Echipa preşedintelui Obama sperã sã scadã costurile îngrijirii medicale şi sã creascã gradul de acoperire a asigurãrilor de sãnãtate

Potrivit opiniei unui consilier guvernamental american pe probleme de sãnãtate, oportunitatea aplicãrii unei reforme sanitare în SUA este, în prezent, o chestiune cu mult mai pregnantã decât cu 50 de ani în urmã.

Directorul White House Office of Health Reform, Nancy-Ann DeParle, a declarat, recent, reporterilor, în cadrul unui mic dejun de lucru, cã principalele obiective ale reformei sunt scãderea costurilor îngrijirii medicale şi extinderea acoperirii asigurãrilor de sãnãtate şi pentru oamenii care nu beneficiazã de ele la ora actualã.

Doamna DeParle - absolventã a facultãţii de drept, Harvard Law School,  cu masterat obţinut, ca bursier strãin, în cadrul Universitãţii Oxford, şi cu o bogatã experienţã în domeniul finanţãrii îngrijirilor de sãnãtate - este consilier al preşedintelui Barack Obama.

"Toate grupurile care acum 15 ani aveau interese disjuncte se aflã, actualmente, de aceeaşi parte a baricadei, conlucrând şi discutând cu privire la modalitãţile prin care putem atinge obiectivele propuse. Nimeni nu doreşte menţinerea actualei stãri de lucruri," a afirmat doamna DeParle, care a continuat, susţinând cã situaţia diferã într-o mãsurã considerabilã de cea existentã pe vremea când era dezbãtutã chestiunea reformei în cadrul administraţiei lui Bill Clinton.

În plus, a adãugat ea, Congresul a trebuit "sã şi acţioneze în direcţia propusã, nu sã se limiteze la nivelul discuţiilor", suplimentând cu 634 $ miliarde (430 miliarde ₤; 480 milarde €) rezerva de fonduri aferente bugetului pentru sãnãtate.

Doamna DeParle a reafirmat scepticismul preşedintelui Obama cu privire la stabilirea unor taxe pentru extinderea acoperirii asigurãrilor de sãnãtate, percepute la locul de muncã al fiecãrei persoane, drept cotã/parte a venitului personal individual, însã nu a exclus posibilitatea concretizãrii acestei propuneri.

Cel mai controversat subiect este cel referitor la oportunitatea includerii unui "plan public" în procesul reformei, în cadrul cãruia guvernul federal sã aibã rolul de furnizor al asigurãrilor de sãnãtate şi pentru persoanele din categoria de vârstã sub 65 de ani, nu numai pentru cele cu vârste mai înaintate, ca în prezent.

Susţinãtorii considerã propunerea ca fiind parte componentã necesarã a reformei, însã oponenţii îşi exprimã temerea cã, pe termen lung, o asemenea mãsurã ar descuraja implicarea furnizorilor de asigurãri private. Doamna DeParle a afirmat cã s-ar putea ca, în cazul celor care au o viziune complet diferitã cu privire la un asemenea rol al guvernului, sã nu se ajungã la un compromis, dar cã pe alţii îi preocupã mai mult detaliile unui astfel de program.

Obama's team hopes to lower healthcare costs and increase insurance coverage

Citaţi articolul ca: BMJ 2009;338:b1580

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Mãdãlina Geantã
Autor: