Interventii pentru promovarea ciclismului: o trecere în revista sistematica

ÎNTREBARILESTUDIULUI: Careinterventii sunt eficiente în promovarea ciclismului si ce amploare au efectelelor? Exista, oare, beneficii asociate în ceea ce priveste activitatea fizicaglobala sau masuratorile antropometrice?

RASPUNSUL PE SCURT: Activitatile promotionale la nivelde comunitate, marketingul personalizat al mijloacelor de transport ecologice siîmbunatatirea infrastructurii destinate ciclismului au un potential modest decrestere a gradului de practicare a acestui sport, însa nu este clar dacainterventiile au ca rezultat fie imbunatatirea nivelului global de activitatefizica, fie modificarea masuratorilor antropometrice.

Ce se Stie In prezent Si ceaduce nou articolul de faTA: Ciclismuleste o forma de activitate fizica ce ar putea fi inclusa, ca mijloc detransport, în rutina cotidiana a multor oameni, practicarea lui fiind benefica atatpentru starea de sanatate a iubitorilor lui cat si pentru mediul înconjurator.S-a constatat ca numeroase modalitati de promovare a ciclismului se asociau cu augmentareagradului de practicare a acestuia, însa pertotal exista doar putine date ce-i atesta efectele pozitive, iar validitatealor este limitata, sugerând ca interventiile au generat cresteri absoluterelativ modeste ale practicarii ciclismului la nivel populational.

  

Criteriilede selectie pentru studii

Studiile controlate, fie elepublicate ori nepublicate, cele experimentale de tip «înainte si dupa» si celeobservationale referitoare la efectul oricarui tip de interventie asupracomportamentului legat de ciclism au fost identificate prin cautarea în baze dedate electronice, in site-uri de pe internet, liste bibliografice, sintezesistematice si prin contactarea expertilor.

  

Rezultatele primare

Rezultatele primare au constat înorice tipuri de masuratori specifice ciclismului înainte si dupa interventii,la nivel individual sau populational. Ele au inclus prevalenta ciclismului,timpul alocat acestuia, distanta parcursa prin pedalare, frecventa excursiilorcu bicicleta ori procentul de drumuri facute cu respectivul mijloc de locomotie.

 

Rezultatele principalesi rolul întamplarii

Au fost incluse 25 de studii din saptetari. Patru interventii au avut ca scop specific promovarea ciclismului (o abordareindividuala cu caracter intensiv, ce viza femeile obeze, îmbunatatiri de înaltacalitate ale unei retele de rute pentru biciclete si doua initiative complexede promovare a ciclismului la nivel de oras, cu suprafata medie sau mare) si aufost asociate cu intensificarea practicarii sportului in speta. Dintre acestea,cele aplicate la nivel populational au fost corelate cu cresteri de pâna la 3,4%ale prevalentei ciclismului în populatie ori ale procentului de drumuri facutecu bicicleta. Saisprezece studii ce evaluau marketingul personalizat almijloacelor de transport ecologice (mersul pe jos, ciclismul si transportul încomun), adresat familiilor interesate, au raportat o medie de opt drumurisuplimentare cu bicicleta per persoanaper an. Majoritatea rapoartelorbazate pe respectivele studii nu contineau teste de semnificatie statisticapentru modificarile ce implicau ciclismul. Doar în doua dintre ele au fostevaluate efectele interventiilor asupra activitatii fizice: unul a raportat oschimbare pozitiva a distributiei în populatie a activitatii fizice globale pedurata interventiei.

 

Erorisistematice, factori de confuzie si alte motive ce indeamna la precautie

Majoritatea studiilor s-au bazat pecuantificari autoraportate ale ciclismului, carora nu li se cunoaste validitateasi veridicitatea; multe au cuprins aspecte neclare cu privire la posibilitatearealizarii de comparatii între grupurile de control sau de metoda de ajustareîn functie de schimbari în grupurile de control.

 

Finantareastudiului/conflicte de interese potentiale

Realizarea prezentului material afost sustinuta de Centre for Diet and Activ­ity Research (CEDAR - Centrul deCercetare asupra Dietei si Activitatii Fizice) si de un centru britanic deexcelenta pentru cercetare în domeniul sanatatii publice si colaborare încercetarea clinica (UK Clinical Research Collabora­tion - UKCRC). Suntrecunoscute cu gratitudine finantarile primite din partea British Heart Foundation(Fundatia Britanica a Inimii), Economic and Social Research Council (Consiliulde Cercetare Economica si Sociala), Medical Research Council (Consiliul deCercetare Medicala), National Institute for Health Research (NIHR - InstitutulNational pentru Cercetare Sanitara) si Wellcome Trust, sub auspiciile UKCRC (www.esrc.ac.uk/publichealthresearchcentres).SJG a fost sponsorizat si prin schema de subventionare a cercetarii din cadrulprogramului NIHR al Ministerului Sanatatii (RP-PG-0606-1259). Opiniileexprimate în prezentul articol apartin autorilor si nu sunt neaparat împartasitede Ministerul Sanatatii sau de ceilalti sponsori. Autorii declara ca nu existaconflicte de interese.

 

STUDIIREFERITOARE LA INTERVENTII MENITE A PROMOVA CICLISMUL INCLUSE ÎN TRECREA ÎNREVISTA SISTEMATICA, GRUPATE ÎN FUNCTIE DE TIPUL INTERVENTIEI

  

Tipul de interventie

Scorul valabilitatii medii (interval

0-5)

Dimensiunea esantionului (interval)

Durata monitorizarii (interval)

Rezumatul efectelor nete asupra ciclismului

 (interval)

Interventii ce aveau promovarea ciclismului ca obiectiv primar (n=6)

3,8

99-2 000

5-36 luni

Modificarea procentului de drumuri facute cu bicicleta: 0% pâna la +3,4%

Marketing personalizat al mijloacelor de transport ecologice (n=16)

1,9

227-1 959

1-10 luni

Modificarea frecventei excursiilor cu bicicleta: -0,7 pe saptamâna pâna la +21 pe an

Interventii menite a modifica atitudinea fata de transport în general (n=3)

0,3

 

 

 

 

 

 

 

220-1 807

 

 

 

 

 

 

 

9-36 luni

 

 

 

Modificarea frecventei excursiilor cu bicicleta: -11,6% pâna la +1,1%

 

 

 

 

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Lin Yang, Shannon Sahlqvist, Alison McMinn, Simon J Griffin, David Ogilvie