Un grup de experţi al OMS încadrează telefoanele mobile în clasa ”carcinogenilor posibili” la om

Câmpurile electromagnetice de radiofrecvenţă generate de telefoanele mobile au fost considerate, de către un grup de experţi care s-a întrunit pentru a analiza dovezile disponibile, ca având un ”posibil efect carcinogen” la om.

                Grupul de experţi al WHO/InternationalAgency for Research on Cancer (IARC –Agenţia Internaţională de Cercetare înOncologie de pe lângă OMS) a trecut în revistă toate dovezile din cercetare ceevaluează pericolul potenţial de apariţie a neoplaziilor ca urmare a expuneriila câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă, analizând expunerea individualăasociată cu utilizarea telefoanelor fără fir, pe cea generată de transmisiasemnalelor radio, de televiziune şi de telefonie mobilă din mediul înconjurător,precum şi pe cea profesională la radar şi la microunde.

Grupul,alcătuit din 31 de oameni de ştiinţă din întreaga lume, a descoperit, lautilizatorii de telefoane mobile, existenţa unor dovezi ”limitate” în sprijinulriscului crescut de gliom şi neurom acustic. Ceea ce înseamnă că întreexpunerea la un anume agent şi cancer a fost sesizată o corelare pozitivă, pecare grupul a apreciat-o ca fiind cauzală, însă nu a putut exclude potenţialulimpact al hazardului, al erorilor sistematice ori al factorilor de confuzie cuun nivel adecvat de încredere.

Pe bazaacestor observaţii, grupul a inclus folosirea telefoanelor mobile în categoria”posibil efect carcinogen” pentru oameni, sau categoria 2B pe scala efectuluicarcinogen practicată de agenţie. În aceeaşi clasă intră şi pudrele de corp pebază de talc corelate cu riscul de cancer ovarian.

Jonathan Samet, preşedintele grupuluide lucru, a declarat: ”Dovezile, care se tot adună, sunt suficient de puternicepentru a ne susţine opinia şi încadrarea în categoria 2B. Iar concluzia este căar putea exista un grad de risc, motiv pentru care trebuie să monitorizăm cuatenţie legătura dintre telefoanele mobile şi riscul de cancer.”

Cele mai convingătoare date au fostfurnizate de studiul Interphone, un set internaţional de cercetări de tipcaz-control, desfăşurate în 13 ţări, în care au fost analizate tumoriledezvoltate în ţesuturile ce absorb cel mai intens energia de radiofrecvenţă  emisă de telefoanele mobile, şi dintr-unstudiu suedez, a spus dr. Samet.

Grupul arecomandat desfăşurarea unor noi cercetări, deşi a admis că studiile demonitorizare pe termen lung sunt dificil de susţinut, ca urmare a schimbărilortehnologice constante din industrie. Estimările arată că există circa cincimiliarde de utilizatori de telefonie mobilă, iar numărul lor continuă să creascăîntr-un ritm rapid.

”Având învedere eventualele consecinţe ale acestor rezultate şi ale clasificării menţionatepentru sănătatea publică, este importantă demararea unor noi cercetări asuprautilizării intense, pe termen lung, a telefoanelor mobile”, a declaratCristopher Wild, directorul IARC. ”Între timp, se impune să luăm măsuri practicepentru limitarea expunerii – de pildă, folosirea dispozitivelor de tip hands-free sau trimiterea de mesaje.”

 

Declaraţia IARC poate fi consultatăla adresa www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf.

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Susan Mayor LONDRA