BMJ îsi extinde aria de audienta in Europa

Pe fondulrecesiunii globale, guvernele statelor lumii sunt constranse saintroducareformemenite salimiteze costurile si sasporeascaeficienta sistemelor nationale de sanatate.Ca atare, ele evalueazaoptiunile de politicasi actioneazain directia aplicariireformelor, un atare context favorizand cresterea interesului legat de învatareadin experienta altor tari.

Inacelasi spirit, BMJ a stabilit o legaturaformalacuEuropean Observatory on Health Systems and Policies (Observatorul European pentruSisteme si Politici de Sanatate) (www.healthobservatory.eu/) si vapublica o serie de articole bazate pe activitatea acestuia. Observatorul a fostînfiintat acum 12 ani si este rezultatul unui parteneriat initiat de OMS invederea promovarii schimbului de experientatransfrontalier, prin analizacomparativaa reformelor sanitare. Misiunea sa este de a-i ajuta pe politicieni sipe factorii de decizie in domeniu sa-si bazeze demersurile pe cele mai concludentedovezi existente.1

Unadintre modalitatile prin care isi concretizeazaobiectivele constain generarea sicolectarea dovezilor în cadrul unor note informative ce au rolul de a sustine lucrarileintrunirilor convocate de presedintia Consiliului Europei, asigurataprin rotatie,de catre fiecare stat membru, din sase in sase luni - ceea ce le oferaministrilorde resort oportunitatea de a stabili (si de a coordona) agenda problematicii sanatatiieuropene. În articolele pe care suntem autorizati sale utilizam, dinportofoliul Observatorului, cautam salargim sfera discutiilor pe margineaproblemelor ridicate.

Inprezent, presedintia este detinutade Belgia (www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/eutrio/index.htm),iar subiectul de dezbatere al întrunirii de la mijlocul lunii septembrie a fostmodul de sustinere si de crestere a productivitatii fortei de muncadin Europa, careeste tot mai îmbatrânita, preponderent femininasi bazata, din ce în ce mai mult,pe activitati ce presupun un program de lucru cu jumatate de norma. O estimarerecentaa directoratului pentru sanatate din Comisia Europeanasugereazaca, pânaîn2020, Uniunea Europeana(UE) va avea un deficit de un milion de specialisti în sanatatesi, prin urmare, circa 13% din îngrijirea "necesara" nu va putea fi acoperita.2

Discutiiledin cadrul întrunirii au depasit sfera limitataa cifrelor. Costul fortei demunca(circa douatreimi din majoritatea bugetelor nationale pentru sanatate) esteun aspect ce dade gandit serios si cu privire la „nivelul competentelor", inconditiile in care se urmareste extinderea rolului si a responsabilitatiinurselor si ale noilor grupuri de specialisti din sectorul sanitar. Planificarileviitoare vor trebui saaibasi ele în vedere „exodul de creiere" european. Dateledin proiectul Prometheus, aflat în derulare, reflectaexistenta unei mobilitatisemnificative a cadrelor sanitare în cadrul granitelor UE, preponderent dinspreVest spre Est, ceea ce a facut ca unele state membre, mai sarace, safacamarieforturi pentru a mentine serviciile de ingrijire medicalaesentiale.3

Într-unarticol de pe www.bmj.com (doi:10.1136/bmj.c4687)bazat pe activitatea Observatorului, Horsley si colab. analizeazamasurile pecare le-au luat tarile pentru a pastra nivelul de competentaal fortei lor demunca. Cerintele legate de reacreditare si de educatia medicalacontinuasuntvariabile, iar autorii sunt în favoarea unei abordari mai armonizate.4

Într-unal doilea articol din aceeasi sursa, Thomson si colab. (doi:10.1136/bmj.c3759)prezintaexperienta europeanasi pe cea a SUA cu privire la sistemul de co-plata,menit a creste veniturile si a descuraja oamenii saacceseze îngrijirea "cuvaloare scazuta". Concluzia lor este caMarea Britanie ar trebui sase gândeascadedouaori înainte de-a apela la un atare instrument de politicasanitara.5

Cercetareaeste esentiala pentru difuzarea cunostintelor de politica, dar si deproblematicaclinica, în toate tarile, iar în acest an am stabilit o a doua legaturaimportantacuEuropa continentalaprin numirea unui editor pe probleme de cercetare europeana,Wim Weber, profesor asociat de neurologie la Universitatea Maastricht. Wim s-a alaturatechipei BMJ ce include editori specializatiin domeniul cercetarii din Zagreb, Viena, Paris si Belfast, pe lânga cei dinMarea Britanie si din SUA (http://resources.bmj.com/bmj/about-bmj/editorial-staff).Una dintre preocuparile sale centrale va fi sa-i ajute pe cercetatorii europenisa-si împlineasca dezideratele profesionale si sa-si intensifice eforturile dea-si prezenta rezultatele activitatii lor de cercetare si analizaclinicade inaltacalitatedin diverse domenii, precum medicina clinica, sanatatea publica, politicilesanitare si sistemele de sanatate.

Avemdeja numeroase lucrari valoroase: circa o cincime din articolele de cercetareoriginalapublicate, anual, în BMJprovin din alte tari europene decât Marea Britanie; este si cazul a patru din cele10 articole aflate pe lista celor mai frecvent accesate materiale prezentate in2009, in editia on-line, într-un interval de doualuni.6-9

O atreia initiativaa BMJ este de adeveni partener media pentru European Health Forum Gastein (www.ehfg.org), unul dintre forumurile europenecele mai influente în sfera schimburilor dintre factorii de decizie in domeniulpoliticilor sanitare, specialistii din sanatate, departamentele de cercetare side sanatate ale Comisiei Europene si grupurile de pacienti si de consumatori.

Învatareatransfrontalieranu este usoara. Succesul sau esecul oricarei initiative depindede o gamalargade factori specifici legati de context. Lucrurile sunt complicatesi de faptul canu existaaproape deloc date de bunacalitate, comparabile siactualizate. În studiul lor recent, ce a analizat tendintele temporale alemortalitatii prin cancer de sân din 30 de tari europene, Autier si colab. aurecunoscut cautilizarea datelor colectate de rutinala nivel national le-alimitat considerabil eforturile de comparare a rezultatelor.10Dar schimbul de informatii între o tarasi alta si analiza atentaa situatiei nationalepot safurnizeze date valoroase si saducala identificarea unor lectii potentialtransferabile. Avem, la ora actuala, atat cititori activi si dedicati cat si autoride articole din Europa Continentalasi ne-am dori ca numarul lor sacreasca,pentru a ne ajuta saextindem dezbaterile internationale menite saidentificemodalitatea optimade a face fataprovocarilor comune din sanatate.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Tessa Richards, assistant editor, Trish Groves, deputy editor trichards@bmj.com