O obligatie etica a celor care lucreaza în domeniul dependentei de droguri

Conflicte  de interese: autorul acompletat formularul Unified Competing Interest, disponibil pe www.icmje.orge/coi_disclosure.pdf,si a declarat ca: (1) nu a beneficiat de niciun sprijin financiar pentru aceastalucrare în afara celui primit de la angajatorul sau; (2) nu are relatiifinanciare cu entitati comerciale ce ar putea avea un interes legat de lucrareaprezentata; (3) nu are rude de gradul întâi care sa aiba relatii cu entitaticomerciale interesate de lucrarea prezentata; (4) nu are interesenon-financiare ce ar putea fi relevante pentru lucrarea prezentata.

  

Evidence based policy for illicitdrugs

An ethical obligation for thoseworking in the field of drug addiction

BMJ 2010;340:c3374

doi:10.1136/bmj.c3374

 

Sintezelesistematice au aratat ca, fata de alte terapii, tratamentul de întretinere cumetadona reduce semnificativ atat frecventa de folosire a heroinei1 catsi riscul transmiterii infectiei cu HIV în rândul utilizatorilor de droguriinjectabile;2 de aceea, nu este deloc surprinzator faptul ca se afla,in prezent, pe lista OMS de produse farmaceutice de baza.3 Înstudiul prospectiv de cohorta corelat, Kimber si colab. au descris efectultratamentului de substitutie cu opioide asupra mortalitatii si intervalul detimp necesar pâna la oprirea terapiei injectabile.4

Studiul,care se bazeaza pe date observationale culese dintr-un singur centru deîngrijire primara din Edinburgh, arata ca durata mai lunga a tratamentului desubstitutie cu opioide (în special a celui cu metadona) este asociata cu omortalitate redusa, dar si cu o probabilitate mai mica de întrerupere a terapieiinjectabile. Date fiind rezultatele cercetarilor anterioare,1, 2 arputea fi de asteptat o corelare cu imbunatatirea supravietuirii; este curioasa,insa, asocierea negativa între tratamentul opioid de substitutie si oprirea celuiinjectabil. In ciuda limitarilor sale, fapt recunoscut si de Kimber si colab.,studiul sustine, pe ansamblu, intregul arsenal al datelor stiintifice ce atestafolosirea metadonei ca prima linie de tratament al dependentei de opioide.1, 2

Sitotusi, în ciuda abundentei de dovezi care certifica beneficiile terapiei desubstitutie cu opioid, disponibilitatea respectivului drog este limitata - de cele maimulte ori, tocmai in situatiile in care este cel mai necesar.5 Deexemplu, în Rusia, majoritatea cazurilor de infectie cu HIV sunt atribuiteheroinei injectabile, iar metadona a ramas ilegala6 exact înregiunile în care United Nations Joint Programme of HIV/AIDS (Programul comunal Natiunilor Unite pe probleme de HIV/SIDA) estimeaza ca peste 1% dintre adultiicu vârste cuprinse între 15-49 de ani sunt HIV pozitivi. Din nefericire, asacum s-a discutat în articolul corelat, de catre Rhodes si colab., situatiametadonei în Rusia este doar un exemplu al unui model global de limitare severaa interventiilor eficiente si a unei ideologii ce neaga adevarul stiintific,referitor la politica abuzului de droguri.8, 9

Mediciisi oamenii de stiinta au, asadar, un rol crucial în accentuarea importantei dovezilorstiintifice, în ceea ce priveste modelarea politicilor privitoare la consumulde stupefiante. Oricum, dat fiind faptul ca societatea continua sa priveascadependenta de droguri, în principal, ca pe o problema de încalcare a legii, întimp ce interventiile eficiente continua sa fie restrictionate sau chiarilegale, putem afirma ca toti cei care activeaza în domeniul dependentei dedroguri s-au eschivat mult timp de o atare obligatie.10 De ce?Fiindca este destul de evident faptul ca executarea legii abuzului de atariproduse farmaceutice nu a reusit sa-si atinga obiectivele declarate, ci a provocat,în schimb, prejudicii serioase.

Deexemplu, sub regimul actual de control al drogurilor a aparut o piata ilicitamasiva, estimata a valora 320 de miliarde $ (218 miliarde ₤; 261 miliarde €) pe an.11În multe locatii, asemenea venituri ilegale conduc fie la coruptie si violenta,asa cum s-a vazut, recent, în Mexic sau in Afganistan, fie la atingerea unorniveluri record de arestare a utilizatorilor de droguri non-violenti, dar si laraspândirea infectiei cu HIV in randul utilizatorilor de droguri injectabile,inclusiv al celor încarcerati.12 Mai important este faptul ca majorareaprogresiva a costurilor legislatiei stupefiantelor si a numarului de persoanearestate nu au reusit sa descurajeze respectiva piata; s-a inregistrat, înschimb, o tendinta globala de crestere a puritatii drogului, concomitent cu scadereapretului acestuia.11

Ineficientamasurilor de control al traficului de droguri din SUA si consecintele lor neasteptateau determinat adoptarea unei rezolutii unanime, în cadrul US Conference ofMayors (Conferinta reprezentantilor administratiilor publice din SUA), din 2007,care a conchis ca „razboiul drogurilor" a esuat, în SUA fiind necesara o nouapolitica privitoare la abuzul de droguri, axata pe diminuarea urmarilornegative ale acestuia. Ca rezultat al ineficientei interdictiei drogurilor, asacum s-a discutat în articolul similar al lui Stephen Rolles, interesul internationalse concentreaza, in prezent, asupra reglementarii modelelor de control alconsumului de droguri.13

Limitarilesi consecintele negative ale executarii strategiilor referitoare la consumul dedroguri au fost cunoscute de multi ani, dar o reforma semnificativa este foartegreu realizabila. În 1919, în AmericanJournal of Public Health, profesorul Ernest Bishop si-a exprimat nemultumireafata de faptul ca dependenta de droguri a fost încadrata in categoriaproblemelor de drept penal, nu a celor de sanatate, si a declarat: „Cea maiimportanta consecinta negativa a situatiei drogurilor în ultimii ani si, maiales, dupa înasprirea restrictiilor legislative, in conditiile in care nu existaun tratament adecvat si o educatie corespunzatoare, o constituie ascensiunearapida a ratei criminalitatii si raspândirea traficului de droguri narcotice înlumea interlopa, deoarece au fost create conditiile ce fac extrem deprofitabile contrabanda si comertul stradal de droguri ilicite, care, altfel,nu ar fi existat".14 Au trecut de-atunci peste 90 de ani, dar cuvintelelui Bishop ramân la fel de actuale.

Uniimedici si oameni de stiinta au adus in discutie imperativul adoptarii unormetode bazate pe dovezi în abordarea problemei traficului de droguri, daracestea se folosesc foarte rar în domeniul dependentei de droguri.15Exista o anumita presiune sociala ce încearca sa mentina statutul nociv alutilizarii drogurilor,9 dar forta ei ar putea fi contracarata dacaîntreaga comunitate stiintifica, alaturi de medicii si angajatii din sectorul sanatatiipublice ar face apel la metode bazate pe dovezi în abordarea afectiunilorlegate de consumul de droguri10 - este o obligatie morala si etica acelor care lucreaza în domeniul dependentei de droguri, data fiind anvergurasituatiei reprezentate de consumul de droguri si de infectia cu HIV la nivelmondial.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Adriana Condorateanu
Autor: 
Evan Wood, profesor asociat, University of British Columbia, BS Centre for Excellence in HIV/AIDS, 608-1081 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada V6Z1Y6