilor receptorilor de angiotensină, faţă de placebo, nu a existat unefect benefic evident în ceea ce priveşte infarctul miocardic sau mortalitateacardiovasculară.

 

Criteriide includere în studii

Am efectuat căutări în Pubmed, Embaseşi CENTRAL, pentru studii clinice randomizate (până în august 2010) referitoarela blocanţii receptorilor de angiotensină faţă de controale (placebo şi altesubstanţe active de comparat), alegând studiile cu cel puţin 100 de participanţişi cu interval de monitorizare de minimum un an. Rezultatele evaluate au fostinfarctul miocardic, decesul, decesul de cauză cardiovasculară, anginapectorală, accidentul vascular cerebral (AVC), insuficienţa cardiacă şidiabetul nou instalat.

 

Rezultateleprimare

Infarctul miocardic.

 

 

Rezultateleprincipale şi rolul întââmplării

Treizeci şi şapte de studii clinicerandomizate au inclus 147 020 de participanti şi o perioadă totală demonitorizare de 465 166 ani-pacient. Blocanţii de receptori de angiotensină nuau fost asociaţi cu creşterea riscului de infarct miocardic (risc relativ de0,99, interval de încredere 95% de la 0,92 până la 1,07, faţă de lotulcontrol), deces, mortalitate de cauză cardiovasculară sau cu angina pectoralăcomparativ cu placebo ori cu alte substanţe active. În urma analizei secvenţiale a studiilor, nu a existat nici odovadă în sprijinul unei creşteri medii relative de 5,0–7,5% (0,3% creştereabsolută) a infarctului miocardic în prezenţa blocanţilor receptorilor de angiotensină.Faţă de lotul control, blocanţii receptorilor de angiotensină au fost asociaţicu o scădere a riscului de AVC (0,90, de la 0,84 până la 0,98), deinsuficienţă cardiacă (0,87, de la 0,81 până la 0,93) şi a diabetului nouinstalat (0,85, de la 0,78 până la 0,93), cu rezultate similare comparativ cuplacebo şi alte substanţe active. La comparareablocanţilor receptorilor de angiotensină cu lotul control, analizasecvenţială a tratamentului nu a arătat o augmentare a decesului sau amortalităţii de cauză cardiovasculară cu o dovadă clară pentruscăderea relativă a AVC (cel puţin 1%, mediu 10%) (comparând doar cu placebo), a insuficienţei cardiace (minimum 5%, mediu 10%) şia diabetului nou instalat (cel puţin 4%, mediu 10%).

 

Erorisistematice, factori de confuzie şi alte motive ce îndeamnă la prudenţă

Studiul este o metaanalizăa datelor preluate din studii individuale, nefiind o analiză la nivel de pacient. Datoritălipsei informaţiilor din fiecare trial, nu am adaptat analizele în funcţie dedoza utilizată pentru fiecare medicament sau în funcţie de complianţa latratamentul prescris.

 

Finanţarea studiului/potenţialeconflicte de interese

Acest material nu a beneficiat de ofinanţare specială. FHM a fost consultant/vorbitor pentru Novartis, Daiichi Sankyo,Sanofi si Savient Pharmaceuticals şi a primit finanţări de la Novartis, Forestşi Boehringer Ingelheim.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Sripal Bangalore, Sunil Kumar, Jørn Wetterslev, Franz H Messerli