CMR a cerut retragerea proiectului privind organizarea secţiilor de ATI

CMR a solicitat retragerea imediatã a proiectului de ordin privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare din cadrul secţiilor de anestezie şi terapie intensivã, analizarea sa în grupuri multidisciplinare şi în comisiile de eticã, deoarece forma actualã este inacceptabilã, deschide calea cãtre abuzuri şi este de naturã a zdruncina, într-o manierã ireparabilã, încrederea populaţiei, în general, şi a pacienţilor, în special, în corpul medical.

Proiectul, în elementele sale esenţiale, încalcã flagrant şi inadmisibil principiile eticii medicale, Codul Deontologic al CMR, independenţa profesionalã a medicului, precum şi drepturile cetãţenilor României, garantate prin Constituţie. Se observã cã proiectul a fost elaborat fãrã consultarea nici unui specialist în eticã medicalã şi drept constituţional. De un utilitarism extremist, proiectul urmãreşte sã creascã eficienţa economicã, sã introducã restricţii financiare în abordarea pacientului, şi nu sã amelioreze calitatea actului medical. Criteriile de admisie în unitatea de terapie intensivã sunt inacceptabile din punct de vedere etic; potrivit proiectului, pacienţii critici care au şanse reduse de recuperare, datoritã afecţiunilor concomitente sau a bolii acute, pot primi tratament intensiv pentru maladia acutã, dar eforturile terapeutice trebuie limitate. Aceastã prevedere este contrarã deontologiei profesiei medicale, potrivit cãreia medicul trebuie sã facã tot ceea ce este posibil pentru pacienţii sãi. În medicinã nu existã conceptul de "îngrijiri medicale limitate". În România este specificatã în mod expres obligaţia medicului de-a acorda aceeaşi asistenţã medicalã bolnavilor incurabili şi muribunzi, fãrã nici o discriminare faţã de cei cu şanse de vindecare. Mai mult, existã obligaţia medicului de a nu abandona nici un pacient, indiferent de gravitatea şi prognosticul bolii sale.

Rate this article: 
Average: 2 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: