Cât de adecvate sunt raspunsurile autorilor la criticile din scrisorile electronice adresate editorului: studiu de cohorta

Raspuns pe bmj.com

"Concluziaca autorii ar trebui sa acorde o mai mare importanta criticilor este adecvata;se pune întrebarea de ce nu se intampla asa? Poate ca, odata ce articolul afost publicat, au închis subiectul si au mers mai departe, continuând sa seimplice în alte proiecte, fara a se simti datori sa se angajeze într-un dialogcu restul semenilor (critici sau nu). Poate ca unii autori nu stiu cum sa participela o discutie ce presupune criticarea muncii lor, temându-se ca daca i-ar da curs,un atare demers le-ar putea submina integritatea lucrarii. În fond, poate caeste o chestiune ce tine mai degraba de reputatie decât de aflarea adevarului."

 

MichaelTremblay, consilier pe probleme de sanatate, Ashford, Kent

  

Pentrua trimite un raspuns rapid, accesati orice articol de pe bmj.com si selectati"Respond to this article"

 

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Abordeaza autorii adecvat problemacontinutului critic concret al scrisorilor catre editor (acesta putând fidefinit ca o chestiune ce ar putea sa invalideze cercetarea sau chiar sa-idiminueze veridicitatea)?

RASPUNSUL PE SCURT: Autorii au raspuns la criticileconcrete doar în circa jumatate din cazurile studiate.

CE SE STIE IN PREZENTSI CE ADUCE NOU STUDIUL DE FATA:Scrisorile catre editor referitoare la articolele de cercetare joaca un rolutil, functionând ca o recenzare ulterioara publicarii si promovând progresul stiintific.Editorii ar trebui sa încurajeze autorii sa ofere raspunsuri adecvate - deexemplu, prin instituirea unui contract între autor si publicatie în momentulacceptarii articolului.

  

  

  

Participantisi cadru de lucru

Am studiat articolele de cercetarepublicate consecutiv în BMJ înperioada octombrie 2005-septembrie 2007 si raspunsurile rapide asociate.

  

Proiectare,dimensiune si durata

În analiza noastra a fost inclusa ocohorta constituita din 105 articole de cercetare, din totalul celor 350 de asemenealucrari, publicate în BMJ între octombrie2005 si septembrie 2007, care au generat raspunsuri ce contineau criticiconcrete.

  

Principalelerezultate si rolul hazardului

Un numar de 105 articole decercetare din totalul celor 350 publicate a generat critici concrete (30%, CI 95%25%-35%), iar dintre acestea, autorii au raspuns în 47 de cazuri (45%, 35%-54%).Severitatea criticilor a fost similara cu cea înregistrata pentru restul de 58de articole în cazul carora autorii nu au oferit niciun raspuns (valoarea medie2,2 în ambele grupuri, P=0,72). Pentru cele 47 de critici ce au primit raspunsnu s-a identificat nicio legatura între severitatea criticii si gradul deadecvare al raspunsului prin prisma evaluarii facute de editori (P=0,88 si,respectiv, P=0,95) ori a celei realizate de catre autorii criticilor (P=0,83;rata de raspuns 85%). Totusi, criticii au evaluat raspunsurile mult mai sever decatredactorii (valoarea medie 2,3 v 1,4,P<0,001).

  

Sursede eroare, factori de confuzie si alte motive de precautie

Evaluarile noastre cu privire laseveritatea criticilor si la gradul de adecvare a raspunsurilor au un caractersubiectiv.

  

Potentialulde generalizare la alte populatii

În BMJ sunt publicate mult mai multe scrisori catre editor fata dealte publicatii, lipsite de optiunea interactivitatii prin raspunsuri online.De aceea, rezultatele pe care le-am obtinut direct nu pot fi extrapolate la nivelulpublicatiilor ce includ scrisorile de raspuns numai în varianta tiparita.

  

Finantareastudiului/conflicte deinterese potentiale

Acest studiu nu a beneficiat definantare. Nordic Cochrane Centre si BMJau pus la dispozitie informatii din interior. TD si FG sunt editori ai BMJ.

 

OPINIILE EDITORILOR SI, RESPECTIV,ALE CRITICILOR CU PRIVIRE LA GRADUL DE ADECVARE A RASPUNSURILOR OFERITE DEAUTORII A 40 DE ARTICOLE CE AU GENERAT CRITICI CONCRETE

Gradul de adecvare al replicii la critica

Editorul 1*

Editorul 2*

Critici*

Integral rezolvata (scor 1)

29 (73)

27 (68)

6 (15)

Partial  rezolvata (scor 2)

7 (18)

7 (18)

16 (40)

Nerezolvata (scor 3)

4 (10)

6 (15)

18 (45)

 

*Valorilemedii 1,4 pentru editori si 2,3 pentru critici (P<0,001).

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Peter C Gøtzsche,1 Tony Delamothe,2 Fiona Godlee,2 Andreas Lundh1 EDITORIAL de Schriger si Altman 1Nordic Cochrane Centre, Rigshospitalet and University of Copenhagen, Dept 3343, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen, Denmark 2BMJ, BMA House, Tavistock Squa