Uniunea Europeana deschide drumul catre e-health, dar mai raman piedici

Uniunea Europeana se situeaza peprimul loc in lume in ceea ce priveste dezvoltarea noilor tehnologii informationaledin sectorul sanitar, cum sunt cele legate de înregistrarea electronica adatelor medicale si telemedicina. Folosirea lor pe scara larga este îngradita, insa,de o serie de piedici serioase de natura politica, legala si practica. Datelementionate sunt extrase din concluziile preliminarii ale unei recente cercetarirealizate de Comisia Europeana.

Studiul semnaleaza eforturile careau sustinut planificarea si concretizarea infrastructurii unui atare sistem electronic,numit generic, la nivel national si regional, e-health (e-Sanatate). Responsabilitatea pentrustrategiile e-health nu este, insa, uniforma în toate statele membre aleUniunii Europene (UE) - in majoritatea tarilor respective revine exclusiv ministeruluisanatatii, dar in Irlanda, Olanda, Italia, Ungaria si Estonia este detinuta atatde diverse departamente guvernamentale cat si de agentiile care se ocupa denoile tehnologii si inovatii, iar in statele federale, dispersarea este si  mai accentuata.

Folosirea înregistrarilorelectronice ale datelor medicale evidentiaza variatiile ample ale practiciimedicale. Doar câteva tari au început sa utilizeze fisele medicale de sintezala nivel national. Una dintre ele este Danemarca, ea lansându-si prima strategieelectronica de arhivare în 1996; aici, aproape toate cabinetele medicale suntcomputerizate. Arhiva Centrala a Îngrijirilor Medicale de Urgenta scotiene, ce inregistreazadatele pentru aproape toate cele cinci milioane de cetateni scotieni, functioneazadin 2007 si este actualizata de doua ori pe zi. Sisteme regionale exista sausunt în curs de înfiintare în Suedia, Italia, Finlanda si Spania.

În mod similar, prescriptiileelectronice sunt folosite de rutina la nivel national doar în Danemarca,Islanda si Suedia, iar in viitorul apropiat se preconizeaza ca vor fi lansate siin Belgia, Olanda, Franta si Marea Britanie. În Spania, Andaluzia foloseste unsistem practic ce functioneaza în toata regiunea, iar guvernul spaniol intentioneazasa-l extinda la nivelul întregului sector medical national. Sunt înlucru strategii pilot în Republica Ceha, in Finlanda, Italia si Polonia.

În ceea ce priveste telemedicina,exista proiecte pilot locale, de mica amploare, in toata Europa, insa numai înDanemarca, Suedia, Norvegia si Finlanda o atare tehnologie este folosita lanivel national. Polonia are planificat sa aplice un program pe scara larga anulviitor, în timp ce Slovacia, România si Spania au în curs de dezvoltarestrategii nationale de telemedicina.

Într-un raport provizoriu,prezentat în cadrul unui simpozion despre e-health de la Bruxelles, desfasuratpe 16 septembrie 2010, se arata ca aproape toate statele membre UE aureglementat un departament national responsabil sa supravegheze dezvoltarea siimplementarea standardelor e-health.

În ciuda progreselor facute, raportulsubliniaza ca aplicarea strategiilor e-health "s-a dovedit a fi mult maicomplexa si consumatoare de timp decât a fost anticipat initial, în mai toate tarile."In acelasi document se sugereaza ca schimburile de experienta în domeniu arputea fi extrem de benefice. Autorii mai recomanda ca terminologia sa fie maiprecisa, iar scopurile si obiectivele mai concrete. Raportul noteaza, insa, caprincipalele dificultati ramân protectia datelor si lipsa "unei structuriguvernamentale si a unei conduceri, capabile sa ofere cadrul legal pentrufolosirea datelor medicale individuale".

 

Monitorizarea strategiilor nationale e-health se gasestepe www.ehealth-strategies.eu .

 

European Unionleads way on e-health, but obstacles remain

A se cita: BMJ 2010;341:c5195

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: 
Rory Watson BRUXELLES