O treime din cazurile de tuberculoza inregistrate pe plan mondial raman nedepistate

Desi povara globala a tuberculozeieste în scadere lenta, sunt necesare eforturi mai intense pentru a salva circacinci milioane de vieti în perioada 2011-2015, se afirma într-un raport alOrganizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

Se impune amplificarea eforturilorde a planifica, finanta si aplica strategia Stop TB, se afirma in raport, iarpentru eficientizarea ei este necesar ca: diagnosticul si tratamentultuberculozei sa fie extinse, un numar mai mare de furnizori de serviciimedicale sa se implice în controlul afectiunii, iar monitorizarea incidentei, aprevalentei si a mortalitatii bolii sa fie întarita.

Conform celor mai recente date OMS,între anii 1995 si 2009, 49 de milioane de oameni au suferit de tuberculoza siaproximativ 41 de milioane au fost tratati cu succes în cadrul programului StopTB.

În 2009, numarul estimat de cazuride tuberculoza a fost de 9,4 milioane, echivalentul a 137 de cazuri la 100 000de locuitori, redus fata de vârful din 2004, de 142 de cazuri la 100 000 delocuitori.

În raport se sustine, insa, ca mai suntmulte de facut in vederea cresterii ritmului de identificare a cazurilor. Anultrecut s-a reusit, în cadrul sistemelor de monitorizare nationala, diagnosticareasi raportarea, în medie, a 63% din cuantumul estimat de cazuri noi detuberculoza, mai mult decât în 2005, când respectivul procent a fost de 56%. Varfulatins de rata depistarii a fost de 80% în Europa, dar de numai 50% în Africa.

Mario Raviglione, directoruldepartamentului Stop TB din cadrul OMS, a declarat pentru BMJ ca "inca avem o diferenta de o treime" între numarul de cazuriestimate si cel de cazuri raportate. 

Oficialii OMS sustin ca una dintrecele mai eficiente modalitati de imbunatatire a detectiei o constituie„stabilirea unei relatii de colaborare" între programele nationale de controlal tuberculozei si „toata gama de furnizori de servicii medicale".

Datele noi pentru 2010, provenitedin 15 tari, arata ca abordarile mixte sector public-sector privat pot stimulacresterea ratelor de depistare a cazurilor noi.

Majoritatea cazurilor din 2009proveneau din Asia (55%) si Africa(30%), un numar mai mic fiind inregistrat in regiunea est-mediteraneeana (7%), inEuropa (4%) si in America(3%). }arile care au avut cele mai multe cazuri anul trecut au fost India (douamilioane), China(1,3 milioane), Africa de Sud (490 000), Nigeria (460 000) si Indonezia (430000).

Raportul afirma ca rata succesuluiterapeutic în cazurile noi din cohorta din 2008 (2,6 milioane de pacienti) afost de 86% pe plan mondial si de 87% în 22 de state cu incidenta crescuta abolii.

 

Raportul Global Tuberculosis Control 2010 este disponibil la adresa:www.who.int/tb.

A third of world'stuberculosis cases remain undetected

Seva cita: BMJ 2010;341:c6396

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
John Zarocostas GENEVA