Colegoiul Medicilor din România cere Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate rezolvarea problemelor Sistemului Informatic Unic Integrat

Colegiul Medicilor din România (CMR) a solicitat Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS) rezolvarea problemelor Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI).

"SIUI funcţioneazã imperfect, iar acest lucru afecteazã în mod direct activitatea medicilor de familie. Pe raportarea SIUI au fost invalidaţi sute de asiguraţi de pe listele unor medici, persoane care pot dovedi calitatea de asigurat. Nu este problema furnizorului de servicii medicale sã dovedeascã valabilitatea înscrisului de asigurat al pacientului. De aceea, este nejustificatã invalidarea înscrierilor de

pe lista unui medic de familie pe baza oricãrui criteriu altul decât prezenţa asiguratului pe listele altui medic de familie", a declarat prof. dr. Vasile Astãrãstoae, preşedintele CMR.

O serie de probleme în acest sens au fost semnalate de Colegiul Medicilor Mehedinţi.

Potrivit profesorului Astãrãstoae, situaţia este dramaticã în cazurile în care, datoritã unor asemenea invalidãri, lista unui medic de familie scade sub 1 000 de pacienţi, el nemaiputând încheia contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate.

De asemenea, SIUI nu permite introducerea unor servicii în forma doritã de cãtre medic (precizarea tipului de examen de bilanţ al stãrii de sãnãtate la sugar etc.) fãrã a exista reglementãri clare, unanim acceptate, privitoare la restricţiile de decontare ale respectivelor acte medicale.

Sistemul informaţional din domeniul medical este incoerent, iar acest lucru se reflectã în mod evident în orice sistem informatic care este produs înainte de-a fi fost clarificate toate problemele sistemului informaţional (cine şi ce date gestioneazã, cine rãspunde de calitatea datelor).

În acelaşi timp, nu existã o reglementare cu privire la datele ce pot fi colectate cu sau fãrã acordul pacientului şi la modalitatea de utilizare a lor, unele "excedând cadrul de gestionare a fondurilor Casei de Asigurãri", a adãugat profesorul Astãrãstoae.

CMR atrage atenţia asupra faptului cã mãsurile de siguranţã şi de respectare a confidentialitãţii datelor medicale sunt de eficienţã minimã şi cã în acest mod se încalcã drepturile pacienţilor.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: