Utilizarea aspirinei în prevenirea declinului funcţiei cognitive

Raţionamentul utilizãrii aspirinei în prevenirea disfuncţiei cognitive uşoare şi a demenţei pare sã fie convingãtor. Tulburãrile cognitive afecteazã 10-15% din populaţia generalã din categoria de vârstã de peste 65 de ani.1, 2

Bolile cerebrovasculare deţin un rol esenţial în dezvoltarea şi progresia disfuncţiei cognitive uşoare şi a demenţei.1, 2 Aspirina previne apariţia primului accident vascular cerebral, la femeile asimptomatice aparent sãnãtoase,3 precum şi producerea accidentelor vasculare recurente, în populaţiile cu risc crescut.4 Astfel, prevenind ischemia cerebralã, este de aşteptat ca aspirina sã diminueze complicaţiile legate de pierderea funcţiilor cognitive la nivel individual şi social. Studiile observaţionale au arãtat cã utilizarea ei este asociatã cu reducerea incidenţei tulburãrilor cognitive,5, 6 dar pânã în prezent nu existã studii controlate randomizate care sã demonstreze acest lucru.

În studiul din numãrul de faţã al revistei (doi: 10.1136/bmj.a1198), Price şi colaboratorii sãi au urmãrit modificãrile cognitive la pacienţii trataţi cu aspirinã (AAA), incluşi în trialul de aterosclerozã asimptomaticã, care a cuprins 3 350 de voluntari de vârstã mijlocie sau vârstnici, trataţi, zilnic, fie cu 100 mg aspirinã tamponatã, fie cu placebo.7 Cei netrataţi anterior cu aspirinã sau cu warfarinã au fost eligibili pentru includerea în studiu dacã: au avut vârste cuprinse între 50 şi 75 de ani; nu au prezentat antecedente de boli coronariene, cerebrale sau arteriale periferice şi au avut un indice de presiune gleznã-brahial de maximum 0,95. Pe parcursul a trei luni pentru înrolarea în studiu, subiecţilor le-au fost evaluate funcţiile cognitive de bazã cu ajutorul scalei de vocabular Mill Hill.  

Dupã aproximativ cinci ani de urmãrire, participanţii au efectuat teste pentru evaluarea funcţiilor de execuţie, a motivaţiei non-verbale, a memoriei, a flexibilitãţii mentale şi a procesului de informare. În cazul tuturor s-a verificat şi dacã existau semne ale unor tulburãri anxioase şi depresive. Parametrii urmãriţi au fost scorul compus din rezultatele testelor individuale (scorul de „factor general") şi scorurile testelor individuale. Dupã cinci ani nu au fost observate diferenţe semnificative ale proporţiei participanţilor care au obţinut scoruri mai mari decât scorul median de factor general sau decât ale scorurilor testelor individuale. O analizã „sub tratament" a obţinut rezultate similare. Efectul aspirinei asupra accidentelor vasculare cerebrale şi asupra altor evenimente vasculare, în trialul AAA, este încã necunoscut, deoarece urmãrirea respectivelor evenimente va fi definitivatã în anul 2010. Studiul asupra sãnãtãţii femeilor a arãtat, însã, de curând, cã, la participantele aparent sãnãtoase, cu vârste de peste 45 de ani, aspirina nu are efecte asupra declinului cognitiv, deşi reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral.8

De ce efectele benefice ale aspirinei în prevenirea accidentelor vasculare, demonstrate, anterior, în studiile vasculare de prevenţie primarã şi secundarã, nu au fost interpretate, în trialul AAA, ca un efect de protecţie împotriva declinului cognitiv? Existã mai multe explicaţii posibile. În primul rând, declinul cognitiv a fost minim la pacienţii trataţi cu placebo, în timpul trialului AAA, fapt ce limiteazã puterea studiului de-a identifica efectele benefice ale aspirinei. În al doilea rând, este posibil ca subiecţii cu afectãri cognitive sã fie excesiv reprezentaţi (aproximativ o treime) în grupul celor care au abandonat trialul, au decedat sau au refuzat monitorizarea cognitivã, reducând cãtre zero semnificaţia rezultatelor cercetãrii. În al treilea rând, este posibil ca bateria de teste utilizate pentru evaluarea funcţiei cognitive sã nu fie influenţatã de modificãrile discrete ale funcţiei de execuţie, ce se pot manifesta clinic sub forma alterãrilor activitãţilor instrumentale zilnice. În cele din urmã, creşterea microhemoragiilor cerebrale induse de aspirinã sau progresia proceselor neurodegenerative coexistente nemodificate de aspirnã ar fi putut, teoretic, sã mascheze reducerea declinului cognitiv, ca urmare a ischemiei cerebrale. Microhemoragiile cerebrale au fost corelate cu disfuncţiile de execuţie,9 dar fãrã sã existe dovezi concludente cã aspirina ar fi produs respectivele hemoragii.

Rezultatele trialului AAA şi ale studiului sãnãtãţii femeilor nu au demonstrat cã aspirina ar preveni în mod eficient declinul cognitiv la persoanele de vârstã medie şi la vârstnicii fãrã tulburãri cognitive uşoare sau fãrã demenţã. Trialul ASPREE ce urmãreşte efectele dozelor scãzute de aspirinã în prevenirea evenimentelor majore vasculare şi cardiovasculare, a demenţei şi dizabilitãţilor la 18 000 de pacienţi vârstnici10 va trebui sã stabileascã precis dacã aspirina este sau nu eficientã în prevenirea disfuncţiei cognitive. Rãmâne neclar dacã, într-o atare situaţie, poate fi beneficã modificarea altor factori de risc vasculari. S-a demonstrat cã tratamentul antihipertensiv are rezultate promiţãtoare în prevenirea declinului vascular cognitiv,11 în timp ce rezultatelor studiilor randomizate cu privire la utilizarea statinelor şi a hipoglicemiantelor rãmân neconcludente sau negative.

Care sunt implicaţiile clinice ale rezultatelor trialului AAA? Medicii trebuie sã trateze în continuare cu aspirinã pacienţii cu risc crescut, pentru a preveni infarctul miocardic, accidentele vasculare cerebrale şi decesul din cauze cardiovasculare. În cazul persoanelor de vârstã medie sau al celor vârstnice asimptomatice, aspirina trebuie administratã doar dacã se aşteaptã ca beneficiile legate de prevenirea evenimentelor vasculare majore sã depãşeascã riscul sângerãrilor, ea neputând fi indicatã pentru prevenirea declinului cognitiv.

John W Eikelboom, associate professor, Martin O'Donnell, associate professor McMaster University, Hamilton, Canada L8S 4L8

eikelbj@mcmaster.ca

Conflicte de interese: JWE este co-investigator principal într-un trial ce urmãreşte efectele aspirinei în prevenţia trombembolismului pulmonar şi care a fost finanţat de firma Bayer.

Provenienţã şi modalitate de recenzare: Articol scris la cerere, fãrã recenzare externã.

Using aspirin to prevent cognitive decline

Is not effective in asymptomatic middle aged to elderly adults

Citaţi articolul ca: BMJ 2008;337:a958

1. Gauthier S, Reisberg B, Zaudig M, Petersen RC, Ritchie K, Broich K, et al. Mild cognitive impairment. Lancet 2006;367:1262-70.

2. O'Brien JT, Erkinjuntti T, Reisberg B, Roman G, Sawada T, Pantoni L, et al. Vascular cognitive impairment. Lancet Neurol 2003;2:89-98.

3. Ridker PM, Cook NR, Lee IM, Gordon D, Gaziano JM, Manson JE, et al. A randomized trial of low-dose aspirin in the primary prevention of cardiovascular disease in women. N Engl J Med 2005;352:1293-304.

4. O'Donnell MJ, Hankey GJ, Eikelboom JW. Antiplatelet therapy for secondary prevention of noncardioembolic ischemic stroke: a critical review. Stroke 2008;39:1638- 46.

5. Nilsson SE, Johansson B, Takkinen S, Berg S, Zarit S, McClearn G, et al. Does aspirin protect against Alzheimer's dementia? A study in a Swedish population-based sample aged > or =80 years. Eur J Clin  Pharmacol 2003;59:313-9.

6. Szekely CA, Green RC, Breitner JC, Ostbye T, Beiser AS, Corrada MM, et al. No advantage of A beta 42-lowering NSAIDs for prevention of Alzheimer dementia in six pooled cohort studies. Neurology 2008;70:2291-8.

7. Price JF, Stewart MC, Deary IJ, Murray GD, Sandercock P, Butcher I, et al. Low dose aspirin and cognitive function in middle aged to elderly adults: randomised controlled trial. BMJ 2008;337:a1198.

8. Kang JH, Cook N, Manson J, Buring JE, Grodstein F. Low dose aspirin and cognitive function in the women's health study cognitive cohort. BMJ 2007;334:987.

9. Werring DJ, Frazer DW, Coward LJ, Losseff NA, Watt H, Cipolotti L, et al. Cognitive dysfunction in patients with cerebral microbleeds on T2*-weighted gradient-echo MRI. Brain 2004;127:2265-75.

10. Nelson M, Reid C, Beilin L, Donnan G, Johnston C, Krum H, et al. Rationale for a trial of low-dose aspirin for the primary prevention of major adverse cardiovascular events and vascular dementia in the elderly: aspirin in reducing events in the elderly (ASPREE). Drugs Aging 2003;20:897-903.

11. Tzourio C, Anderson C, Chapman N, Woodward M, Neal B, MacMahon S, et al. Effects of blood pressure lowering with perindopril and indapamide therapy on dementia and cognitive decline in patients with cerebrovascular disease. Arch Intern Med 2003;163:1069-75.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: