Cazurile de malpraxis pot fi rezolvate şi pe cale extrajudiciarã

Adunarea Generalã a CMR, reunitã în 3-4 octombrie 2008, a solicitat schimbarea actualului sistem de rezolvarea a cazurilor de malpraxis, prin racordarea sa la principii europene.

Potrivit opiniei prof. dr. Astãrãstoae, pricipiile ce trebuie sã stea la baza viitoarei legi a malpraxisului sunt: protejarea pacientului, înlãturarea cauzelor erorilor şi îndemnizarea pacientului.

În acest sens, se propune ca, alãturi de calea judiciarã, costisitoare pentru bolnav şi de lungã duratã, sã existe o cale extrajudiciarã, de mediere rapidã şi care sã acopere prejudiciul creat pacientului. În acest fel, bolnavul va fi despãgubit, iar medicul nu va fi blamat. Pacientul va avea libertatea de-a alege fie calea judiciarã, fie cea extrajudiciarã, în acest mod nefiindu-i încãlcat nici un drept.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: