Intubatia endobronsica detectata prin profunzimea inserarii tubului endotraheal, prin auscultatia bilaterala sau observarea miscarilor toracice: trial randomizat

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Care test efectuat la patulpacientului este cel mai bun pentru detectarea intubatiei endobronsiceaccidentale?

RASPUNSUL PE SCURT: Profunzimea inserarii tubuluiendotraheal si o combinatie a trei teste clinice (auscultatia toracelui,observarea si palparea miscarilor toracice, si profunzimea inserarii tubuluiendotraheal) sunt cele mai sensibile pentru depistarea intubatiei endobronsiceaccidentale.

Ce se Stie In prezent Si ceaduce nou articolul de faTA: Metodarecomandata pentru preventia plasarii gresite a tubului endotraheal si a potentialelorcomplicatii grave este auscultatia pulmonara bilaterala. Cu ajutorul ei,medicii cu experienta minima identifica 45% (noua) dintre cazurile de intubatieendobronsica. Nivelul de detectare a crescut pâna la 85% (17) când s-a folositestimarea profunzimii inserarii tubului.

 

Protocolde lucru

Pacientii au fost atribuiti aleatoriuîn opt grupuri de studiu. În patru dintre ele, un tub endotraheal a fost pozitionatfibroscopic la 2,5-4,0 cm deasupra carenei traheale, iar în celelalte patru,tubul a fost plasat în ramul bronsic drept. Pentru a se stabili daca pozitionareaîn trahee a fost corecta, rezidentii din primul an si anestezistii cu experientaau fost randomizati pentru a efectua, independent, auscultatia bilaterala atoracelui (auscultatie), observarea si palparea miscarilor toracice simetrice(observatie), estimarea pozitiei tubului prin profunzimea inserarii acestuia (adancimeala care este introdus tubul), sau o combinatie a celor trei metode (toatetrei).

 

Participantisi localizare

160 de pacienti internaticonsecutiv (categoria I sau II stabilita de American Society ofAnesthesiologist), cu vârste cuprinse intre 19 si 75 de ani, programati pentruinterventii chirurgicale ginecologice sau urologice.

 

Rezultatepreliminare

Estimarea corecta ori incorecta apozitionarii tubului endotraheal.

 

Rezultateprincipale

Subiectii au fost supusi la 320 de observatiide catre anestezisti cu si fara experienta. In cadrul  testului de identificare a intubarii endobronsiceprin auscultatie, la patul bolnavului, rezidentii în anul I au inregistrat 11(55%) rateuri, avand o performanta mult mai slaba decat a celor cu experienta (trei(15%) cazuri omise) (OR (risc relativ) 10,0, interval de încredere 95% 1,4-434).Profunzimea inserarii tubului si combinarea celor trei teste au avut osensibilitate de detectare a intubatiei endobronsice mai mare decat ascultatia.Cele patru metode de control au avut aceeasi specificitate pentru excludereaintubatiei endobronsice (aceasta reprezentând intubatia endotraheala corecta).Profunzimea medie corecta de inserare a tubului a fost de 21 cm, la femei, si de23 cm, la barbati. Prin inserarea la distantele mentionate, insa, vârful distalal tubului se afla la mai putin de 2,5 cm departare de carena traheala la 20%(24/118) dintre femei si la 18% (7/42) dintre barbati, asa ca inserarea laprofunzimea de 20 cm la femei si la 22 cm la barbati reprezinta o marja desiguranta mai buna.

  

Efecteadverse

Nu au existat efecte adverseasociate interventiei in speta.

  

Erorisistematice, factori de confuzie si alte motive ce indeamna la precautie

Un posibil punct slab al studiului ilconstituie numarul relativ mic de pacienti inclusi în fiecare dintre cele optgrupuri si diferenta dintre subiectii de sex feminine si cei de sex masculin(74% v 26%). Este bine documentat, insa,faptul ca incidenta intubatiei endobronsice accidentale este mai mare la femeifata de barbati si din acest motiv apreciem ca dezechilibrul generat deincluderea mai multor femei este acceptabil.

 

Generalizareîn alte populatii

Caracteristicile morfometrice ale participanttilorla studiu erau tipice pentru populatia vestica caucaziana. Pentru altele pot finecesare alte valori ale profunzimii inserarii tubului.

 

Finantareastudiului/ posibile conflicte de interes

Niciunul de declarat.

 

Numarulde înregistrare al trialului: NCT01232166

  

Detectarea intubaTiei endobronSice accidentale prindiferite metode

Observatiiale simetriei

Auscultatiabilaterala    Miscarile toracice      Profunzimea tubului       Toatetrei

Senzitivitate   65 (49-81) 43 (25-60)            88 (75-100)                        100

Specificitate   93 (84-100)     90(81-100)                 98 (93-100)                           95 (88-100)

*P<0,001 pentru diferenteledintre metode

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adina M. Turcanu
Autor: 
Christian Sitzwohl,1 Angelika Langheirich,1 Andreas Schober,1 Peter Krafft,2 Daniel I Sessler,3 Harald Kerkner,4 Christopher Gonano,1 Christian Weinstabl,2 Stephan C Kettner2