Opiniile pacientilor si ale medicilor privind chestionarele referitoare la severitatea depresiei au stimulat calitatea rezultatelor: studiu calitativ

ÎNTREBAREA STUDIULUI: Care este punctul de vedere al medicilor generalisti si al pacientilor în legatura cu introducerea chestionarelor despre depresie si cu aplicarea lor în practica?

RÃSPUNSUL RECENZIEI: Medicii generalisti erau mai rezervati decât pacientii cu privire la validitatea si utilitatea criteriilor de severitate si au considerat ca evaluarea clinica era mai relevanta decât chestionarele, în timp ce pacientii au acordat o mai mare importanta chestionarelor, pe care le-au apreciat ca fiind o completare obiectiva a evaluarii medicale si un indicator al examenului atent realizat de doctor.

Analiza rationala, protocolul de studiu, metoda de colectare a datelor  

Începând din aprilie 2006, sistemul de plata în functie de performanta actului medical (QQF - quality and outcomes framework) din Marea Britanie a oferit generaliatilor stimulente financiare pentru a evalua severitatea depresiei, în toate cazurile diagnosticate, folosind, la debutul tratamentului, chestionare validate. Nu este clar ce parere au medicii si pacientii despre acest lucru. Am realizat un studiu calitativ, semistructurat sub forma de interviu, pentru a examina punctele lor de vedere. Participan'i si loc de desfasurare Au participat treizeci si patru de medici generalisti si 24 de pacienti din Southampton, Liverpool si Norfolk.

Recrutare /strategii de repartizare în grupuri de studiu

Doctorii au fost recrutati dintr-un studiu cantitativ desfasurat în paralel. Potentialii pacienti au fost selectati de catre medicii generalisti în timpul consultatiilor de rutina, prin invitatie scrisa sau pe baza de voluntariat. Metoda de analiza a datelor Cercetatorii au realizat interviuri semistructurate. Ghidurile includ puncte de vedere privitoare la consecintele previzibile si imprevizibile ale introducerii indicatorilor de severitate a depresiei. Analiza înregistrarilor interviurilor a respectat principiile comparatiei constantelor.

Principalele rezultate

În general, pacientii au avut o parere favorabila despre parametrii ce reflectau severitatea depresiei, în timp ce medicii generalisti au fost rezervati în ceea ce priveste validitatea si utilitatea respectivilor indicatori, manifestându-s i scepticismul în legatura cu motivele ce au determinat introducerea lor. Atât medicii cât si subiectii au considerat ca analiza severitatii bolii trebuie sa faca parte din evaluarea holistica a bolnavului. Doctorii au apreciat ca judecata lor clinica a fost mai importanta decât evaluarea obiectiva si si-au exprimat temerea ca se va reduce factorul uman din consultatii. Pacientii au avut o parere mai buna despre chestionare, considerându-le ca un supliment eficient si organizat al evaluarii medicale si ca o dovada ca medicii le trateaza cu seriozitate problemele. Atât doctorii cât si bolnavii erau constienti de posibilitatea manipularii indicatorilor, fie din motive economice, în cazul medicilor, fie pentru a evita stigmatizarea sau a obtine rezultatele dorite, în cazul pacientilor.

Implicatii

Raspunsurile favorabile ale pacientilor sugereaza ca parametrii de evaluare a severitatii depresiei ar putea avea un impact favorabil asupra consultatiilor din asistenta primara, ai caror beneficiari devin, astfel, mai încrezatori ca medicii acorda importanta cuvenita sanatatii lor mintale. Poate ca optimizarea folosirii unor atari parametri va impune necesitatea instruirii corespunzatoare a personalului implicat în îngrijirea primara. Pe viitor, indicatorii de calitate vor trebui sa fie perfectionati înainte de-a fi introdusi în practica. S-ar putea ca, la scara nationala, stabilirea asemanarilor si divergentelor dintre punctele de vedere ale doctorilor si cele ale pacientilor sa fie importanta si pentru alti indicatori decât cei specifici sferei de îngrijire a depresiei folositi în Marea Britanie.

Tendinte, limitari, posibilitatea de generalizare

E posibil ca medicii care au participat la studiu sa fi exprimat opinii mai vehemente decât media: trebuie sa fim constienti de complexitatea relatarilor doctorilor. Pacientii recrutati de catre medicii generalisti ar putea avea o parere buna despre medicina generala. Nu am putut evalua în ce masura raspunsul pacientilor a variat în functie de severitatea depresiei.

Finantarea studiului/posibil conflict de interese                  

Finantarea a fost oferita de companiile farmaceutice Lilly, Lundbeck, Servier si Wyeths Southampton City Primary Care Trust; Mental Health Research Network. Sponsorul studiului a fost universitatea din Liverpool. Nici una dintre organizatiile de mai sus nu a avut vreun rol în dirijarea sau în publicarea studiului. TK si CD sunt consultanti experti pentru contractul QOF cu UKGP.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 

Christopher Dowrick,1 Geraldine M Leydon,2 Anita McBride,2 Amanda Howe,3 Hana Burgess,2 Pamela Clarke,1 Sue Maisey,3 Tony Kendrick2

1University of Liverpool School of Population, Community and Behavioural Sciences, University of Liverpool, Liverpool L69 3GB

2University of Southampton Primary Medical Care Group, Aldermoor Health Centre, Southampton SO16 5ST

3University of East Anglia School of Medicine, Health Policy and Practice, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ

Patients' and doctors' views on depression severity questionnaires incentivised in UK quality and outcomes framework: qualitative study


Citati articolul ca:

BMJ 2009;338:b663


doi:10.1136/bmj.b663

Traducere: 
Dr. Oana Daraba
Autor: 
EDITORIAL de Van Weel si colab.