Raportul fibronectinã/proteinã C reactivã şi mortalitatea: un nou marker biologic în BPOC?

Boala pulmonarã obstructivã cronicã (BPOC) are o prevalenţã ridicatã în ţãrile dezvoltate, afectând 10-15% din populaţia cu vârste de peste 45 de ani. Studiile actuale sugereazã cã, în urmãtorii 15 ani, BPOC va reprezenta, la nivel global, a treia cauzã de mortalitate şi a cincea cauzã de handicap.

Actualmente, datoritã lipsei unor studii extensive cu endpoint-uri semnificative, care sã urmãreascã progresia bolii şi sã prezicã mortalitatea şi morbiditatea pe termen lung, se constatã un deficit de metode terapeutice eficiente care sã prelungeascã supravieţuirea în BPOC.

În homeostazia pulmonarã din BPOC este importantã menţinerea unui echilibru între procesele inflamatorii şi cele de reparaţie tisularã. Scopul studiului prezentat a fost de a stabili dacã raportul dintre un marker de inflamaţie (CRP) şi unul de reparaţie tisularã (fibronectina) poate fi utilizat ca predictor al evoluţiei clinice în BPOC.

Au fost evaluaţi 4 787 de pacienţi cu BPOC uşoarã şi moderatã, urmãriţi pe o perioadã de circa şapte ani dupã recoltarea unor probe de sânge.

Pentru a evalua echilibrul dintre reparaţia tisularã şi inflamaţie, nivelurile de fibronectinã au fost împãrţite la cele de CRP. Relaţia între raportul fibronectinã/CRP şi mortalitatea de orice cauzã a fost în formã de "L", riscul de mortalitate descrescând exponenţial, odatã cu creşterea raportului, pânã la o valoare de circa 148, când s-a instalat un platou. Rezultate similare au fost semnalate şi în ceea ce priveşte riscul de boalã coronarianã şi cerebrovascularã.

În concluzie, studiul afirmã cã, la pacienţii cu BPOC, raportul între fibronectinã şi CRP circulantã este asociat semnificativ statistic cu mortalitatea de orice cauzã, deşi, spre deosebire de alţi markeri, corelaţia respectivã este în formã de "L", cu un prag la valoarea de 150. Sunt necesare noi studii extensive pentru validarea acestui raport ca marker biologic de prognostic în BPOC.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: