Efectele revaccinarii cu BCG în prima copilarie asupra mortalitatii: trial randomizat, realizat în Guinea-Bissau

Întrebareastudiului: Rapelulintradermic BCG la vârsta de 19 luni, dupa vaccinarea boosterdifterie-tetanos-pertussis (DTP), administrata, de obicei, la vârsta de 18luni, este asociat cu o mai buna supravietuire în copilarie?

RAspunsulpe scurt: RevaccinareaBCG a copiilor nu a avut efecte benefice generalein ceea ce priveste supravietuirea;mortalitateainregistratain randul acestora a crescut semnificativ o scurtaperioada de timp, în care multi copii au primit, în cadrul unor campanii,vaccinuri omise ori suplimente cu vitamina A sau cu fier.

Cese Stie In prezent Si ce aduce nou articolul de faTA: Vaccinarea BCG are efectestimulatoare asupra sistemului imunitar, iar studiile anterioare au relevatasocierea rapelului oral BCG cu o mai buna supravietuire în copilarie. În prezentultrial, mortalitatea a avut cote reduse cand revaccinarea BCG a fost realizatadupa vaccinarea booster DTP, dar ainregistrat un nivel crescutin randul copiilorincazul carora a existat o probabilitate mai mare de administrare a vaccinariibooster DTP dupa vaccinarea BCG.

 

Protocolde studiu

Trial controlat, cu randomizare înbloc, care a comparat rapelul BCG cu lipsa vaccinarii. Nu au fost utilizatevaccinuri placebo sau de con­trol.

  

Participantisi localizare

Doua mii opt sute saptezeci si unu decopii cu vârste cuprinseintre 19 luni si cinci ani, înregistrati în zona destudiu a Bandim Health Project din Bissau, Guinea-Bissau. Afost oferita participarea celor care aveau reactivitate scazuta sau absenta latuberculina si care nu prezentau boala severa în ziua înrolarii.

 

Variabileleprincipale

Raportul riscului (hazard ratio (HR)- riscul relativ calculat în urma analizei de supravietuire, n. red.) de mortalitate la copiii revaccinati BCG, comparativcu subiectii de control.

 

Rezultateleprincipale si rolul hazardului

În perioada de supraveghere aumurit, în total, 77 de copii. Fata de subiectii de control, cei revaccinati BCGau avut un HR de 1,20 (interval de încredere 95% 0,77-1,89). Circa 250 de copiiau fost internati în spital, pentru prima oara, în intervalul de timp cuprinsintredata înrolarii si cea a finalizarii studiului: raportul incidentei pentrucopiii revaccinati BCG versus subiectiide control a fost de 1,04 (0,81-1,33). Trialul a fost oprit prematur datoritacresterii mortalitatii în cadrul grupului cu BCG, decesele fiindinregistrate dinmomentul în care mai multi copii au primit vaccinuri omise si suplimente cuvitamina A sau cu fier. Pe durata trialului, efectul revaccinarii BCG asupramortalitatii a fost semnificativ diferit la subiectii care au primit vaccinarebooster DTP înainte de înrolare (HR 0,36, 0,13- 0,99), comparativ cu ceiincazul carora nu s-a aplicat o atare interventie (1,78, 1,04-3,04) (P=0,006).

  

Efectenegative

Am constatat o serie de decese în cadrulgrupului de studiu cu BCG. In perioada ulterioara campaniilor în care copiii auprimit vaccinuri omise si suplimente cu vitamina A sau cu fier, HR pentru ceirevaccinati BCG, comparativ cu subiectii de control, a fost de 2,69(1,05-6,88).

  

  

  

Factoride eroare si alte motive pentru adoptarea unei conduite precaute

Datorita seriei neasteptate dedecese, am efectuat mai multe analize explicative, pentru a gasi cauzeleposibile. Mai putini copii decât era de asteptat au beneficiat de booster DTPînainte de înrolare, pentru multi dintre ei existând probabilitatea de a-lprimi dupa rapelul BCG. Nivelul mortalitatii a scazut semnificativ în timpultrialului; prin urmare, studiul nu are puterea planificata initial.

  

Generalizareala alte populatii

Nu am putut gasi nicio cercetaresimilara care sa fi vizat impactul revaccinarii BCG asupra supravietuiriicopiilor. Mai multe studii din Guinea-Bissausi din alte zone au sugerat un efect negativ cand secventa vaccinarilor esteschimbata, iar DTP se administreaza ca ultim vaccin, si s-a observat ca, înunele situatii, intensitatea lui este accentuata de suplimentarile cu vitaminaA.

 

Finantarea studiului/conflicte de interese potentiale

Studiula fost finantat de UE (ICA4-CT-2002-10053), Danish National ResearchFoundation, DANIDA si Novo Nordisk Foundation. Agentiile finantatoare nu auavut niciun rol în elaborarea protocolului de lucru, în colectarea datelor, înanaliza si interpretarea lor sau în scrierea articolului. Autorii nu au niciunconflict de interese.

 

Numarul deînregistrare al trialului

Register.clinicaltrialsICA4-CT-2002-10053-REVAC.

 

MortalitateaSi raportul riscului pentru copiii revaccinaTi cu BCG Si subiecTii de control

 

Mortalitatea/100de persoane an (decese/zile)

_______________________________

RevaccinareBCG    Subiecti control      Raportul riscului (BCG/fara BCG)        

 

Rezultate principale (perioada totala)

1,2 (42/1 242 701)

1,0 (35/1 251 051)

1,20 (0,77 - 1,89)

Statusul vaccinarilor (analiza exploratorie):

Booster DTP înainte de înrolare

0,4 (5/508 443)

1,0 (14/513 158)

0,36 (0v13 - 0.99)

Fara  booster DTP înainte de înrolare

1,8 (37/734 258)

1,0 (21/737 893)

1,78 (1,04 - 3,04)

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: 
Adam Edvin Roth,1, 2 Christine Stabell Benn,3 Henrik Ravn,3 Amabelia Rodrigues,1 Ida Maria Lisse,4 Maria Yazdanbakhsh,5 Hilton Whittle,6 Peter Aaby1, 3 EDITORIAL de Shann 1Bandim Health Project, Indepth Network, Apartado 861, Bissau, Guinea-Bissau 2Depa