Tratamentul cu β-blocante la pacienţii cu BPOC

Poate să amelioreze simptomele respiratorii şi să reducă mortalitatea, independent de efectele cardiovasculare

               Tratamentul cu β-blocante reducemortalitatea asociată afecţiunilor cardiovasculare. Din păcate, medicii autendinţa să evite aceste medicamente la pacienţii care prezintă asociat şi boalăpulmonară obstructivă. Reticenţa lor este motivată de temerea că respectivamedicaţie ar putea precipita declanşarea unui eveniment respirator dramatic, şianume, bronhospasmul acut, care a fost semnalat după administrarea β-blocantelorla persoanele suferinde de astm bronşic şi boală pulmonară obstructivă cronică(BPOC).1-4 Dovezile medicale sugerează, însă, că β-blocantele potreduce mortalitatea pacienţilor cu BPOC, ceea ce este logic, dacă ţinem cont defaptul că aceştia prezintă, adesea, şi afecţiuni cardiovasculare asociate.5Un studiu efectuat pe un lot de 462 de subiecţi cu BPOC, care suferiserăintervenţii chirurgicale vasculare majore, a arătat că, la cei trataţi cu β-blocantecardioselective, mortalitatea perioperatorie a scăzut cu 27% faţă de cei carenu urmau o astfel de medicaţie.6

În mod surprinzător, folosirea petermen lung a β-blocantelor, la pacienţii cu BPOC, poate reduce atâtmortalitatea generală şi cea prin boli cardiovasculare cât şi evenimentelerespiratorii şi morbiditatea. Un studiu a semnalat, la această categorie debolnavi care luau β-blocante, o scădere cu 30% a mortalităţii şi a riscului deacutizări, indiferent dacă subiecţii prezentau afecţiuni cardiovascularesau nu.7 În acest sens, studiul de cohortă realizat de Short şicolab. oferă informaţii suplimentare privind efectele β-blocantelor la nivelulaparatului respirator, alăturide beneficiile lor cardiovasculare, în cazul pacienţilor cu BPOC.8

Autorii citaţi au adunat informaţiirelevante din importante baze de date scoţiene şi au selectat peste 5 000 de subiecţi,în funcţie de prezenţa sau absenţa terapiei concomitente cu β-blocante, şi auraportat sistematic efectele terapeutice, în funcţie de tratamentul în trepte deseveritate din BPOC. Rata mortalităţii în toată cohorta a fost de 34% pe an. Aşacum era de aşteptat, pentru fiecare treaptă de severitate din BPOC (definită înfuncţie de medicamentele prescrise), pacienţii trataţi cu β-blocante auprezentat o rată a mortalităţii prin afecţiuni cardiovasculare semnificativ maimică decât cei care nu luau respectiva medicaţie. Efectul terapeutic pozitiv afost observat chiar şi după ajustarea factorilor de risc şi a evenimentelorcardiovasculare cunoscute. De asemenea, decesele catalogate ca fiind legate deBPOC au fost mai puţine în grupul de subiecţi care primeau β-blocante. Internărileîn spital corelate cu afecţiunile respiratorii, precum şi prescripţiile înurgenţă de corticosteroizi pe cale orală au avut şi ele un cuantum semnificativmai mic la pacienţii trataţi cu β-blocante(raportul de risc fiind cuprins între 0,23 şi 0,88).

Este tentant să fie ignorate rezultateleprezentate, ele reflectând ameliorarea afecţiunilor cardiovasculare (de pildă,insuficienţa cardiacă cronică) şi, consecutiv, a dispneei, care esteinterpretată, de altfel, ca o reducere a simptomelor din BPOC. Aceleaşi diferenţes-au menţinut, însă, şi după ajustarea pentru boala cardiovasculară, ceea cesugerează că β-blocantele pot avea un efect independent asupra BPOC-ului. Este,oare, plauzibil un asemenea impact direct asupra BPOC-ului?

Studiile pe animale sugerează oalterare a responsivităţii şi inflamaţiei căilor aeriene, după β-blocareacronică.9, 10 Un studiu recent, de mică amploare, realizat pe subiecţiumani, susţine aceste observaţii. În ciuda bronhospasmului acut iniţial, dozeledin ce în ce mai mari de β-blocante, administrate cronic în cazul pacienţilorcu astm, au redus capacitatea de răspuns a căilor aeriene.11 Astfel,blocarea cronică a receptorilor adrenergici de tip β în BPOC poate aducebeneficii, datorită efectelor bronhoprotectoare, antiinflamatoare şimucolitice.

Studiul realizat de Short şi colab.sugerează că evenimentele din BPOC au fost mai puţine în rândul bolnavilortrataţi cu β-blocante, indiferent de severitatea afecţiunii lor. Astfel, sepune întrebarea dacă medicii ar trebui sfătuiţi să prescrie o atare medicaţiepacienţilor cu BPOC. Răspunsul este “nu încă”. Deşi informaţiile cu privirela mortalitatea datorată bolii cardiovasculare arată clar că β-blocantele nu artrebui menţinute pentru indicaţii cardiovasculare, folosirea lor directă pentruBPOC este prematură. Studiul a fost o analiză retrospectivă ce a folosit bazede date de sănătate, astfel că nu a putut fi eliminat fenomenul de confuzie datde indicaţia medicală şi de ajustarea post-hoc de către doctorii respectivi. Rezultateleobţinute, alături de informaţiile din alte cercetări, arată că folosirea β-blocantelorpoate contribui la reducerea mortalităţii asociată cu BPOC. Este necesară, aşadar,efectuarea unor studii prospective capabile să stabilească eventualele efectebenefice ale β-blocantelorasupra evenimentelor  legate de BPOC.

Cum ar trebui să fie iniţiattratamentul cu β-blocante pentru indicaţii cardiace, la pacienţii cu BPOC? Esterecomandat să se utilizeze un β-blocant cardioselectiv, iar bolnavul să fie ţinutsub observaţie în timpul administrării primei doze. În rarele cazuri în careapare bronhospasmul este bine să se folosească, mai întâi, agenţi anticolinergici.Din studiile legate de astm este de reţinut că agoniştii de receptori β-adrenergicipot fi eficienţi în anularea bronhospamului, chiar şi în prezenţa dozelor micide β-blocante, utilizate în studiile pilot legate de astm.12

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Emanuela Micu
Autor: 
Shamsah Kazani instructor de medicină, Elliot Israel profesor de medicină