Analiza longitudinală a somnului corelată cu IMC şi cu ţesutul adipos, la copii: studiul FLAME

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Se poate afirma că, la copii, duratasomnului se asociază cu IMC şi cu compoziţia corporală după ajustarea pentrufactori de confuzie multipli?

RĂSPUNSUL PE SCURT: Copiii care dorm mai puţin când sunt mici au şanse mai mari de a fisupraponderali când cresc, având valori ridicate ale ţesutului adipos chiar şidupă ajustarea altor factori legaţi de stilul de viaţă, ce influenţează şi eigreutatea. După reglarea pentru factorii de confuzie, asocierea inversă dintre durata somnului şi IMC nu afost, însă, semnificativă.

CARE ESTE STADIULCUNOŞTINŢELOR ÎN DOMENIU ŞI CE ADUCE NOU ARTICOLUL DE FAŢĂ: Nu este bine înţeles modul în caresomnul afectează distribuţia ţesuturilor în timpul creşterii. Prezentul studiudemonstrează că asocierea nocivă dintre durata scurtă a somnului şi valorileulterioare ale IMC şi ale ţesutului adipos rămâne strânsă chiar şi dupăajustarea pentru factori de confuzie multipli.

 

Participanţişi condiţii de desfăşurare

Două sute patruzeci şi patru de copiirecrutaţi dintr-un grup de naşteri (rata de participare de 59%), urmăriţi de lavârsta de trei până la şapte ani, în Dunedin, Noua Zeelandă. Monitorizarea lora fost bună, 83% dintre subiecţi fiind evaluaţi la vârsta de şapte ani.

 

Proiectarea,dimensiunea şi durata studiului

Este vorba de un studiu longitudinal,ce a implicat măsurători anuale ale compoziţiei corporale prin antropometrie,evaluarea absorbţiei razelor X şi cuantificarea impedanţei bioelectrice.Estimările duratei somnului (ore de somn/zi) şi ale activităţii fizice au fostobţinute folosind accelerometrul în zile diferite, la trei, patru şi cinci ani.Dieta (alimente neesenţiale, fructe şi legume) şi perioada dedicatăactivităţilor sedentare (urmăritul programelor la televizor, de exemplu) aufost evaluate cu ajutorul unor chestionare aplicate la trei, patru şi cinciani. La prima vizită au fost prelevate şi date referitoare la alţi factori:greutatea la naştere, fumatul în perioada sarcinii, etnia, venitul familial,educaţia şi IMC-ul mamei. Toate informaţiile obţinute au fost incluse înmodelele de analiză multivariată.

 

Principalelerezultate şi rolul întââmplării

Durata medie a somnului afost de 11 ore/zi la vârstele de trei,patru şi cinci ani. În analiza univariată, IMC la vârsta de trei ani, educaţia maternă, IMC-ul matern,etnia, fumatul în timpul sarcinii şi somnul au fost semnificativ asociate cuIMC la vârsta de şapte ani. Nu au existat corelărisemnificative cu sexul, activitatea fizică, privitul la televizor şi regimulalimentar. O diferenţă de o oră a duratei somnului în intervalul de vârstătrei–cinci ani este asociată cu o scădere a IMC-ului de 0,56 (de la 0,07 pânăla 1,06) la vârsta de şapte ani. Ajustarea pentru factorii de confuzie, inclusivIMC la vârsta de trei ani, a redus estimarea la –0,39 (de la –0,73 până la–0,06). O atare diferenţă a IMC se explică prin scăderi echivalente aleindicelui de grăsime corporală (–0,48, de la –0,86 până la –0,10). Diferenţarezultată în indicele de ţesut non-gras a fost de –0,11 (de la –0,29 până la–0,07). De asemenea, fiecare oră de somn suplimentar a redus risculsupraponderalităţii (IMC>a 85-a centilă) cu 61% (de la 37% până la 76%) lavârsta de şapte ani.

 

Erori sistematice, factori de confuzieşi alte motive de precauţie

Copiii mici care dorm mai puţin auşanse mai mari de a fi supraponderali, având un procent ridicat de grăsimecoporală, chiar şi după corectarea celorlalte variabile din modul de viaţă cepot influenţa greutatea. Deşi relaţia temporală dintre somn şi greutateacorporală ulterioară sugerează o relaţie cauzală, e posibil ca unele surse deconfuzie neobservate sau necunoscute să nu fi fost luate în calcul, după cum seîntâmplă de obicei în studiile desfăşurate într-un mediu necontrolat.

 

Potenţialul de generalizare la altepopulaţii

Analizele noastre au fost făcutemajoritar în cadrul unei populaţii caucaziene cu o prevalenţă crescută aobezităţii. Orele de somn înregistrate par a se potrivi cu celelalte evaluăridin literatura de specialitate pentru aceeaşi vârstă. Nu există niciun motiv sănu credem că rezultatele noastre nu se pot aplica unor populaţii similare.

 

Finanţarea studiului/potenţialeconflicte de interese

Prezentul studiu a fost finanţat deUniversitatea din Otago, Child Health Research Foundation (Fundaţia pentruStudiul Sănătăţii Copilului), Heart Foundation (Fundaţia Inimii) din NouaZeelandă şi Dean’s Bequest-AAW Jones Trust.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: