Efectele variantelor 17q21 şi expunerii la fum de ţigarã în astmul bronşic precoce

Astmul bronşic (AB) nu este o boalã izolatã, ci o asociere de entitãţi separate cu expresie variabilã în timpul vieţii. Cu toate cã, pe baze clinice, au fost identificate mai multe fenotipuri de astm, etiologia lor este puţin cunoscutã.

Studiile longitudinale efectuate pânã în prezent au arãtat cã, atât la copii cât şi la adulţi, trãsãturile fenotipice se coreleazã cel mai bine cu vârsta de debut a AB şi cã fenotipurile de AB pot varia în timp. La copii au fost identificate mai multe variante genetice situate la nivelul cromozomului 17q21, denumite polimorfisme nucleotidice unice (single nucleotide polymorphisms - SNPs), care se asociazã cu un risc crescut de AB şi care regleazã expresia genei ORMDL3.

Pentru a demonstra relaţia dintre SNP-urile de pe cromozomul 17q21 şi AB, la

1 511 de subiecţi (din 372 de familii) a fost testatã asocierea cu astmul a 36 de SNP-uri din regiunea 17q21. Au fost efectuate teste de heterogenitate geneticã raportate la vârsta de debut a bolii şi la contactul cu fumul de ţigarã în prima copilãrie.

Unsprezece SNP-uri au fost corelate semnificativ cu astmul (P<0,01), la trei dintre ele asocierea având un prag de semnificaţie ridicat (P<0,001). Corelarea cu AB cu debut precoce (sub vârsta de patru ani) a avut un grad de semnificaţie înalt în cazul a patru SNP-uri. Nu s-au decelat asocieri marcante între SNP şi AB cu debut tardiv.

În ceea ce priveşte expunerea la fumul de ţigarã, s-a observat o corelare semnificativã cu AB precoce doar la subiecţii expuşi (şase SNP-uri).

Studiul prezentat indicã faptul cã riscul crescut de astm bronşic, conferit de variantele genetice 17q21, este limitat doar la forma cu debut precoce,

augmentatã de expunerea la fum de ţigarã în copilãria timpurie.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: