Comparatie a performantei pe baza rezultatelor de nivel A si a celor ale testului UKCAT, in cazul candidatilor la admiterea in facultatile de medicina si de stomatologie din Marea Britanie, în 2006: studiu pe cohorta

INTREBAREA STUDIULUI: Cum imbunatateste UK Clinical Aptitude Test (UKCAT - Testul de aptitudini clinicedin Marea Britanie) procesul de selectie a absolventilor de liceu care candideazala admiterea in facultatile de medicina si de stomatologie si, mai ales, in cemasura reuseste el sa reduca subiectivismul asociat contextului socioeconomic,care se stie ca influenteaza evaluarea performantei pe baza notelor de nivel A?

 

RASPUNSUL PE SCURT: In cadrul procesului de selectie, scorurile UKCAT pot fiapreciate drept o modalitate rezonabila de autentificare a performantelor cotatela nivelul A înaintea cunoasterii acestora, dar ele vadesc o atitudine partinitoare,inerenta, in favoarea candidatilor de sex masculin si a celor care provindintr-un mediu socioeconomic privilegiat si din scoli ori licee private.

 

Ce se Stie In prezent Si ceaduce nou articolul de faTA: A devenit din ce în cemai dificila diferentierea candidatilor foarte capabili doar pe baza cunostinteloracademice si este necesara largirea participarii la procesul de selectie.Pentru studentii cu domiciliul în Marea Britanie, care au trei sau mai multe rezultatede nivel A, scorurile UKCAT sunt doar modest corelate cu cele de nivel A sicontinua sa reflecte un subiectivism inerent in ceea ce priveste sexul candidatilorsi nivelul lor socioeconomic.

 

Participanti si localizare

Am studiat candidatiila admiterea din 2006 in 23 de facultati de medicina si de stomatologie dinMarea Britanie.

 

Protocol de studiu, dimensiune si durata

Studiul de fataa avut in vedere cohorta candidatilor care au efectuat UKCAT în Marea Britanie siau obtinut, recent, nivelul A la cel putin trei probe din grila examenului deabsolvire (n=9 884, 53% din totalul candidatilor). Analiza a fost proiectata atatpentru a explora corelatia dintre rezultatele UKCAT si cele de nivel A cat si invederea identificarii factorilor predictivi independenti pentru scorurile maimari obtinute în ambele cazuri.

 

Rezultateleprincipale

ScorurileUKCAT au relevat o diminuare considerabila a performantei cu fiecare scadere inregistratain grila de distributie a rezultatelor de nivel A, tendinta cu o cota înalta desemnificatie în toate cazurile (P<0,001, testul Kruskal-Wallis). Cele maimulte distributii erau non-normale, asa incat in figura sunt ilustrate medianelescorurilor. Singura exceptie in ceea ce priveste tendinta descendenta s-a constatatin cazul subtestului pentru evaluarea gandirii abstracte, în cadrul caruia esalonulcu trei probe cotate la nivelul B (BBB) a avut o performanta superioara celeiestimate. Factorii predictivi pentru obtinerea a cel putin doi A si un B (AAB) lanivelul A erau etnia alba (risc relativ 1,58, interval de încredere 95% 1,41-1,77),contextul profesional ori cel managerial (1,39, 1,22-1,59) si educatia preuniversitaraintr-un sistem de invatamant privat (2,26, 2,02-2,52) (in toate cazurile,P<0,001). Factorii predictivi independenti ai obtinerii, pentru întregultest, a unor scoruri UKCAT situate la, sau sub, 30 de centile, erau sexulmasculin (risc relativ 1,48, 1,32-1,66), etnia alba (2,17, 1,94-2,43), contextulprofesional ori cel managerial (1,34, 1,17-1,54) si instruirea intr-o scoalaprivata (1,91, 1,70-2,14) (in toate cazurile, P<0,001).

 

Factori de eroare si alte motive pentru adoptarea unei conduite prudente

Un elementlimitativ major al studiului l-a constituit faptul ca aproximativ 30% dintre candidatinu si-au precizat statusul socioeconomic. S-a observat existenta unor diferentenotabile intre cei care nu au mentionat informatiile respective si cei care le-auprezentat, fapt ce ar fi putut influenta analiza datelor.

 

Generalizarea la alte populatii

Studiul aevaluat doar 53% din populatia totala care a efectuat testul UKCAT în 2006. Cutoate ca este mare si cohorta pe care o reprezinta restul candidatilor,excluderile reduc diversitatea grupului de studiu si generalizarearezultatelor. În mod similar, ca sa fie pastrata simplitatea si usurinta întelegeriianalizei, am renuntat la numeroasele variabile pentru regresia binara. Desiacest lucru a permis obtinerea unei perspective ample asupra performanteiUKCAT, astfel de simplificari ar putea ascunde diferente subtile, darimportante, de exemplu, între rezultatele diferitelor grupe etnice.

 

Finantarea studiului/ conflicte de interese potentiale

ConsiliulUKCAT este responsabil pentru un program general de cercetare si de evaluare,dar autorii numiti sunt responsabili pentru proiectul studiului, analiza siinterpretarea datelor, ca si pentru elaborarea formei finale a lucrarii. Deasemenea, a furnizat baza de date si a fost de acord cu trimiterea articoluluipentru publicare. Studiul a avut o tematica solicitata si a fost aprobat deConsiliul UKCAT, in cadrul programului lor de cercetare ce evalueaza UKCAT. JYa beneficiat de fonduri din partea Consiliului UKCAT pentru finalizarea analizei.SN a fost ales presedinte al Consiliului UKCAT în decembrie 2008. Niciun autornu are vreun interes financiar legat de publicarea rezultatelor prezentate.

  

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Raluca Daraba
Autor: 
David James,1 Janet Yates,1 Sandra Nicholson2 EDITORIAL de Powis 1University of Nottingham Medical School, Queen’s Medical Centre, Nottingham NG7 2UH 2Academic Unit of Community-based Medical Education, Institute for Health Science Education, Barts and T