Calificarea pentru practica clinica ar trebui sa fie determinata, deopotriva, de aptitudinile academice si de cele non-academice

Conflicte de interese: Autorul a completatformularul unificat pentru conflicte de interese de pe www.icmje.org/coi_disclosure.pdf(disponibil la cerere, dela autorul corespondent) si a declarat ca: (1) Nu abeneficiat de sprijin financiar pentru materialul realizat, în afara de celoferit de angajatorul curent; (2) Nu exista legaturi financiare cu entitaticomerciale care are putea avea un interes cu privire la materialul de fata; (3)Sotia/sotul, partenerii sau copiii nu au niciun fel de relatii cu entitaticomerciale care ar putea avea un interes legat de publicarea lucrarii; si (4)Nu exista interese non-financiare ce ar putea fi relevante pentru materialul defata.

Provenienta si modalitate de recenzare: Articol cu tematica solicitata, fara recenzare externa.

  

Identifyingmedical students at risk of subsequent misconduct

Fitnessto practise should be determined by both academic and non-academic ability

Se va cita: BMJ2010;340:c2169

 

Majoritatea doctorilor nu ajung niciodata sa încalceregulile stabilite de organizatia profesionala care reglementeaza aspectele ce tinde asigurarea calitatii actului medical; în fiecare jurisdictie exista, insa, cativamembri a caror competenta sau conduita profesionala prezinta deficiente grave. Acestea,pe langa faptul ca expun pacientii la o serie de riscuriori, în unele cazuri, le provoaca prejudicii grave, genereaza cheltuieli considerabilesi incarca mult volumul de munca ce revine organizatiilor profesionale cu rolde reglementare. Astfel de resurse valoroase ar putea fi mai bine utilizate în directiacresterii standardelor generale de practica medicala si pentru sustinereamembrilor sârguinciosi ai corpului profesional. În cadrul studiului de tipcaz-control corelat (DOI: 10.1136/bmj.c2040), Yates si James cauta factori ce tinde evolutia unui viitor doctor în cadrul facultatii de medicina si se asociazacu abateri de conduita profesionala ulterioare.1

Ca si în practica clinica, în domeniul reglementariimedicale preventia este mai eficienta decât tratamentul. Începând cu 1990, organismele de resort au introdus,pe langa masurile disciplinare, sisteme bazate pe interventia timpurie si pe reabilitare,destinate rezolvarii cazurilor ce implicau medici practicanti cu performanteslabe, dar aplicarea lor vizeaza numai doctorii care sunt deja înregistrati camembri ai corpului profesional.

Perioada studentiei constituie un prilej propice depistariiindivizilor cu risc crescut de-a avea o evolutie profesionala necorespunzatoaresi pe cei care pur si simplu nu sunt facuti pentru o cariera medicala. Daca nuse reuseste identificarea unor asemenea studenti si nu se gasesc solutii inastfel de cazuri, iar dupa terminarea pregatirii universitare acestia obtindreptul de practica si pe cel de înscriere în colegiul de resort, e foarteposibil ca, pâna la interventia disciplinara a autoritatilor cu atributii dereglementare, publicul sa aiba de suferit din cauza lor.

Este oportuna incurajarea incercarilorde depistare a studentilor medicinisti care sunt expusi riscului unor abateriprofesionale ulterioare - tinerii aflati intr-o asemenea situatie potbeneficia, astfel, de sprijinul necesar si chiar de rezolvarea problemelor cucare se confrunta, daca este posibil, iar in caz contrar, au sansa de a firedirectionati catre un domeniu de studiu mai adecvat profilului individual. Aceasta nu este exclusiv o problema de protectie apublicului; studentii merita sustinere si asistenta si trebuie sa aiba asteptarirealiste cu privire la cariera.2

Yates siJames verifica existenta unei asociatii cu valoare predictiva între diverse aspecteale evolutiei din perioada studentiei si abaterile profesionale serioase cesurvin dupa absolvirea facultatii, in timpul practicii medicale.1 Ei arata ca sexul masculin (risc relativ estimat -odds ratio, OR -9,80, interval de încredere 95% 2,43-39,44), esecul la examenele din primii anide studiu sau la cele preclinice (5,47, 2,17-13,79) si categoria socialainferioara (4,28, 1,52-12,09) sunt factori predictivi ai abaterilorprofesionale ulterioare. Studiul lor este important deoarece se bazeaza pesistemul de formare medicala si reglementare din Regatul Unit, care esterecunoscut atat în Commonwealth cat si in tarile foste membre aleCommonwealth-ului. Rezultatele muncii lor completeaza o serie de cercetarianterioare realizate în SUA, care au aratat ca masurile disciplinare stabilitede un consiliu medical erau puternic corelate cu o conduita lipsita de responsabilitatesi cu o capacitate scazuta de imbunatatire a comportamentului profesional încadrul facultatii de medicina.3 Este relativ usoara identificareaunui student cu un nivel nesatisfacator al performantei academice. Data fiind importanta acestui parametru în cadrulprocesului de selectare a candidatilor la o cariera medicala, toti studentii dela medicina au, se pare, capacitatea intelectuala de a-si însusi cunostintelepredate, cel putin la începutul facultatii. Dificultatile ce apar pe parcursulanilor de studiu reflecta, probabil, alti factori, precum starea de sanatate maiprecara, motivatia slaba sau influentele sociale neadecvate, iar solutiiletrebuie formulate in functie de particularitatile fiecarui caz analizat. Eposibil ca studentii cu depresie sa raspunda bine la tratament, pe candcei slab motivati, împinsi de la spate de parinti ambitiosi, pot fi ajutati sa-sigaseasca propriul drum. Ar fi binevenita aprofundarea cercetarilor referitoarela asocierea dintre diferitele cauze subiacente ale dificultatilor ce tin derealizarile academice si abaterile de conduita profesionala ulterioare, fiindcaar facilita aplicarea unei interventii tintite.

Yates siJames manifesta o justificata prudenta în ceea ce privesteatat interpretarea rezultatelor pe care le-au obtinut in legatura cucategoria sociala cat si necesitatea studierii in continuare a impactuluiacesteia. Referitor la influenta categoriei sexuale, in schimb, literatura despecialitate abunda în dovezi ce atesta faptul ca medicii de sex masculin detino pondere exagerata în cazurile de malpraxis.4, 5 Punerea la punct aunei solutii adecvate pentru studenti necesita identificarea caracteristicilorpersonale sau a influentelor externe ce determina o atare asociere.

În ciuda tensiunii dintre furnizarea educatiei academice siformarea vocationala, universitatile isi dau seama cat de important este caabsolventii lor sa aiba aptitudinile necesare practicarii medicinei. De multe ori, facultatile se straduiesc sa faca fataunor studenti in cazul carora incompatibilitatea cu cerintele impuse de ocariera medicala nu se reflecta în aparitia unor dificultati la nivelul pregatiriiuniversitare. Problemele legate de relatiile interpersonale, de atitudine sicomportament ies la iveala pe parcurs, posibil din cauza unor deficiente înprocesul de selectie. În multe facultati, performanta academica poate fifolosita ca un argument favorabil în solutionarea problemelor din domeniilenon-academice, mai ales in situatia in care mersul lucrurilor impune analizareaacestora intr-un cadru judiciar.

Pâna când facultatile de medicina vor fi capabile sa seocupe de gestionarea studentilor dificili, dar cu realizari academice satisfacatoare,organismele de reglementare vor continua sa puna aceeasi întrebare: cum a fostposibil ca anumitor studenti sa li se acorde diploma de absolvent? Întrebarea capataconotatii si mai grave când este adresata de un reprezentant al publicului.

Este important ca facultatile de medicina sa aiba sistemebine puse la punct de depistare si inregistrare a motivelor de îngrijorare, deidentificare a studentilor-problema si de gestionare a acestora într-o manierace tine cont, în egala masura, de aspectele academice si de cele non-academiceale calificarii pentru practica clinica. Ideal ar fi ca, în cazurile grave,pentru a preveni aparitia unor probleme ulterioare, sa fie implicate, pe lângafacultatile de medicina, si organismele de reglementare.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: 
Alison Reid, medical director, New South Wales Medical Board, Public Health Medicine, Gladesville, NSW, 1675, Australia alison.reid@nswmb.org.au