Administrarea profilacticã parenteralã de corticosteroizi pentru prevenirea complicaţiilor respiratorii dupã detubare la adulţi: metaanaliza trialurilor randomizate controlate placebo

Obiective: Stabilirea eficienţei corticosteroizilor în prevenirea edemului laringian post-detubare şi reducerea necesitãţii re-intubãrii ulterioare la pacienţii adulţi în stare criticã.
Tipul studiului: Metaanalizã.

Provenienţa datelor: PubMed, Cochrane Controlled Trials Register, Web of Science şi Embase, indiferent de limba folositã, anul studiului sau statusul publicaţiei.  

Criterii de selecţie: Trialuri randomizate, controlate placebo, care au comparat efectul administrãrii parenterale de corticosteroizi cu cel al placebo pentru prevenirea dezvoltãrii complicaţiilor post-detubare la pacienţi adulţi.

Analiza metodelor: Au fost efectuate independent, de cãtre douã persoane, sortãri care au urmãrit criteriile de includere şi excludere, extragerea datelor şi evaluarea calitãţii metodologiei. Au fost calculate şi comasate riscul relativ estimat cu interval de încredere 95%, diferenţele de risc şi numãrul necesar de tratat.

Principalele efecte urmãrite: Efect principal: apariţia edemului laringian post-detubare. Parametru secundar: re-intubarea ulterioarã datoritã edemului laringian.

Rezultate: Au fost identificate şase trialuri (n=1 923). Comparativ cu placebo administrarea corticosteroizilor înainte de efectuarea detubãrii programate a redus riscul relativ estimat de edem laringian (0,38, interval de încredere 95% între 0,17 şi 0,85) şi necesitatea re-intubãrii ulterioare (0,29, între 0,15 şi 0,58), corespunzând unei diferenţe a riscului de -0,10 (între -0,12 şi -0,07; numãr necesar de tratat 10) şi, respectiv, -0,02 (între -0,04 şi -0,01; 50). Analiza pe subgrupuri a arãtat cã administrarea mai multor doze de corticoizi a avut efecte pozitive semnificative asupra apariţiei edemului laringian (0,14; între 0,08 şi 0,23) şi a necesitãţii re-intubãrii ulterioare (0,19; între 0,07 şi 0,50), diferenţa riscului fiind de -0,19 (între -0,24 şi -0,15; 5) şi -0,04 (între -0,07 şi -0,02; 25). Administrarea unei singure doze a fost asociatã cu obţinerea unor beneficii minore, intervalul de încredere conţinând valoarea 1. Nu s-a înregistrat apariţia reacţiilor adverse secundare corticoterapiei.

Concluzie: Administrarea profilacticã a mai multor doze de corticosteroizi înainte de efectuarea detubãrii programate a redus incidenţa edemului laringian dupã detubare şi a ratei re-intubãrii ulterioare, iar reacţiile adverse au fost sporadice.

1Pneumology Group, Department of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China

2Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine, Department of Medicine, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA 15213, USA

3Department of Intensive Care Medicine, First People's Hospital of Chengdu City, Chengdu 610041, China

4Chinese Cochrane Centre, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu

5Department of Respiratory and Critical Care Medicine, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu

Corespondenţa la: G Wang wcums-respiration@hotmail.com

  

Prophylactic administration of parenteral steroids for preventing airway complications after extubation in adults: meta-analysis of randomised placebo controlled trials

Citaţi articolul ca: BMJ 2008;337:a1841

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: