Efectul sprayului criogenic cu alcani asupra durerii provocate de inserarea intravenoasã a cateterului la pacienţi din departamentele de urgenţã: trial controlat, randomizat, dublu orb

Obiective: Evaluarea eficacitãţii, acceptabilitãţii şi siguranţei utilizãrii sprayului criogenic pe bazã de alcani pentru atenuarea durerii în timpul procedurii de inserare a cateterului venos, la adulţi.

Tipul studiului: Trial controlat placebo, randomizat, dublu orb.

Locul de desfãşurare: Departamentul de Urgenţã al unui spital universitar metropolitan.

Participanţi: 201 adulţi (54% bãrbaţi) cu o medie de vârstã (SD) de 58,2(19,5) ani, cãrora li s-a inserat un cateter intravenos.

Intervenţii: Cu mai puţin de 15 secunde înainte de introducerea cateterului, pe tegument s-a aplicat, de la o distanţã de 12 cm, timp de douã secunde, fie spray cu apã (lotul de control, n=98), fie spray criogenic (grupul de intervenţie, n=103). Sprayul utilizat în lotul de intervenţie conţinea o combinaţie de propan, butan şi pentan.  

Principalii parametri evaluaţi: Durerea produsã de inserarea cateterului şi disconfortul utilizãrii sprayului, mãsurate cu o scalã vizualã analogã de 100 mm.

Rezultate: Nu au existat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte vârsta, sexul, indicaţiile legate de introducerea cateterului sau de locul inserãrii lui, dimensiunea cateterului sau persoana care a efectuat manevra (P>0,05). La introducerea cateterului în lotul control şi în cel de intervenţie s-au înregistrat scoruri mediane ale durerii (intervalul intercuartile) de 36 (19-51) şi, respectiv, de 12 (5-40) mm (P<0,001), iar la 59 (60%) şi, respectiv, la 33 (32%) de pacienţi, s-a obţinut un scor al durerii 30 mm (P<0,001). Scorurile pentru disconfortul legat de utilizarea sprayului au variat, de asemenea, semnificativ (P<0,001), în grupul de intervenţie evidenţiindu-se o deviere spre dreapta. Cu toate acestea, scorurile mediane ale disconfortului au fost 0 mm în ambele loturi. Rata succesului inserãrii cateterului de la prima tentativã a fost similarã în cele douã grupuri (P=0,39). Treizeci şi patru (39%) şi 62 (62%) dintre subiecţi au afirmat cã, pe viitor, ar opta pentru utilizarea sprayului pentru inducerea analgeziei (P=0,002). Pe parcursul unei perioade de urmãrire de cinci zile, doi pacienţi din grupul de intervenţie au relatat apariţia unui eritem cutanat tranzitor.

Concluzii: La adulţi, utilizarea topicã a sprayului criogenic pe bazã de alcani, pentru reducerea durerii la introducerea cateterului intravenos periferic în departamentele de urgenţã, este eficientã, acceptabilã şi sigurã.

Effect of topical alkane vapocoolant spray on pain with intravenous cannulation in patients in emergency departments: randomised double blind placebo controlled trial

Citaţi articolul ca: BMJ 2009;338:b215

Înregistrarea tialului: Australian Clinical Trials ACTRN12607000470493.

1University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia 3052

2Austin Health, Melbourne, Victoria, Australia 3084

Adresa de corespondenţã: D Taylor David.Taylor@austin.org.au

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Orzan
Autor: