Rosuvastatinul în prevenţia evenimentelor vasculare, la subiecţii

Ghidurile actuale de prevenţie a bolilor cardio- şi cerebrovasculare recomandã utilizarea de statine, mai ales la pacienţii cu boalã vascularã certã, diabet sau dislipidemie.Ghidurile actuale de prevenţie a bolilor cardio- şi cerebrovasculare recomandã utilizarea de statine, mai ales la pacienţii cu boalã vascularã certã, diabet sau dislipidemie.

Cu toate acestea, cel puţin 50% dintre infarctele miocardice şi accidentele vasculare cerebrale apar la indivizi sãnãtoşi cu niveluri de LDL-colesterol sub cele terapeutice. Determinarea concentraţiilor de proteinã C reactivã cu sensibilitate ridicatã (high sensitivity C Reactive Protein - hsCRP), marker de inflamaţie şi predictor independent pentru evenimente vasculare, a ameliorat stratificarea riscului în bolile cardio- şi cerebrovasculare.

Statinele - inhibitori de HMG reductazã - reduc atât concentraţiile de colesterol cât şi pe cele ale hsCRP. Indivizii cu niveluri crescute de hsCRP, fãrã dislipidemie, ar putea beneficia de tratamentul cu statine.

Studiul prezentat a evaluat 17 802 subiecţi de ambe sexe, aparent sãnãtoşi, cu LDL-colesterol sub 130 mg/dl şi hsCRP peste 2 mg/l, randomizaţi sã primeascã rosuvastatin 20 mg/zi sau placebo. Endpoint-ul primar combinat a fost reprezentat de infarctul de miocard, AVC, revascularizarea arterialã, spitalizãrile pentru episoadele de anginã instabilã sau decesul de cauzã cardiovascularã.

Studiul a fost oprit dupã o perioadã de urmãrire medianã de 1,9 ani. Rosuvastatinul a redus concentraţiile de colesterol cu 50%, iar pe cele de CRP, cu 37%. Rata endpoint-ului primar a fost semnificativ mai scãzutã în grupul tratat cu rosuvastatin faţã de cel care lua placebo. Aceeaşi diferenţã semnificativã s-a menţinut şi în ceea ce priveşte componentele izolate ale endpoint-ului.

Lotul tratat cu statinã nu a înregistrat o creştere semnificativã a incidenţei de miopatie sau de cancer, însã a avut o incidenţã mai mare a diabetului zaharat.

În concluzie, la indivizii sãnãtoşi fãrã dislipidemie, dar cu niveluri crescute de hsCRP, rosuvastatinul scade semnificativ incidenţa evenimentelor

cardiovasculare majore.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: