Evolutie si teluri profesionale, femei vs barbati, in sistemul national de sanatate: studiu pe baza de chestionar transmis prin posta

Intrebarea din studiu: Difera, oare, traiectoriile si destinatiile profesionale ale barbatilor si ale femeilordin sistemul national de sanatate?

R|spunsul pe scurt: Comparativ cu barbatii, un procent mai mic defemei a atins statutul de medic consultant sau pe cel de practicant de medicinagenerala; iar in randul celor care au ajuns la unasemenea statut s-a inregistrat o evolutie mai lenta in cazul femeilor. Faptuleste atribuit programului redus de lucru. Specialitatile dorite de femeile carelucrasera dintotdeauna cu program redus difereau de ale celor care lucrasera cunorma intreaga si de cele ale barbatilor.

 

Participanti si cadru de lucru

Am inclus in studiutoti medicii din sistemul national de sanatate care absolvisera facultati demedicina din Marea Britanie in 1977, 1988 sau 1993.

 

Proiectare, amploare si durata

Am folosit chestionare postale pentru 10 344de medici si am analizat raspunsurile folosind metode statistice descriptive, c2, testul Fisher si curba Kaplan-Meyer. Am calculat procentele femeilor si alesubiectilor de ambele sexe care lucrasera dintotdeauna cu norma intreaga si careau atins statutul de medic generalist si, respectiv, de specialist, in cadrul sistemuluinational de sanatate britanic; viteza de avansare `n cariera; si specialitateadorita.

  

Principalele rezultate si rolul intamplarii

Rata de raspuns a fost de 68% (7 012/10 344).In domeniul medicinei generale, 97% (1 208/1 243) dintre barbati, 99% (264/267)dintre femeile care lucrasera dintotdeauna cu norma intreaga si 87% (1 083/1 248)din numarul total de femei erau medici primari. Din totalul generatiilor deabsolventi, din 1977 si 1988, implicati in practica clinica, 96% (1 293/1 347)dintre barbati, 92% (276/299) dintre femeile care lucrasera numai cu norma intreagasi 67% (277/416) dintre cele care lucrasera cu norma partiala erau medici specialisti. Elementul esential ce a influentat evolutia profesionala a fost programulde lucru, si nu sexul feminin (vezi figura). Timpii medii scursi pana la obtinereastatutului de medic primar au fost 5,8 (interval de incredere95% de la 5,6 la 6,0) ani, pentru barbati, 5,6 (de la 5,4 la 5,8), pentrufemeile care lucrasera numai cu norma intreaga, si de 6,8 (de la 6,5 la 7,0)pentru totalul femeilor. Timpii medii scursi pana la obtinerea statutului deconsultant au fost 11,7 (de la 11,5 la 11,9) ani, pentru barbati, 11,3 (de la 11,0la 11,6) ani, pentru femeile care lucrasera mereu cu norma intreaga, si de 12,3(de la 12,0 la 12,6) ani, pentru toate femeile. Mai multi barbati (16%) decatfemei care lucrasera numai cu norma intreaga (6%) sau partiala (2%) activau inspecialitati chirurgicale. Procentele corespunzatoare pentru specialitatilemedicale din spitale erau de 15%, 16%, si 10%. Astfel, reprezentarea mai slabaa femeilor in specialitatile chirurgicale este asociata atat cu programul delucru cu norma partiala cat si cu sexul feminin; reprezentarea mai slaba afemeilor in specialitatile medicale din spitale poate fi atribuita programului redusde lucru. Cinci la suta dintre barbati, 9% dintre femeile care lucrasera mereucu norma intreaga si 8% dintre cele care avusesera program redus practicaupsihiatria. Astfel, reprezentarea mai consistenta a femeilor in psihiatriepoate fi atribuita sexului feminin, si nu programului redus de lucru.

Medicina generala a fost domeniul tintit de catre37% dintre barbati, 31% dintre femeile care lucrasera numai cu norma intreaga side catre 56% dintre cele care optasera pentru norma partiala. Astfel,reprezentarea puternica a femeilor in medicina generala este intens asociata cuprogramul de lucru cu norma partiala.

 

Partinirea, factorii deconfuzie si alte motive pentru care trebuie sa fim precauti

Nu pot fi excluse raspunsurilepartinitoare. Nu am avut niciun fel de date cu privire la posibilitateadiscriminarii indirecte, cum ar fi perspectiva feminina asupra aspectelorpractice ale activarii in diferite specialitati.

 

Potentialulde generalizare la alte populatii

Descoperirile noastre ar putea fi extrapolatela medici din Marea Britanie care si-au obtinut calificarea in anii 1970, 1980 si1990.

 

Finantarea studiului/conflicte de interesepotentiale

Programul pentru Politici in Cercetare,Departamentul de Sanatate finanteaza Grupul de Cercetare cu privire la CarieraMedicala din Marea Britanie. Centrul Coordonator al NIHR pentru DezvoltareaCapacitatii de Cercetare finanteaza Unitatea de Ingrijire Medicala siEpidemiologie. Opiniile din articol nu sunt neaparat cele ale finantatorilor.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: