Doctorii sunt cheia reformei asistentei sociale

Revizuirea cuprinzatoare acheltuielilor efectuata de catre guvernul Marii Britanii a stabilit premiseleunor reduceri nemaiîntâlnite în sectorul public. O atentie deosebita a fostacordata bugetului pentru Ministerul Muncii si Pensiilor si celor 192 de miliardede ₤ (215 miliarde de €; 300 miliarde de $) platite înfiecare an sub forma ajutoarelor sociale.

Aproape intreaga atentie s-aîndreptat catre ajutoarele de incapacitate de munca (ajutorul de incapacitate,indemnizatia pentru incapacitatea de munca si ajutorul social de incapacitatede munca) care reprezinta 12,5 miliarde de ₤ din totalul cheltuielilor cu ajutoarele sociale.Coalitia guvernamentala intentioneaza sa transfere cele 2,6 milioane depersoane care primesc ajutoare de incapacitate pe alte forme de ajutor (deexemplu, indemnizatia de somaj sau ajutorul social de incapacitate de munca).Acest transfer va fi realizat cu ajutorul agentiilor din sectorul privat, înscopul reevaluarii starii de sanatate si a conditiei fizice ale tuturorbeneficiarilor în urmatorii patru ani.

Cei considerati a fi «apti de munca»vor fi trecuti imediat pe o schema de venituri mai mici, mai exact indemnizatiade somaj (caseta). Cei declarati «în incapacitate de munca» vor fi trecuti peajutorul social de incapacitate de munca cu o prima de întretinere si faraconditii. Cei considerati «bolnavi, dar apti de munca» vor fi plasati peajutorul social de incapacitate de munca, cu o prima conditionata de desfasurareaactivitatilor legate de munca. Esecul angajarii în activitatile obligatoriilegate de munca va duce la pierderea acestei prime si la trecerea pe ajutorulminim, din cadrul schemei de ajutor social.

Aceasta reforma are si alteconsecinte: pentru cei declarati «bolnavi dar capabili de munca» dreptul laajutorul social este limitat la un an. Dupa un an ei nu vor mai avea dreptul laniciun ajutor (nici macar indemnizatia de somaj), fiind în consecinta nevoiti sase bazeze pe sprijinul familiei, al organizatiilor caritabile sau sa apeleze laasistenta bazata pe testarea mijloacelor (ajutorul pentru venit). Conform estimarilor,mai mult de jumatate din totalul celor 1,5 milioane de persoane care aubeneficiat de ajutor de incapacitate si care sunt în curs de evaluare vor fiincluse în aceasta categorie.

Asemenea reforme au consecintesemnificative asupra pacientilor care primesc ajutor de incapacitate si,posibil, si asupra relatiilor acestora cu medicii de familie si alti furnizoride servicii medicale. Intensificarea monitorizarii, incertitudinea dreptului laajutor si eticheta pe care politicienii si presa o ataseaza acestor oameni, de«cersetori de ajutor social», ar putea avea efecte negative asupra stimei desine si starii de sanatate mentala a celor in cauza. Sumele reduse pe care levor primi vor avea si ele, probabil, un efect nociv asupra starii de sanatate sia starii de bine, în general, a indivizilor vizati. Iar cei care primesc ajutorde incapacitate ar putea deveni mai putin dispusi sa mearga la medicul defamilie sau sa consulte alti angajati din sanatate, deoarece i-ar putea percepeca pe niste instrumente ale noului sistem de supraveghere statala.

Pacientii care cer ajutor deincapacitate sufera, adesea, de multiple si complexe boli cronice si au iesitde pe piata munci, fiind dependenti de ajutoarele reduse oferite de stat, de obuna bucata de timp. Ei nu au avut de câstigat de pe urma înviorarii economiei,însa coalitia guvernamentala pare decisa asupra faptului ca ei vor suporta ceamai mare parte a consecintelor negative ale recesiunii.

Atari reforme ale sistemului socialvor reduce, poate, costurile guvernamentale la nivel central, însa foarteprobabil ca nu vor promova starea de sanatate. In plus, este evident careformele sistemului de protectie sociala nu sunt bazate pe dovezi referitoarela ce «merge», ci pe dorinta ideologica de-a limita atributiile statului,combinata cu perspectiva conform careia cei care primesc ajutoare deincapacitate sunt mai degraba persoane care nu prea vor sa munceasca, decâtsuferinzi de boli cronice.

Medicii de familie si alti furnizoride servicii de îngrijire primara sunt astfel elementele esentiale ale reduceriiprimirii de ajutoare de incapacitate prin tratarea cauzei: starea proasta de sanatate.Daca reforma protectiei sociale are ca scop reintroducerea oamenilor în câmpulmuncii (si nu numai reducerea cheltuielilor, limitarea atributiilor statului sistigmatizarea celor saraci), cel mai important pas în acest proces este îmbunatatireastarii lor de sanatate.

In toate discutiile coalitiei cuprivire la reforma din sistemul protectiei sociale, mentionarea bolilor sau arolului potential al medicilor în procesul de reintegrare în câmpul muncii aavut, insa, o pondere foarte scazuta. Dimpotriva, dovezile din cercetareaefactuata indica faptul ca o abordare care pune «sanatatea pe primul loc» estecea mai eficienta. În 2009, National Institute for Health and ClinicalExcellence (NICE - Institutul National pentru Sanatate si Excelenta Clinica) aemis ghidurile bazate pe dovezi referitoare la managementul pe termen lung alabsenteismului de la locul de munca si al incapacitatii de munca pe motiv deboala (BMJ 2009;338:b1259). Printrerecomandarile incluse se numara instituirea unor programe integrate, menite sacombine abordarea traditionala a pregatirii vocationale cu sprijinul financiar sisanitar, pe fondul unei baze de management a cazurilor în derulare, urmarindstimularea persoanelor care primesc ajutor de incapacitate pentru a se întoarceîn câmpul muncii. Institutul considera ca asemenea abordari mixte sunt cea maieficienta modalitate de a creste gradul de angajare al oamenilor care au primitajutor de incapacitate pe termen lung.

Nu este de dorit sa abandonammilioane de oameni din categoriile defavorizate unei vieti dependente deajutorul social; însa pentru a realiza o reforma eficienta a sistemului deprotectie sociala trebuie sa iesim din capcana ideologica a reduceriicheltuielilor si sa fundamentam în mod activ masurile reformatoare pe doveziledisponibile.

 

ClareBambra este profesor de politici de sanatate publica, Wolfson ResearchInstitute, Durham University

clare.bambra@durham.ac.uk

 

Valorile saptamanaleale ajutoarelor în 2010

Pragulsaraciei în Marea Britanie: 115 ₤

Ajutorulde incapacitate: 91,40 ₤

Ajutorulsocial de incapacitate de munca (cu prima de întretinere): 96,85 ₤

Ajutorulsocial de incapacitate de munca (cu prima conditionata de desfasurarea activitatilorlegate de munca): 91,40 ₤

Indemnizatiapentru Sprijin si Angajare ( Employmentand Support Allowance?) (de baza): 65.45 ₤

Indemnizatiapentru cei care îsi cauta de lucru: 65,45 ₤

Ajutorulpentru venit: 65,45 ₤

 

Surse:Ministerul Muncii si Pensiilor; Site-ul destinat saraciei (www.poverty.org.uk)

 

"Pacientii carepretind ajutor de incapacitate sufera adesea de multiple si complexe afectiunicronice... coalitia guvernamentala pare a fi decisa sa-i lase sa suporte ceamai mare parte a consecintelor negative ale recesiunii"

  

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: