Efectul statinelor asupra fibrilaţiei atriale: metaanaliză coroborată a dovezilor din trialurile controlate, randomizate, fie ele publicate sau nepublicate

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Terapia pe termen mai lung cu statine (în trialuri cu cel puţin şase luni detratament şi minimum 100 de participanţi) reduce riscul de fibrilaţie atrială(FA)?

RĂSPUNSUL PE SCURT: O sinteză inextenso a dovezilor publicate şi a celor nepublicate din studiile clinicepe scară mai largă legate de statine nu a pus în evidenţă niciun efect benefical respectivelor medicamente în tratamentul fibrilaţiei atriale.

CARE ESTE STADIUL CUNOŞTINŢELORÎN DOMENIU ŞI CE ADUCE NOU ARTICOLUL DE FAŢĂ: Unele cercetări care au vizat subiecţi supuşi intervenţiilorchirurgicale pe cord sau cărora li s-a realizat cardioversie sugerează căstatinele ar putea reduce riscul de FA cu peste o treime. Într-o evaluareaprofundată a rezultatelor publicate şi nepublicate din trialurile pe scarălargă referitoare la statine, dintre care multe au inclus persoane cu riscpentru fibrilaţia atrială, nu au existat dovezi în favoarea unui efectprotector al tratamentului cu statine pe termen lung.

 

Criteriile de selecţie a studiilor

    Am căutat, pe Embase, Medline şi CochraneCENTRAL, trialurile randomizate efectuate până în octombrie 2010 care au comparatîntre ele abordările cu şi fără statine, precum şi pe cele cu statine în dozemari versus doze standard. Studiiletrebuiau să aibă cel puţin 100 de participanţi şi minimum şase luni de urmărire.Datele nepublicate din cele pe termen mai lung au fost obţinute princontactarea investigatorilor.

 

Variabila primară

Variabila noastră primară a fostapariţia fibrilaţiei atriale, fie diagnosticată pentru prima dată, fie recurentă.

 

Rezultatele principale şi rolul hazardului:

    În datele publicate din 13 trialuri pe termenscurt (4 414 subiecţi ran­domizaţi, 659 de evenimente), tratamentul cu statinepărea să reducă riscul unui episod de FA cu 39% (odds ratio 0,61, interval deîncredere 95% 0,51–0,74; P<0,001), dar a existat o heterogenitatesemnificativă (P<0,001) între studii. Dimpotrivă, în cazul celor 22 de trialuri,majoritatea mai lungi şi mai ample, care comparau cazurile cu statine cu celede control (105 791 de pacienţi randomizaţi şi 2 535 de evenimente), terapia custatine nu a fost asociată cu o diminuare semnificativă a fibrilaţiei atriale(0,95, 0,88–1,03; P=0,24; P<0,001 pentru diferenţa dintre cele două seturide studii). Nici în şapte trialuri pe termen mai lung care au evaluat schemele custatine în regim intensiv cu cele în regim standard (28 964 de subiecţirandomizaţi şi 1 419 evenimente) nu au existat dovezi în favoarea scăderiiriscului de FA (1,00, 0,90–1,12; P=0,99).

 

Factori de eroare, neconcordanţe şi altemotive ce îndeamnă la prudenţă

    Studiul nostru nu exclude o reducere reală ariscului cu aproximativ 10%, iar noi nu putem respinge categoric ipotezaconform căreia statinele ar putea preveni fibrilaţia atrială la unele categoriide pacienţi, deoarece cauzele subiacente ale diferenţelor dintre studiile petermen mai scurt şi cele pe termen mai lung rămân incerte.

 

Finanţarea studiului şi conflicte de interesepotenţiale

Prezenta cercetare nu a primitnicio bursă specifică de la vreo agenţie din sectoarele public, comercial saunon-profit.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Kazem Rahimi,1, 2 Jonathan Emberson,3 Paul McGale,3 William Majoni,4 Amal Merhi,3 Folkert W Asselbergs,5-7 Vera Krane,8 Peter W Macfarlane,9 PWM fiind reprezentantul PROSPER Executive